главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

Русско-эстонский словарь

à  á  â  ã  ä  å  æ  ç  è  é  ê  ë  ì  í  î  ï  ð  ñ  ò  ó  ô  õ  ö  ø  ù  ú  û  ü  ý  þ 
для вставки символа в форму поиска кликните по нему

 
 

Возможен поиск по русскому или эстонскому слову.
Слово, найденное в теле статьи, выделяется цветом.

Для поиска по целому слову или началу слова вводите запрос как есть.
Запрос с минусом (-слово) сужает результаты поиска.
Запрос с плюсом (+слово) расширяет результаты поиска - в этом случае будут найдены все статьи, в которых есть введенное буквосочетание.

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

слово: ф...

фабрика

69 С ж. неод. vabrik, tehas; бумажная ~ paberivabrik, paberitehas, мебельная ~ mööblivabrik, mööblitehas, спичесная ~ (tule)tikuvabrik, суконная ~ kalevivabrik, обувная ~ jalatsivabrik, jalatsitehas, прядильная ~ ketrusvabrik, ткацкая ~ kudumisvabrik, швейная ~ õmblusvabrik, наборная ~ trük. ladumiskoda, офсетная ~ ofsettrükikoda, ~ химической чистки kemopuhastusvabrik, ~ смерти ülek. surmavabrik, surmalaager (koonduslaager), ~ лжи ülek. valede sepikoda v värkstuba, valede vabrik, valede v valejuttude sepitsemise v fabritseerimise v vabritsemise töökoda, работать на фабрике vabrikus töötama


фагот

1 С м. неод. muus. fagott (puupuhkpill)


фазан

1 С м. од. faasan; zool. обыкновенный ~ jahifaasan (Phasianus colchicus), королевский ~ valgepeasabafaasan (Syrmatiöus reevesi), золотой ~ hiina kuldfaasan (Chrysolophus pictus)


факел

1 С м. неод. 1. tõrvik, tungal (ka ülek.), tulelont; ~ свободы ülek. vabadustungal; 2. (leegi-, gaasi-, värvi-, vedeliku)juga; põletileek; koonus; ~ пламени leegijuga, leek, ~ оросителя niisuti veekoonus, ~ распыления pihutuskoonus; 3. astr. fakkel (hele moodustis Päikese pinnal)


факир

1 С м. од. fakiir (askeetlik muhamediusuline kerjusmunk; võlukunstnik Indias)


факт

1 С м. неод. 1. fakt, tõsiasi, tõik, seik, asjaolu; исторический ~ ajaloofakt, конкретный ~ konkreetne asjaolu, изложить v привести ~ы fakte esitama, изкажать ~ы fakte moonutama v vassima, проверить ~ы asjaolusid kontrollima, ~ы говорят за себя faktid räägivad ise enda eest, утверждать вопреки ~ам faktide kiuste väitma, ~ы -- упрямая вещь faktid on jonnakad asjad, ставить v поставить перед (совершившимся) ~ом juhtunuga silmitsi seadma v panema, sündinud tõsiasja v fakti ette seadma; 2. в функции частицы и вводн. слова madalk. tõepoolest, tõsi mis tõsi, fakt; ~, что мы проиграли see on fakt v tõsi mis tõsi, et oleme kaotanud, ~ тот, что осталось мало времени aega on tõepoolest v tõesti vähe jäänud


фактически

Н tegelikult, faktiliselt; ~ он руководитель всей работы tegelikult on kogu töö tema juhtida, tema on töö tegelik juht


фактор

1 С м. неод. mõjur, faktor, tegur (ka mat.); немаловажный ~ tähtis mõjur v tegur, решающий ~ otsustav mõjur v tegur, препятствующий ~ takistav tegur, климатический ~ kliimategur, опасный ~ ohtlik mõjur (töökaitses), вредный ~ kahjulik mõjur (töökaitses), человеческий ~ inimmõjur, inimtegur, действующий ~ mõjur, моральный ~ moraalne tegur, kõlblustegur, поражающий ~ ядерного оружия tuumarelva kahjustusmõjur, ~ роста kasvutegur, ~ внезапности ootamatustegur, ootamatuse asjaolu, ~ риска riskitegur, наследственный ~ biol. pärilikkustegur, ~ стока v режима реки hüdr. äravoolutegur, учитывать ~ времени aja väärtust v osatähtsust v aega arvestama


факультет

1 С м. неод. teaduskond, fakulteet; филологический ~ keeleteaduskond, filoloogiateaduskond, военный ~ sõjandusteaduskond, ~ повышения квалификации täiendusteaduskond, ~ общественных профессий lisaerialade teaduskond, рабочий ~ aj. töölisfakulteet


фаланга

69 С ж. неод. 1. aj. faalanks (Vana-Kreeka ja Makedoonia jalaväe lahingukord); 2. falansteer, tootmis-tarbimiskoondis (Fourier sotsialismiprojektis); 3. aj. falang (fašistlik partei Hispaanias); 4. ülek. rivi


фальшивка

72 С ж. неод. kõnek. võltsing, valedokument, võltsitud dokument


фальшивый

119 П 1. vale(-), väär-, võlts-, võltsitud, ebastatud; ~вые деньги valeraha, ~вый документ valedokument, võltsdokument, võltsitud dokument, ~вый паспорт valepass, ~вые волосы valejuuksed, ~вое окно võltsaken, ebaaken, ~вая нота vale v võlts noot, ~вые продукты võltsitud v ebastatud toiduained; 2. (кр. ф. ~в, ~ва, ~во, ~вы) võlts, tehtud, ebasiiras, ebaloomulik, silmakirjalik, teesklev, valelik, valsk (van.); ~вая игра актёра näitleja võlts v ebaloomulik mäng, ~вая улыбка võlts v tehtud naeratus, ~вый человек valelik v ebasiiras v valsk inimene; 3. häda-; ~вая мечта mer. hädamast


фамилия

89 С ж. неод. 1. perekonnanimi, liignimi, sugunimi (van.); девичья ~я neiupõlvenimi, настоящая ~я õige v tegelik (perekonna)nimi; 2. suguvõsa; старинная ~я vana suguvõsa, происходить из дворянской ~и aadlisoost pärinema; 3. kõnek. pere, perekond; 4. familia (perekond Vana-Roomas, hõlmas kõiki perekonnaisale alluvaid isikuid: abikaasat, lapsi, orje)


фантазировать

171b Г несов. 1. fantaseerima, unistama, välja mõtlema, olematut kujutlema; 2. muus. improviseerima


фантазия

89 С ж. неод. 1. fantaasia (kujutlusvõime; väljamõeldis, kujutlus; muus. vabas vormis helitöö); богатая ~я rikas fantaasia, полёт ~и mõttelend, fantaasialend, плод ~и fantaasiavili, богатая ~ей fantaasiarikas, fantaasiaküllane, предаваться ~ям unistustele anduma, unistustesse vajuma, ~я на темы народных мелодий fantaasia rahvaviiside teemadel; 2. kõnek. tuju, tahtmine; пришла ~я прокатиться tuli tuju v tahtmine lõbusõitu teha


фантастический

129 П fantastika-, ulme-, fantastiline, ulmeline, mõttekujutuslik, ulmlev, ebareaalne, teostamatu; kõnek. uskumatu, enneolematu; ~ий роман ulmeromaan, у него ~ий вид tal on fantastiline v kummaline väljanägemine, ~ий проект fantastiline v ulmeline v teostamatu projekt, ~ая страна (1) olematu maa, ulmemaa, (2) fantastiline v imepärane maa, ~ая надежда tühi v täitumatu lootus, ~ой красоты kõnek. fantastiliselt v uskumatult v enneolematult ilus


фармацевт

1 С м. од. farmatseut, rohuteadlane


фартук

18 С м. неод. 1. põll (ka tehn.); tehn. (pleki)tahvel, plaat; белый ~ valge põll, надеть ~ põlle ette panema, защитный ~ kaitsepõll, грязезащитный ~ aut. poripõll, porikaitse, ~ суппорта v станка supordipõll (treipingil), ~ щита kilbi külgplaat; 2. (saani-, vankri)tekk


фасад

1 С м. неод. fassaad, fassaadkülg, väärikkülg, esikülg; боковой ~ (1) külgfassaad, (2) külgvaade, главный ~ (1) peafassaad, (2) eestvaade, задний ~ (1) tagafassaad, (2) tagantvaade, передний ~ (1) eesfassaad, (2) eestvaade


фасоль

90 С ж. неод. (бeз мн. ч.) 1. bot. aeduba (Phaseolus); обыкновенная ~ь harilik aeduba, türgi uba (Phaseolus vulgaris); 2. aeduba, aedoad; суп из ~и (aed)oasupp


фата

52 С ж. неод. loor; свадебная ~ pruudiloor


фауна

51 С ж. неод. (бeз мн. ч.) zool. fauna, loomastik; морская ~ merefauna, mereloomastik


фашист

1 С м. од. fašist, fašismi pooldaja


февраль

11 С м. неод. veebruar, veebruarikuu, küünlakuu (rahvakeeles); первого ~аля esimesel veebruaril, к первому ~аля esimeseks veebrualiks, в начале ~аля veebruari(kuu) alguses


федеральный

126 П pol. föderaal-, liidu-, föderaalne, föderatiivne; ~ое правительство föderaalvalitsus, ~ый совет liidunõukogu, ~ый канцлер liidukantsler


федеративный

126 П liit-, föderatiiv-, föderatiivne; ~ое государство liitriik, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика Vene Nõukogude Föderatiivne Sotsialistlik Vabariik, ~ая республика liitvabariik, Федеративная Республика Германии Saksamaa Liitvabariik


федерация

89 С ж. неод. 1. (бeз мн. ч.) födereerimine, liitmine, ühendamine, föderatsiooni moodustamine; 2. föderatsioon (liit; liitriik); ~ профсоюзов ametiühingute föderatsioon, Международная шахматная ~ rahvusvaheline Maleföderatsioon, Российская Федерация Vene Föderatsioon


феерический

129 П 1. teater vaatemängu-, ilunäitlus- (van.), vaatemänguline, feeriline; ~ое представление kaunis vaatemäng, ilunäitlus; 2. ülek. võlu-, lummav, muinasjutuline, nõiduslik, jumalik, imeline; kõnek. hämmastav; ~ий сад võluaed, imeline aed, muinasjutuaed, ~ий свет fantastiline v nõiduslik valgus, с ~ой быстротой muinasjutulise v fantastilise v hämmastava kiirusega


ферзь

11 С м. од. lipp (males); отдать ~я lippu ära andma v loovutama, ходить ~ём lipuga käima


фермер

1 С м. од. farmer (farmi omanik v. peremees v. rentnik)


фибра

51 С ж. неод. 1. (бeз мн. ч.) fiiber (kerge sitke tehismaterjal); чемодан из ~ы fiiberkohver, шест из ~ы sport fiiberteivas; 2. ~ы мн. ч. ülek. kogu olemus, iga rakk; ‚ ненавидеть всеми ~ами души kogu hingest vihkama


фигура

51 С ж. неод. 1. figuur (kuju ka ülek.; kujund; tantsu osa, poos, samm; kujutis, joonis; (inim)keha; sõj., sport märkleht); восковая ~а vahakuju, женская ~а naisekuju, геометрическая ~а geomeetriline kujund, ~ы травления söövituskujundid, söövitusmuster, söövitusjäljed, стройная ~а sihvakas v sale keha v kuju, пилотажная ~а lenn. lennuvigur, подозрительная ~а ülek. kahtlane kuju, крупная политическая ~а ülek. tähtis poliitikategelane, риторическая ~а kirj. kõnekujund, kõnefiguur, ~ы шрифта trük. kirjakujundid, бегущая ~а sõj., sport jooksev kuju, поясная ~а sõj., sport vöökuju, ростовая ~а sõj., sport püstkuju, выписывать ~ы на льду jääl jooniseid tegema v kujundeid joonistama, не по ~е ei ole keha järgi, kelle figuurile sobimatu (rõiva kohta), ~ой он был в отца kujult v kehaehituselt oli ta isasse läinud, раньше он был ~ой ülek. varem ta oli tooniandja v tähtis isik v kuju; 2. vigur (etturist tugevam malend); лёгкие ~ы kerged vigurid (oda ja ratsu), тяжёлые ~ы rasked vigurid (lipp ja vanker), выиграть ~у vigurit võitma


фигурка

72 С ж. неод. dem. (väike) kuju, kujuke


физика

69 С ж. неод. (бeз мн. ч.) füüsika; прикладная ~ rakendusfüüsika, экспериментальная ~ eksperimentaalfüüsika, ядерная ~ tuumafüüsika, молекулярная ~ molekulaarfüüsika, ~ кристаллов kristallofüüsika, ~ металлов metallofüüsika, ~ моря merefüüsika, теоретическая ~ teoreetiline füüsika


физиология

89 С ж. неод. (бeз мн. ч.) füsioloogia (teadus organismi ja selle elundite talitlusest); ~ растений taimefüsioloogia, возрастная ~ eafüsioloogia, ~ пищеварения seedefüsioloogia


физиономия

89 С ж. неод. füsiognoomika, (näo)ilme, nägu (ka ülek.), näolapp, sihverplaat (kõnek.); ~ города linna nägu v ilme, сонная ~ unine nägu, глупая ~ rumal nägu, неприятная ~ ebameeldiv näolapp v sihverplaat, виноватая ~ süüdlaseilme


физический

129 П 1. füüsika-, füüsikaline; ~ий закон füüsikaseadus, ~ая теория füüsikateooria, ~ая лаборатория füüsikalabor, ~ий опыт füüsikakatse, ~ое явление füüsikaline nähtus, ~ая величина füüsikaline suurus, ~ое свойство füüsikaline omadus, ~ая химия füüsikaline keemia, füsikokeemia, ~ое выветривание murenemine, geol. rabenemine; 2. keha-, kehaline, füüsiline; ~ий труд kehaline v füüsiline töö, ~ий недостаток kehaviga, kehapuue, kehaline puue, ~ая сила kehaline v füüsiline jõud, kehajõud, ~ая нагрузка kehaline v füüsiline koormus, ~ая боль füüsiline valu, ~ая усталость kehaline v füüsiline väsimus, ~ая культура kehakultuur, kehaline kasvatus, ~ая подготовка kehaline ettevalmistus, kehaline kasvatus (näit. koolis), ~ая зарядка hommik(u)võimlemine, virgutusvõimlemine; 3. loodus-, looduslik, füüsiline; ~ая карта looduskaart, füüsiline kaart


филиал

1 С м. неод. filiaal (haruosakond; haruasutus)


филин

1 С м. од. öökull, kakk; zool. обыкновенный ~ kassikakk (Bubo bubo), американский ~ ameerika kassikakk (Bubo virginianus), рыбный ~ pruunhuuk (Ketupa zeylonensis)


философ

1 С м. од. filosoof, mõtleja, mõttetark (van.), mõtteteadlane (van.)


философия

89 С ж. неод. (бeз мн. ч.) 1. filosoofia (ka ülek.), mõtteteadus (van.); античная ~я antiikfilosoofia, марксисткая ~я marksistlik filosoofia, ~я права õigusfilosoofia; 2. ülek. kõnek. filosofeerimine, targutlemine, mõttetu targutamine, filosofeeritsus; разводить ~ю, пускаться в ~ю targutlema, mõttetult targutama, filosofeerima


фильм

1 С м. неод. film (linateos, ekraaniteos; filmilint); документальный ~ tõsielufilm, dokumentaalfilm, звуковой ~ helifilm, игровой v художественный ~ mängufilm, короткометражный ~ lühifilm, полнометражный ~ täispikk film, научно-популярный ~ aimefilm, populaarteaduslik film, немой ~ tummfilm, узкоплёночный ~ kitsasfilm, широкоформатный v широкоплёночный ~ laifilm, штрокоэкранный ~ laiekraanifilm, демонстрировать v показывать ~ filmi näitama, снимать ~ filmima, filmi tegema v väntama


финансовый

119 П finants-, rahandus-, finantsiline, rahanduslik, rahaline; ~ый капитал maj. finantskapital, ~ая олигархия pol. finantsoligarhia, ~ый режим finantsrežim, rahandusrežiim, ~ый орган rahandusorgan, ~ый отдел rahandusosakond, finantsosakond, ~ая дисциплина rahanduskord, finantsdistsipliin, ~ое положение rahanduslik seisund, rahaline seis, ~ое стимулирование rahaline ergutamine, ~ые затруднения kõnek. raharaskused, rahamured, ~ые круги äriringkond, äriringkonnad


финик

18 С м. 1. неод. dattel (datlipalmi vili); 2. од. dattelkarp; морской ~ zool. harilik dattelkarp (Lithophaga lithophaga)


финский

129 П Soome, soome; Финский залив Soome laht, ~ий язык soome keel, ~ий нож soome puss, ~ие санки soome kelk, ~ая баня soome saun, ~ий ход sport paaristõuge (suusatamises)


фиолетовый

119 П violetne, lilla; ~й цвет violetne v lilla värv(us), violett, ~е чернила lilla tint


фирма

51 С ж. неод. 1. firma (kaubandus-, tööstus- v. äriettevõte, kompanii; majandusorganisatsioon, isemajandav tootmiskoondis); единоличная ~а üksikisiku firma, individuaalfirma, конкурирующая ~а konkureeriv v võistlev firma; 2. ülek. kõnek. kate, vari, silt; под ~ой чего mille varjus v katte v sildi all


флаг

18 С ж. неод. lipp, plagu; государственный ~ riigilipp, национальный ~ rahvuslipp, белый ~ valge lipp, сигнальный ~ signaallipp, военно-морской ~ mereväelipp, гвардейский военно-морской ~ merekaardiväelipp, Краснознамённый военно-морской ~ Punalipu ordeniga mereväelipp, ~ бедствия mer. hädalipp, отличительный ~ eristuslipp, поднять ~ lippu heiskama, спустить ~ lippu langetama, плавать под чьим ~ом kelle lipu all sõitma (laevaga) v purjetama (purjelaevaga), под ~ом ленинизма ülek. leninismi lipu all


флакон

1 С м. неод. flakoon, (lõhnaõli)pudel


фланец

36 С м. неод. tehn. äärik, flanš; плоский ~ sileäärik, накидной ~ pealelükatav v lahtine äärik, соединительный ~ ühendusäärik, глухой ~ umbäärik, pimeäärik


флирт

1 С м. неод. (бeз мн. ч.) flirt, kuramaaž, armumäng; лёгкий ~ kerge v põgus flirt


флот

1, 5 С м. неод. laevastik; воздушный ~ õhulaevastik, морской ~ merelaevastik, речной ~ jõelaevastik, парусный ~ purjelaevastik, атомный ~ aatomilaevastik, рыболовный ~ kalalaevastik, торговый ~ kaubalaevastik, военно-морской ~ sõjalaevastik, Дважды Краснознамённый Балтийский Флот Kahe Punalipu ordeniga Balti Laevastik, Рабоче-Крестьянский Красный Флот aj. Tööliste ja Talupoegade Punalaevastik, адмирал ~а laevastikuadmiral, служить во ~е mereväes teenima


флюгер

4 С м. неод. tuulelipp (ülek. ka inimese kohta)


фокус

1 С м. неод. 1. fookus, tulipunkt, koondumispunkt, keskpunkt (ka ülek.); ~ вогнутого зеркала nõguspeegli fookus, ~ землетрясения hüpotsenter, maavärina kolle, помещать в ~е fookustama, fookusse seadma, (kujutist) teravdama, teravustama; 2. med. haiguskolle


фонарик

18 С м. неод. 1. dem. (väike) latern; taskulamp; карманный ~ taskulamp; 2. kõnek. (lühike puhvkäis)


фонд

1 С м. неод. fond (põhivara, ressursid, varud, rahalised v. ainelised vahendid; kogu); основной ~ põhifond, оборотный ~ käibefond, ~ обращения ringlusfond, неделимый ~ jagamatu fond, амортизационный ~ amortisatsioonifond, жилищный ~ elamufond, семенной ~ seemnefond, лесосечный ~ (metsa)raiefond, словарный v лексический ~ sõnavara, leksika, ~ заработной платы palgafond, ~ потребления tarbimisfond, ~ накопления akumulatsioonifond, ~ рабочего времени tööajafond, основные производственные ~ы tootmispõhifondid, обменный ~ vahetusfond, vahetuskogu, ~ мира rahufond, золотой ~ maj. kullafond (ka ülek. raudvara), архивный ~ arhiivifond, arhiivikogu, книжнный ~ raamatuvara, raamatufond (raamatukogus), ~ абонемента laenutuskogu (raamatukogus), ~ открытого доступа avakogu (raamatukogus), справочно-библиографический ~ teatmekogu, teatmefond (lugejate teatmebibliograafiateeninduseks raamatukogus), ~ развития культуры aj. kultuurkapital


фонтан

1 С м. неод. 1. fontään (purskkaev; ülespurskuv juga, purse); газовый ~ gaasipurse, ~ нефти, нефтяной ~ naftapurse, naftafontään, ~ земли mullasammas, бить ~ом purskama (ka ülek.), purskuma, ~ бьёт purskkaev purskab; 2. ülek. kõnek. sadu, tulv, valing; ~ брызг pritsmesadu, ~ ругани sõimuvaling, ~ искр sädemepilv, sädemeparv, ~ слёз pisaravool, pisarate purskumine; ‚ закрыть ~ кому vulg. kelle (1) suumulku kinni panema; не ~ madalk. pole midagi erilist ei ole suuremat väärt


форель

90 С ж. од. forell; zool. обыкновенная ручьевая ~ jõeforell, hõrnas (Salmo trutta morpha fario), озёрная ~ järveforell (Salmo trutta morpha lacustris), радужная ~ vikerforell (Salmo irideus)


форма

51 С ж. неод. 1. vorm (kuju, tegumood, välimus; viis, laad; liik; šabloon; vormiriietus; ka filos., mat., lgv.); печатная ~а trükivorm, стереотипная печатная ~а stereo(tüüp), stereotrükivorm (kõrgtrükivorm), песчаная ~а muldvorm, гипсовая ~а kipsvorm, деревянная ~а puitvorm, литейная ~а valuvorm, ~а для шляп kübaravorm, ~а рельефа pinnavorm, reljeefivorm, ~а товара kauba kuju, ~а листа lehekuju, обтекаемая ~аавтомобиля auto voolujoonelisus, ~а жизни (1) elulaad, (2) eluvorm, ~а государства riigivorm, ~а правления juhtimisvorm, ~ы работы töövormid, ~а развития arenemisvorm, ~а болезни haigusvorm, haiguse vorm, предпочтительная ~а eelisvorm, предписанная ~а ettekirjutatud v nõutav v nõuetekohane vorm (näit. avalduse vormistamiseks), примерная ~а удостоверения tõendi näidis(vorm), спортивная ~а sportlik vorm, школьная ~а koolivorm(iriietus), военная ~а (одежды) sõjaväevorm, sõjaväevormiriietus, офицерская ~а (одежды) ohvitserivorm(iriietus), флотская ~а (одежды) sõjalaevastikuvorm(iriietus), mereväevorm, ~а и содержание sisu ja vorm (filosoofia kategooriad), малая ~а kirj. lühivorm, kunst pisivorm, ehit. väikevorm, väikeehitis (näit. varjualused ja liivakastid lasteaia õuel), крупная ~а muus. suurvorm, ~а слова lgv. sõnavorm, падежная ~а lgv. käändevorm, уменьшительная ~а lgv. vähendusvorm, deminutiivivorm, именная ~а глагола lgv. pöördsõna v verbi käändeline muude v infiniitmuude, неопределённая ~а глагола lgv. infinitiiv, tegevusnimi, ~а выражения sõnastus, väljendus, по ~е vormikohaselt, vormilt, для ~ы vormitäiteks, в резкой ~е järsult, järsul moel, в повествовательной ~е jutustavas vormis, jutustuse kujul, решение в окончательной ~е otsus lõplikul kujul, шахматист сегодня не в ~е ülek. maletaja ei ole täna vormis; 2. ~ы мн. ч. kehavormid; пышные ~ы lopsakad kehavormid; ‚ по всей ~е nagu kord ja kohus; во всей ~е madalk. läbi ja lõhki, üdini


формирование

115 С с. неод. 1. (бeз мн. ч.) formeerimine, moodustamine, kujundamine, vormimine; formeerumine, moodustumine, kujunemine, vormumine; ~ правительства valitsuse moodustamine, ~ поездов rongide koostamine, ~ рельефа pinnavormi kujunemine, ~ подземных вод põhjavee kujunemine, ~ характера iseloomu kujunemine; 2. sõj. formeering (formeeritud üksus); воинское ~ sõjaväeformeering, национальное ~ rahvusformeering, территориальное ~ territoriaalformeering, ~ гражданской обороны tsiviilkaitseformeering


формула

51 С ж. неод. valem, vormel; математическая ~ matemaatikavalem, ~ рпямоугольников mat. ristkülikuvalem, ~ цветка bot. õievalem, структурная ~ keem. struktuurivalem, табличная ~ tabelvorm, патентная ~ patendinõudlus, химическая ~ keemiavalem


формулировать

171a Г сов. и несов. что formuleerima, (täpselt) sõnastama; ~ правило reeglit sõnastama v formuleerima; vrd. сяормулировать


фортепиано

нескл. С с. vt. фортепьяно


форточка

73 С ж. неод. õhuaken


фото

нескл. С с. неод. kõnek. foto, ülesvõte, päevapilt


фотограф

1 С м. од. fotograaf, pildistaja, (päeva)piltnik, fotosnik (kõnek.)


фотографировать

171a Г несов. кого-что 1. pildistama, (päeva)pilti tegema, fotografeerima; 2. ülek. kopeerima, täpselt jäljendama; vrd. сфотографировать


фотографироваться

171 Г несов. 1. end pildistada v fotografeerida laskma, endast pilti teha laskma; 2. страд. к фотографировать; vrd. сфотографироваться


фотография

89 С ж. неод. 1. (бeз мн. ч.) fotograafia, fotondus, (päeva)pildistus; цветная ~ värvifotograafia, värvusfotograafia, любительская ~ harrastusfotograafia, amatöörfotondus; 2. foto, ülesvõte, päevapilt; цветная ~ värvifoto, värvusfoto, увеличенная ~ suurendatud ülesvõte; 3. fotoateljee; 4. (бeз мн. ч.) tööpäeva kronometreerimine v pildistamine (töövõtete ja töö vaheaegade mõõtmine); ~ рабочего времени tööaja pildistamine


фраза

51 С ж. неод. fraas (lõpetatud kõnelõik; sõnakõlks; muus. muusikalise teema osa); väljend; громкие ~ы kõlavad v õõnsad v suured sõnad, левацкие ~ы pahempoolitsev sõnadetegemine, избитая ~а kulunud v äraleierdatud väljend v fraas, пышная ~а ülespuhutud fraas, музыкальная ~а muusikaline fraas, трескучая ~а kõlavad v suured sõnad, kärarikas sõnakõlks, пустая ~а (tühi) sõnakõlks, составить ~у lauset koostama, отделаться общими ~ами üldise jutuga toime saama, прикрываться лицемерными ~ами end meelitleva jutuga pantserdama, kahekeelsete fraaside taha pugema


фрамуга

69 С ж. неод. ehit. ülaaken, framuug (akna v. ukse ülemine, eraldi raamistusega osa)


франт

1 С м. од. keigar, moenarr, dändi; столичный ~ pealinna keigar v dändi, большой ~ igavene v suur keigar, выглядеть ~ом nagu moenarr välja nägema


франтить

294 Г несов. uhkelt v viimase moe järgi riides käima, moodi v uhkust taga ajama, keigarit v moenarri v dändit mängima, (riietega) eputama, riidealp v hilbuedev olema; ~ в новом костюме uue ülikonnaga v kostüümiga eputama


франтоватый

119 П (кр. ф. ~т, ~та, ~то, ~ты) keigarlik, ülimoekas, (riietega) eputav, riidealp, hilbuedev; он ~т до мелочей ta on täielik v puhastverd keigar v nagu moemajast tulnud v nagu moeajakirjast välja astunud


француз

1 С м. од. prantslane


французский

129 П Prantsuse, prantsuse; Французская коммунистическая партия Prantsuse Kommunistlik Partei, ~ий коньяк Prantsuse konjak, ~ий парк prantsuse park (prantsuse stiilis), ~ий язык prantsuse keel, ~ая кухня prantsuse köök v kokakunst, ~ая булка prantssai, ~ая борьба sport prantsuse maadlus


фрондер

1 С м. од. 1. aj. frondöör (frondeist osavõtja); 2. ülek. liter. mässumeelne, rahulolematu (inimene)


фронт

3 С м. неод. 1. front (sõj. rinne, ka ülek., väerind van.; esikülg; esi; meteor. erinevate omadustega õhumasside kokkupuutepind); второй ~ aj. teine rinne, идеологический ~ ideoloogiline rinne, ideoloogiarinne, народный ~ rahvarinne, национальный ~ rahvusrinne, национальный ~ освобождения rahvuslik vabastusrinne, ~ работ tööesi, töörinne, ~ погрузки laadimisesi, laadimisrinne, ~ волны lainerinne, ~ пламени leegirinne, холодный ~ meteor. külmafront, ~ импульсов el. impulsi külg, линия ~а rindejoon, сплошной ~ sõj. pidev rinne, lausrinne, ~ окружения sõj. piiramisrinne, ~ прорыва sõj. läbimurdelõik, ~ ударной волны sõj. lööklaine rinne, уйти v отправиться на ~ rindele minema, отправить на ~ rindele saatma, прорвать ~ rinnet läbi murdma, по ~у rinnetpidi, по линии ~а rinnetpidi, rindejoont pidi, piki rinnet, на ~е rindel; 2. van. rivi; выстроить во ~ ühte viirgu üles rivistama, rivisse panema v seadma, ~ самолётов sõj. lennukite viirg(rivi); ‚ на два ~а kahel rindel; единым ~ом ühise rindena, ühiselt; стать v вытянуться во ~ valveseisangut võtma


фрукт

1 С м. 1. неод. puuvili; сушённые ~ы kuivatatud puuvili, южные ~ы lõunamaa puuvili; 2. од. madalk. halv. frukt, tegelinski, tüüp; вот так ~ küll v on alles frukt v tüüp v inimeseloom


фтизиатр

1 С м. од. med. tuberkuloosiarst, ftisiaater


фундамент

1 С м. неод. 1. ehit. vundament; каменный ~ alusmüür, балочный ~ talavundament, поверхостный ~ pealmaavundament, стаканный ~ kannvundament, свайный ~, ~ на сваях vaivundament, сплошной ~ lausvundament, столбовый ~ posti vundament, столбчатый ~ postvundament; 2. ülek. alus, alusmüür; научный ~ teaduslik alus; ‚ заложить v закладывать ~ чего mille(le) alust rajama v panema, alusmüüri rajama


функция

89 С ж. неод. funktsioon (ülesanne, tegevus, talitlus; mat. sõltuv muutuja); квадратная ~ mat. ruutfunktsioon, обратная ~ mat. pöördfunktsioon, сложная ~ mat. liitfunktsioon, ~ ошибок mat. veafunktsioon, vigade funktsioon, ~ распределения mat. jaotusfunktsioon, ~ напряжений ehit. pingefunktsioon, ~ языка lgv. keele ülesanne v funktsioon, ~ железы med. näärmetalitlus, вступать в функции кого-чего kelleks-milleks saama; mis ülesannet täitma asuma, выполнять функции, выступать в функции mis ülesandeid v ülesannet täitma


фунт

1 С м. неод. nael (endisaegne Vene massiühik 409,5`g; Inglise massiühik 453,6`g); ‚ вот так (тебе) ~ kõnek. säh sulle, ennäe imet, vaat kus (alles) lugu; (это) не ~ изюма v изюму kõnek. see pole tühiasi v üldsegi naljaasi, on naljast kaugel; почём ~ лиха kõnek. mis maksab elu; ноль внимания, ~ презрения põlglik suhtumine


фураж

29 С м. неод. (бeз мн. ч.) (looma)sööt, keert, (hobuse)moon, furaaž; грубый ~ koresööt, зерновой ~ sööda(tera)vili


фуражка

73 С ж. неод. nokkmüts, (sirmiga) suve(vormi)müts; форменная ~ (suve)vormimüts, парадная ~ paraadmüts, повседневная ~ sõj. igapäeva(suve)müts, школьная ~ (kooli)vormimüts


фурункул

1 С м. неод. med. furunkul, koeranael


футбол

1 С м. неод. (бeз мн. ч.) sport jalgpall, vutt (kõnek.); играть в ~ jalgpalli mängima


футляр

1 С м. неод. vutlar, ümbris, kest; karp, toos, tupp; ~ для очков prillitoos, книжный ~ trük. raamatu kaitsekarp v vutlar; ‚ человек в ~е (enesesse) kapseldunud inimene


фюрер

1 С м. од. füürer (võimukandja fašistlikul Saksamaal)


к началу

 


политика конфиденциальности