главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

Русско-эстонский словарь

à  á  â  ã  ä  å  æ  ç  è  é  ê  ë  ì  í  î  ï  ð  ñ  ò  ó  ô  õ  ö  ø  ù  ú  û  ü  ý  þ 
для вставки символа в форму поиска кликните по нему

 
 

Возможен поиск по русскому или эстонскому слову.
Слово, найденное в теле статьи, выделяется цветом.

Для поиска по целому слову или началу слова вводите запрос как есть.
Запрос с минусом (-слово) сужает результаты поиска.
Запрос с плюсом (+слово) расширяет результаты поиска - в этом случае будут найдены все статьи, в которых есть введенное буквосочетание.

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

слово: х...

Страницы (по 100 слов): 1 2
предыдущаяследующая

ха

межд. madalk. väljendab eitust, kahtlust v pahameelt häh, äh


халат

1 С м. неод. 1. kittel; домашний ~ kodukittel, больничный ~ haiglakittel, рабочий ~ töökittel, маскировочный ~ sõj. moondamismantel, moondemantel; 2. (lai) kuub; ночной ~ öökuub, hommikukuub, hommikumantel, купальный ~ rannamantel; 3. halatt (idamaine üleriie)


халтура

51 С ж. неод. kõnek. haltuura (halv. vusserdis, lohakas töö, lohakalt tehtud asi; hõlptöö, rahateenimiseks tehtav kõrvaltöö; haltuura raha)


халтурить

269b Г несов. kõnek. haltuurat tegema, haltuuritsema (halv. lohakalt tööd tegema, vusserdama; hõlptööd tegema, kõrvalt raha teenima)


халтурщик

18 С м. од. kõnek. 1. hõlplane, hõlbitseja, lohakas v hooletu töötegija, vusserdaja, vussija, vusser, vussard; 2. kõrvaltöö tegija, kõrvalt teenija, haltuurategija, haltuuramees, hõlptöötegija


хам

1 С м. од. 1. kõnek. jõhkard, jõhkam, häbitu v jultunud inimene; mühakas, mühkam, mats (van. halv. ka alamast soost inimese kohta)


ханжа

77 С м. и ж. од. kõnek. (vale)vagatseja, variser, silmakirjatseja, silmakirjateener


ханжество

94, ханжество 95 С с. неод. (бeз мн. ч.) valevagadus, vagatsus, variserlikkus; silmakirjalikkus, silmakirjatsus


характер

1 С м. неод. karakter (kirj. tüüp), iseloom, loomus, olemus, laad; твёрдый ~ kindel iseloom, сильный ~ tugev iseloom, волевой ~ tahtejõuline v tahtekindel iseloom, мягкий ~ pehme iseloom, у него крутой ~ ta on loomult järsk v valju loomuga, дурной ~ paha v halb v sant iseloom, тяжёлый ~ raske iseloom, национальный ~ rahvuslik iseloom v laad, rahvuslikkus, добродушный ~ heasüdamlik loomus, покладистый ~ järeleandlik v leebe loomus, смирный ~ tasane v vagune loomus, прямой ~ sirge v sirgjooneline v otsekohene loomus, комедия ~ов kirj. karakterkomöödia, ~ научной деятельности teadustegevuse v teadustöö laad, ~ болезни haiguslaad, haigusloom (-loomu), ~ телосложения kehalaad, kehaehituse tüüp, затяжной ~ болезни haiguse pikaajalisus v pikale venivus, героический ~ нашей эпохи meie ajastu heroilisus, сезонный ~ работ tööde hooajalisus v sesoonsus, человек с ~ом (1) kange iseloomuga inimene, (2) kindla v tugeva iseloomuga inimene, человек без ~а nõrga iseloomuga v iseloomuta v iseloomutu inimene, он слабого ~а ta on nõrga iseloomuga, tal on nõrk iseloom, два противоположных ~а kaks vastandlikku iseloomu v vastandiseloomu, проявить ~ iseloomu näitama, иметь какой ~ missuguse iseloomuga v missugune olema, принимать какой ~ missuguseks muutuma v minema, визиты носили деловой ~ visiidid olid asjalikud, они не сошлись ~ами nende iseloomud ei sobinud


характеризовать

172a Г сов. и несов. кого-что 1. iseloomustama, karakteriseerima; ~овать кого с положительной стороны keda heast küljest v positiivselt iseloomustama; 2. iseloomulik v karakteerne olema; это хорошо ~ует его see on talle hästi iseloomulik; vrd. охарактеризовать


характеристика

69 С ж. неод. 1. iseloomustamine; iseloomustus, karakteristika; ~а с места работы iseloomustus töökohast, служебная ~а teenistusiseloomustus, ~а эпохи ajastu iseloomustus, дать ~у iseloomustama, iseloomustust andma, получить ~у iseloomustust saama; 2. tehn., mat. karakteristik, tunnusjoon, tunnussuurus(ed); andmed; ~а логарифма logaritmi täisosa, logaritmikarakteristik, скоростная ~а aut. kiiruskarakteristik, техническая ~а tehnilised andmed v omadused, tunnussuurused, tehniline iseloomustus, цифровая ~а arvandmed, numberandmed, numbrilised andmed, рабочая ~а (1) tehn. töökarakteristika, (2) jõudlus (näit. arvutite kohta)


характерно

Н iseloomulikult, karakteerselt; on iseloomulik v karakteerne


характерный

126 П van. madalk. 1. kangekaelne, põikpäine, väänik(as), kange v jonnakas v raske iseloomuga v karakteriga; 2. kindla v tugeva iseloomuga, tahtejõuline, tahtekas


хариус

1 С м. од. harjus; zool. ~ы harjused (Thymallus), американский ~ ameerika harjus (Thymallus signifer), европейский v обыкновенный ~ euroopa harjus, ärn (Thymallus thymallus)


хата

51 С ж. неод. talumaja, tare (Ukrainas, Lõuna-Venemaal); ‚ моя ~ с краю, я ничего не знаю vanas. mis minu külge ei põleta, selle peale mina ei puhu, mina olin puu otsas, kui pauk käis


хвала

52 С ж. неод. kiitus, ülistus; возносить v воздавать ~у кому keda kiitma v ülistama, kellele kiidulaulu laulma, keda kiiduga üle külvama, kellele ülemäära kiitust v kiitu jagama, честь и ~а кому au ja kiitus kellele


хвалить

307 Г несов. кого-что, за что kiitma, häid v kiitvaid sõnu ütlema, kiitvalt rääkima; ~ ученика õpilast kiitma, õpilase kohta kiitvaid sõnu ütlema; vrd. похвалить


хвалиться

307 Г несов. kõnek. 1. чем end kiitma, kiitlema, hooplema, suurustama, suurustlema, kelkima, keksima, kehklema, praalima, ärplema; ~ своими знаниями oma teadmistega hooplema; 2. страд. к хвалить; vrd. похвалиться


хвастливость

90 С ж. неод. (бeз мн. ч.) kiitlikkus, hooplus, suurelisus, kiitlemine, hooplemine, suurustamine, kelkimine, ärplemine


хвастливый

119 П (кр. ф. ~в, ~ва, ~во, ~вы) kiitlev, hooplev, suurustav, suurustlev, kelkiv, praaliv, ärplev, kiitlik, suureline, kiitleja, hoopleja, kelkija, kehkleja, praalija, ärpleja, ~вый парень kiitleja v kelkija v suureline poiss, lai leht, ~вый тон kiitlev v hooplev v kelkiv toon, ~вый ответ suureline v üle õla vastus


хвастовство

95 С с. неод. (бeз мн. ч.) kiitlemine, hooplemine, suurustamine, suurustlemine, kelkimine, praalimine, ärplemine


хвастун

2 С м. од. kõnek. kiitleja, kiidukukk, hoopleja, suurustaja, kelkija, ärpleja


хватать

165a Г несов. 1. кого-что, за кого-что, чем (kinni) haarama, kahmama, krabama, krahmama, rabama, rapsama, krapsama; ~ть кого за руку kelle käest kinni haarama, ~ть в руку камень kivi pihku haarama v krahmama, ~ть под руку käe alt kinni kahmama v hakkama, ~ть из рук käest kahmama v napsama, ~ть за волосы juustest (kinni) haarama, ~ть за ногу jalast kinni haarama, ~ть наживу sööta haarama (kala kohta), ~ть траву rohtu ampsama, ~ть момент ülek. sobivat hetke püüdma; 2. кого kõnek. kinni nabima; 3. что kõnek. ahmima, kokku krahmima (ka ülek.); ~ть что попало kõike (ettejuhtuvat) kokku krahmima, ~ть знания teadmisi ahmima, ~ть впечатления muljeid ahmima, ~ть воздух õhku ahmima; ‚ ~ть верхи kõnek. latvu mööda laskma, mööda pealispinda libistama, kergelt üle käima; ~ть на лету что mida lennult v otse õhust haarama; ~ть за живое кого kõnek. keda valusalt puudutama, kelle haava v haiget kohta osatama; звёзд с неба не хватает tähti taevast alla ei too; ~ть за душу v за сердце кого kellele hinge v südamesse minema, keda hingepõhjani liigutama, kelle meelt härdaks tegema, südant liigutama; vrd. схватить


хвататься

165 Г несов. 1. за кого-что kellest-millest kinni haarama v hakkama; ~ за шапку mütsi haarama, ~ за оружие relva haarama, ~ руками kätega haarama, ~ за руки kätest kinni haarama, ~ за чью мысль kelle mõttest kinni haarama, ~ за перо ülek. sulge haarama, ~ за любую работу igast tööotsast kinni hakkama v haarama; 2. за что kõnek. mille kallale asuma; он не знал, за что ~ ta ei teadnud, kust otsast peale hakata v millest pihta hakata, ~ за всё kõike korraga tegema, ~ за книгу lugema v raamatu kallale asuma; 3. страд. к хватать I; ‚ ~ за ум aru v mõistust pähe võtma, mõistlikumaks muutuma; vrd. схватиться


хватить

316b Г сов. 1. vt. хватать I; 2. чего madalk. (kiiruga) ära jooma v sööma, alla kugistama; 3. madalk. nina täis tõmbama; 4. что kõnek. tunda v näha saama; ~ть горя muret tunda saama, ~ть страху hirmu tunda saama; 5. (безл.) кого-что kõnek. kahju tegema v tooma, kahjustama; его ~л паралич ta halvati ära, ta sai halvatuse, teda tabas halvatus, ta on halvatud, морозом ~ло посев külm on v oli orast näpistanud; 6. кого-что чем, что обо что, чем обо что madalk. äigama, virutama, lajatama; без доп. pihta põrutama (tabama); ~ по голове vastu pead äigama, ~ть по спине võmmu v head v kõva müksu selga andma, ~ть кулаком по столу rusikaga lauale põrutama, ~ть кулаком по столу rusikaga lauale põrutama; 7. kõnek. liialdama (plaanide, väidete kohta), üle pingutama v pakkuma v soolama, liiale minema; 8. что madalk. põrutama (ootamatult ütlema), ootamatult v äkki tegema; вот ~л kus nüüd alles põrutas v ütles, ~ть плясовую tantsu vihtuma hakkama; ‚ ~ть горячего v горького до слёз kõnek. kibedat karikat maitsta saama, näguripäevi nägema; ~ть через край kõnek. üle piiri v liiale minema, üle pakkuma v soolama; ~ть греха на душу pattu oma hingele võtma


хватиться

316 Г сов. кого-чего kõnek. (mille puudumist) äkki märkama v taipama; (mille puudumist märgates) äkki otsima hakkama; ~ ключа võtme puudumist äkki märkama, хватятся, а нас нет kui märgatakse, oleme (juba) läinud


хваткий

122 П (кр. ф. ~ок, хватка, ~ко ~ки) kõnek. 1. haardlik, osavalt ja kõvasti haarav, haakuv; ~кие руки käed nagu tangid; 2. ülek. osav, kaval, taiplik; ~кий ум lahtine v lahe mõistus


хворать

165b Г несов. kõnek. tõbine v põdur v haige v haiglane olema, põdema, tõbitsema


хворостина

51 С ж. неод. haoraag, vits, vemmal, malk


хворь

90 С ж. неод. madalk. haigus, tõbi; ~ пристала v напала tõbi on küljes, ~ одолела tõbi on võimust võtnud


хвост

2 С м. неод. 1. saba (ka ülek.), händ; лисий ~ rebase saba, rebasesaba, мышиный ~ hiire saba, hiiresaba (ka ülek.), ~ спускового крючка päästikusaba, ~ кометы komeedi saba, ~ поезда rongi saba v lõpp, ~ полосы trük. veerusaba, veerulõpp, ~ литеры trük. trükitüübi valunaga, ласточкин ~ ehit. kalasaba (muster, seotis, tapp), конский ~ (1) hobuse saba, hobusesaba (ka ülek.), (2) anat. hobusesaba (seljaaju närvijätked), ~ дыма suitsuviir, suitsujoom, ~ пыли tolmujutt, ~ поклонников austajate rodu v parv, платье с длинным ~ом slepiga v vedikuga v pika sabaga kleit, тянуть за ~ sabast kiskuma, стоять в ~е колонны kolonni sabas v lõpus seisma, идти v плестись в ~е sabas sörkima (ka ülek.), наступить кому на ~ kellele saba peale astuma (kõnek. ka ülek.), поджать ~ saba jalge vahele tõmbama (kõnek. ka ülek.), махать ~ом sabaga vehkima, вилять v вертеть ~ом (1) saba liputama, (2) перед кем ülek. madalk. lipitsema, saba liputama, (3) ülek. madalk. keerutama, vingerdama, haake viskama, задрать ~ (1) saba püsti ajama v rõngasse tõmbama, (2) ülek. madalk. pead kuklasse v nina püsti ajama, сдать все ~ы kõnek. kõiki sabasid v võlgnevusi likvideerima (näit. eksamite kohta); 2. tehn. мн. ч. (rikastus)jääk; ~ы обогащения rikastusjääk; ‚ показать ~ madalk. jalga laskma, varvast viskama, kandu v päkki näitama; (и) в ~ и в гриву madalk. vastu päid ja jalgu, nii et aitab v vähe pole v kõliseb v küll saab; вожжа под ~ попала кому madalk. keda on hull kärbes hammustanud; накрутить ~ кому madalk. nahka v nägu täis sõimama; тянуть кота за ~ kõnek. (rääkimisega) venitama, sõna takka vedama, joru ajama, jorutama; висеть на ~е у кого madalk. kannul olema, kannule jõudma; насыпать соли на ~ кому madalk. rähka tegema kellele; держи ~ трубой v пистолетом madalk. pea püsti, ära nina norgu lase; бабий ~ kõnek. seelikukütt, naistekütt; дрожать как v словно овечий ~ kõnek. nagu tallesaba värisema; псу v собаке v кобелю под ~ vulg. kassi saba alla; прижимать v прижать v прищемлять v прищемить ~ кому madalk. kellele saba peale astuma; пришей кобыле ~ vulg. (1) ei keegi, (2) nagu sea seljas sadul


хвоя

82 С ж. неод. (бeз мн. ч.) 1. (puu)okkad, okastik; ~ сосны, сосновая ~ männiokkad; 2. (okaspuu)oksad


херес

1 С м. неод. (бeз мн. ч.) heres, šerri (dessertvein)


хилость

90 С ж. неод. (бeз мн. ч.) kidurus, põdurus, hädisus, kidumus, kõhetumus, igerikkus


хилый

119 П (кр. ф. ~л, хила, ~ло, ~лы) kidur, põdur, hädine, vilets, armetu, igerik; ~лый ребёнок kidur v põdur v haiglane laps, ~л здоровьем põdura v viletsa v kehva tervisega, ~лое растение kidur taim, ~лый дом igerik maja, ~лые руки kidurad v kuivetunud käed


хиляк

19 С м. од. madalk. kidur inimene, kõhetu kuju, kilu


химический

129 П keemia-, kemo-, keemiline; ~ая промышленность keemiatööstus, ~ий завод keemiatehas, ~ая лаборатория keemialabor, ~ое сырьё keemiatoore, keemiatooraine, ~ая технология keemiatehnoloogia, ~ое оружие keemiarelv, ~ая формула keemiavalem, ~ие знаки keemiasümbolid, keemia sümbolid, ~ое вещество keemiline aine, ~ое соединение keemiline ühend, ~ий состав keemiline koostis, ~ая реакция keemiline reaktsioon, ~ий синтез keemiline süntees, ~ая физика keemiline füüsika, kemofüüsika, ~ая чистка keemiline puhastus, kemopuhastus, ~ая завивка keemlised lokid, ~ий карандаш keemiline pliiats, tindipliiats, кандидат ~их наук keemiakandidaat, ~ая блондинка kõnek. vesinikublondiin, ~ий ожог söövitushaav, ~ая тревога gaasihäire, ~ий стакан keeduklaas, ~ое выветривание geol. porsumine (keemiline murenemine)


хиреть

229b Г несов. kõnek. kiduraks v põduraks v hädiseks v otsa jääma, kidunema, kiduma, kiratsema, känguma, kängu jääma (ka ülek.); старик ~ет vanataat jääb üha viletsamaks, дерево ~ет puu on kängumas, хозяйство ~ет majapidamine läheb allamäge, талант ~ет anne kängub v tuhmub v kaotab oma sära, anne on kängu jäänud v oma sära kaotanud v tuhmunud; vrd. захиреть


хирург

18 С м. од. kirurg, haavaarst; военный ~ sõjaväekirurg


хитрец

34 С м. од. kavalpea; большой ~ suur v igavene kavalpea


хитрить

285b Г несов. в чём, без доп. kavaldama, kavalalt toimima, kavalust tarvitama v välja mõtlema; kõnek. vingerdama, vigurdama; vrd. схитрить


хитрость

90 С ж. неод. 1. kavalus (ka ülek.); пускаться v пуститься v идти v пойти на ~ь v на ~и, прибегать к ~и kavaldama, kavalust appi võtma, военная ~ь sõjakavalus (ka ülek.); 2. kõnek. meisterlikkus, oskuslikkus, leidlikkus, nipikus; ‚ не велика v не большая ~ь kah mul tarkus v kavalus, pole siin mingit kavalust tarvis, see on lihtne asi v lihtne lups


хитроумие

115 С с. неод. (бeз мн. ч.) kaval v vahe v terane mõistus, leidlikkus, nipikus


хитроумный

126 П (кр. ф. ~ен, ~на, ~но, ~ны) kaval (ka ülek.), terase mõistusega, leidlik, nipikas, kavalalt v meisterlikult väljamõeldud; ~ное устройство kavalalt v osavalt väljamõeldud v kaval v nipikas seadeldis


хитрый

119 П (кр. ф. хитёр, хитра, ~ро и хитро, ~ры и хитры) kaval, leidlik, kavalalt väljamõeldud; ~ая политика kaval poliitika, ~рый взгляд kaval v kelmikas pilk, ~рый вопрос kaval v kavalalt esitatud v peenelt väljamõeldud küsimus, ~рый механизм kaval v keeruline mehhanism


хихикать

165b Г несов. kõnek. naeru kihistama, itsitama, ihitama; pihku v habemesse naerma


хищник

18 С м. од. kiskja (ka ülek.); röövloom; röövputukas; крылатый v пернатый ~ röövlind, морской v речной ~ röövkala, четвероногий ~ röövloom, ночной ~ öökull, воздушный ~ (1) raisakull, (2) ülek. õhupiraat, двуногий v человекообразный ~ ülek. kahejalgne kiskja


хищнический

129 П rööv-, röövija-, riisuja-, kiskja-, röövellik, kiskjalik, murdjalik; ~ий лов рыбы kalade röövpüük, rööv(kala)püük, ~ая рубка леса metsa röövraie, ~ая разработка röövkaevandamine, ~ая политика röövpoliitika, kiskjapoliitika, röövellik v kiskjalik poliitika, ~ая эксплуатация röövellik v kiskjalik ekspluateerimine


хищничество

94 С с. неод. (бeз мн. ч.) 1. murdmine (loomade kohta); 2. röövimine, riisumine; kurnamine, ekspluateerimine; 3. röövpoliitika, ksikjapoliitika; röövmajandamine; röövellikkus, kiskjalikkus, murdjalikkus


хищность

90 С ж. неод. (бeз мн. ч.) röövellikkus, kiskjalikkus, murdjalikkus, röövihimu, verejanu


хищный

126 П 1. rööv-, kiskja(-); ~ный зверь röövloom, kiskja, ~ная птица röövlind, ~ные птицы zool. kullilised (Falconifomes); 2. (кр. ф. ~ен, ~на, ~но, ~ны) ülek. kiskja-, murdja-, kiskjalik, murdjalik, verejanuline; ~ная натура kiskjaloomus, ~ный взгяд kiskjapilk, kiskjalik pilk, ~ный нос kullinina, ~ные руки кого kelle röövlikäed, kiskjakäed, ahnitsejakäed, nöörijakäed, kurnajakäed; 3. ПС ~ные мн. ч. од. zool. kiskjalised (Carnivora)


хлам

1 С м. неод. (бeз мн. ч.) koli, kolu, kila-kola, vanakraam; vana risu, räiss, rämps (kõnek. ka ülek.); железный ~ vana rauakolu, лесной ~ metsarisu, словесный ~ ülek. tühjad sõnad, sõnakõlksud


хлеб

1 С м. неод. 1. (бeз мн. ч.) leib (toiduaine; ka ülek.); пшеничный ~ nisuleib, чёрный v ржаной ~ rukkileib, белый ~ (vormi)sai, сыропёклый ~ läbiküpsemata v nätske leib, свежий ~ värske leib, чёрствый ~ tahke v kõva leib, кусок ~а (1) leivatükk, tükk leiba, (2) ülek. kõnek. leivatükk, leivakannikas, ломоть ~а leivaviil, есть один ~ paljast v kuiva v ainult leiba sööma, мазать v намазать ~ чем mida leivale peale määrima, добывать ~ ihutoidust v peatoidust hankima, зарабатывать на ~ leivaraha v leiba teenima, верный ~ ülek. kindel leib v teenistus, лёгкий ~ ülek. kerge leib v teenistus; 2. (мн. ч. хлебы) leivapäts, leib; круглый ~ ümmargune leib, формовой ~ vormileib, подовый ~ põrandaleib, ставить v сажать ~ы в печь leiba v leibu ahju panema; 3. (бeз мн. ч.) (tera)vili, viljaterad; заготовка ~а viljavarumine, сеять ~ vilja külvama; 4. (мн. ч. хлеба, 4) teravili, teraviljad; полёгшие ~а lamandunud vili, lamavili, яровые ~а suvivili, tõuvili, озимые ~а talivili, ~ ещё на корню vili on lõikamata, уборка ~ов viljalõikus, урожай ~ов teraviljasaak; ‚ отнимать v отбивать кусок ~а у кого kellelt leivakannikat ära võtma; ~ да соль, ~ и соль jätku leiba v leivale; с ~а на квас перебиваться kõnek. vett ja leiba sööma, peost suhu elama; ~ом не корми кого kõnek. kas või ilma söömata, söömatagi (millestki innustumise puhul), saaks vaid mida teha; и то ~ hea seegi; ~ насущный (meie) igapäevane leib, peatoidus, ihutoidus; быть на ~ах (1) чьих kelle leival v toita olema, kelle leiba sööma, (2) у кого van. kelle kosti peal olema


хлебать

106 Г несов. что, без доп. 1. kõnek. (suurte sõõmudega, lurinaga) rüüpima; ~ чай teed rüüpima; 2. madalk. larpima, lurpima, lürpima, helpima, lõmpsima; ~ суп из тарелки taldrikust suppi helpima; ‚ за семь вёрст киселя ~ kõnekäänd üle vee vett tooma (minema), tulutult väga pikka teekonda ette võtma; лаптем щи хлебать madalk. (1) peoga putru suhu ajama, (2) vaesuses ja viletsuses elama


хлебнуть

318 Г сов. однокр. к хлебать чего kõnek. (ühte) sõõmu v lonksu võtma, rüüpama (ka alkoholi kohta); хорошо бы чайку ~ kena oleks (praegu) lonksuke teed rüübata, ~ воздуха täie rinnaga v täiel sõõmul värsket õhku hingama, он немного хлебнул ta on juba pisut rüübanud v nokastanud, ~ лишнего kõnek. ülek. üle normi v piiri võtma, rohkem kui pea kannab võtma; ‚ ~ горя kõnek. päevi nägema, vaeva ja viletsust näha saama; ~ через край kõnek. (1) vaeva ja viletsust v näguripäevi nägema, (2) nina täis tõmbama, liiga sügavale topsi v pudeli põhja vaatama


хлебный

126 П 1. leiva-; ~ый магазин leivakauplus, ~ый квас leivakali, ~ое дерево bot. leivapuu (Artocarpus), обыкновенное ~ое дерево bot. hõlmine leivapuu (Artocarpus communis), индейское ~ое дерево bot. erilehine leivapuu (Artocarpus heterophyllus); 2. vilja-, teravilja-; ~ое поле viljapõld, ~ые запасы viljatagavara, viljavaru, ~ый экспорт viljaeksport, vilja väljavedu, ~ый запах (1) viljalõhn, (2) leivalõhn, ~ые злаки kõrsvili, toiduteravili, ~ые пилильщики zool. kõrrevaablased (Cephidae); 3. saagi-, hea saagiga, saagikas, viljarikas; ~ый год vilja-aasta, viljarikas aasta, ~ый край viljarikas kant; 4. ülek. kõnek. tulus, tulutoov, kasulik; ~ое местечко tulus v tulutoov v soe koht


хлев

4 (предл. п. ед. ч. о хлеве и в хлеву) С м. неод. 1. (talu)laut, (talu)tall; коровий ~ lehmalaut, гусиный ~ hanelaut, hanila; 2. ülek. kõnek. sealaut (räpase ruumi kohta)


хлестать

211 Г несов. 1. кого-что, чем, по кому-чему, во что nüpeldama, piitsutama, nuutima, (vitsa, piitsa, nuudiga) peksma, vitsutama; ~ть лошадь кнутом hobusele piitsa andma, ветки ~ли его по лицу v в лицо oksad peksid talle vastu nägu, дождь ~л в окно vihm peksis vastu akent; 2. кого, чем, по чему kõnek. plaksti lööma v virutama (mitu korda); ~ть по щекам kõrvakiile jagama, vastu nägu peksma, ~ть себя веником (end) vihtlema; 3. pekslema, peksma, mässama (jõe, järve, mere kohta); волны хлещут о берег lained peksavad vastu kallast; 4. purskama, purskuma; ülek. pulbitsema; дождь хлещет vihma lausa kallab, вода хлещет vesi voolab pahinal, purskub vett, vesi purskub, кровь хлещет из носу ninast purskab verd, veri purskub ninast; 5. что madalk. läigatama, (maha) ajama; 6. что madalk. halv. kaanima; ~ть чай teed kaanima, ~ть пиво õlut v kesvamärga kaanima; 7. kõnek. (pidevalt, lakkamatult) tulistama, tuld andma; ~ть свинцом tinarahet kaela kupatama, ühtevalu tina andma


хлесткий

122 П (кр. ф. ~ок, хлёстка, хлестка, ~ко ~ки; стравн. ст. ~че и хлёстче) 1. valusasti lööv, valus, lõikav (ka ülek.); ~кий кнут valus piits, ~кий ветер lõikav v vihe tuul, ~кие ветви valusad v valusalt peksvad oksad; 2. ülek. kõnek. lööv, piitsutav, terav, rabav, hammustav, nõelav, salvav; ~кая речь piitsutav v terav kõne, ~кий фельетон lööv veste, terav följeton, ~кая ругань salvav kirumine, ~кий удар nähv, nähvak, terav v rabav löök v hoop


хлоп

1 С м. неод. van. madalk. laksatus, plaksatus, lajatus, paugatus


хлопать

Г несов.сов. хлопнуть 1. 164b чем uksi paugutama, pauku tegema, kõmmutama; ~ть дверями uksi paugutama, ~ть кнутом piitsa plaksutama; 2. 164b чем plagistama; laperdama, lapendama (purje kohta); ~ть крыльями tiibu plagistama, паруса ~ют purjed laperdavad; 3. 164b paukuma, plaksuma; ~ют выстрелы paugud v lasud kajavad v kõlavad; 4. 164a кого-что, чем, по чему lööma, laksama, taguma; ~ть по плечу õlale patsutama; 5. 164a что kõnek. kaanima, sisse kallama (alkoholi); 6. 164b кому, без доп. kõnek. plaksutama, aplodeerima; ~ть в ладоши käsi plaksutama, ~ть артисту näitlejale aplodeerima; ‚ ~ть глазами kõnek. halv. (1) silmi pärani ajama, (2) suud maigutama; ~ть ушами kõnek. halv. (1) kõrvu liigutama (midagi taipamata), (2) ammuli sui vahtima, mölutama


хлопнуть

Г сов.несов. хлопать 1. 335a vt. хлопать; 2. 335b однокр. к хлопать paugatama, plaksatama, laksatama; (üks kord) käsi kokku lööma, käteplaksu tegema; patsi lööma


хлопок

23 С м. неод. 1. (бeз мн. ч.) puuvillapõõsas; puuvillakiud; посевы ~ка puuvillakülvid, коротковолокнистый ~ lühikiuline puuvill; 2. ~ки мн. ч. van. helbed, ebemed, kraasmed


хлопотать

204b (повел. накл. хлопочи, хлопочите) Г несов. 1. askeldama, toimetama, talitama, müttama; ~ по хозяйству kodus toimetama v talitama, koduseid töid tegema, ~ на кухне köögis talitama v askeldama v müttama, ~ у плиты pliidi juures toimetama; 2. о чём taotlema, (ametlikult) asja ajama; ~ о пенсии pensioniasja ajama, ~ о приёме на работу kelle töökoha asju v töölevõtmist ajama, keda tööle sokutama; 3. о ком, за кого muretsema, kelle-mille pärast vaeva nägema, kelle-mille eest hea seisma; ~ за друга sõbra eest kostma


хлопотливый

119 П (кр. ф. ~в, ~ва, ~во, ~вы) 1. toimekas, teotahteline, teoagar, askeldav, müttav; ~вый человек toimekas inimene; 2. tülikas, askeldusrohke, täis askeldust v toimetamist; ~вое дело tülikas asi, ~вый день askeldusrohke v askeldusi täis päev


хлопотун

2 С м. од. kõnek. askeldaja, rahmeldaja, rahmeldis, sahmerdaja, sahmerdis, sehkendaja, sahmija


хлопоты

51 (род. п. хлопот) С неод. (без ед. ч.) 1. askeldamine, askeldus, askel, rahmeldus, toimetamine; ~ы по хозяйству majapidamistöö(d), majapidamismure(d), домашние ~ы kodutööd, kodutoimetused, kodused tööd v toimetused, kodune askeldamine v talitamine v askel, быть v находиться в ~ах askeldama, millega tegevuses olema; 2. asjaajamine, asjatoimetus, asjaõiendus, asjatalitus, taotlemine; ~ы по какому делу asjaajamine mille pärast; 3. muretsemine, muretsus, mure, hool, vaevanägemine kelle eest v pärast; ~ы за кого kelle eest muretsemine v hoolitsemine, наделать хлопот кому kellele tüli tegema, хлопот не оберёшься с кем-чем kellega-millega on sekeldust v tüli kui palju; ‚ хлопот-полон рот у кого kõnek. kellel on käed-jalad tööd-tegemist täis


хлопчатобумажный

126 П puuvill-, puuvilla-, puuvillane, puuvillast, poomvillane (van.); ~ая материя v ткань puuvillriie, puuvillane riie, ~ая пряжа puuvill-lõng, puuvillane lõng, ~ый комбинат puuvillakombinaat


хлопья

113 (род. п. хлопьев) С неод. (без ед. ч.) helbed, ebemed, lemmed; räitsakad; кукурузные ~ maisihelbed, овсяные ~ kaerahelbed, herkulo, снежные ~ lumeräitsakad, ~ пены vahutordid, ~ шерсти villatordid, villatopid, ~ сажи tahmatordid, ~ ваты vatitupsud, ~ дыма suitsukoonlad, ~ тумана udujoomed, рваные ~ облаков pilveräbalad, pilveribalad, снег идёт ~ми sajab laia lund


хлыст

2 С м. неод. 1. vits, roosk; (ratsa)piits; 2. mets. tüves, (laasitud) tüvi


хмель

10 С м. неод. (бeз мн. ч.) 1. bot. humal (Humalus); обыкновенный ~ь tapp (tapu), harilik humal (Humulus lupulus); 2. humalakäbid (humala emasõisikud); 3. kõnek. humalauim, humalaaur, humalavägi, humalaving, vint, kilk; быть под ~ем v во ~ю vintis v auru all v sopsus v jokkis v nokastanud olema, ~ь бродит v гуляет в голове kilk on peas, samm on sees, ~ь сходит с кого kellel kaob viinauim peast, ~ь ударил в голову kilk lõi pähe; 4. ülek. kõnek. joovastus, joobumus; ~ь любви armujoovastus, ~ь успеха peapööritus edust


хмуриться

269 Г несов. 1. tusatsema, mossitama, haput v mossis nägu tegema, tusane v mossis v torssis v morn v pilves v hapu näoga olema, süngeks minema, tusaseks tõmbuma, süngestuma; nägu krimpsutama, kulmu kortsutama; 2. ülek. pilve tõmbama, pilves v sompus v sombune olema; небо ~ся taevas on pilves; vrd. нахмуриться


хмурый

119 П (кр. ф. ~р, хмура, ~ро, ~ры) 1. sünge, tusane, morn, mossis, vingus, torssis, pilves; kipras, kortsus; ~рый дед sünge v tusane v morn taat, ~рое лицо tusane v morn v mossis v pilves v vingus v hapu nägu, ~рые брови kipras v kortsus kulmud; 2. ülek. pilvine, pilves, sompus, sombune, vidune; ~рое утро pilvine hommik, ~рый день sombune päev


хныкать

164b, 193b Г несов. kõnek. 1. nuuksuma, nuutsuma, tihkuma; 2. ülek. hädaldama, virisema, vinguma, pirisema


хобби

нескл. С с. неод. hobi, lemmikharrastus; ülek. kepphobu (meelisteema, meelisharrastus)


ходить

313b Г несов. 1. käima (ka ülek.), kõndima, liikuma, liikvel olema; kurseerima, mille vahet käima; ~ в школу koolis käima, ~ на работу tööl v ametis käima, ~ в театр teatris käima, ~ в гости külas v võõrusel käima, ~ по магазинам mööda poode v poodides käima, ~ гулять jalutamas v kõndimas käima, ~ за грибами seenel käima, ~ на охоту jahil käima, ~ на медведя karujahil käima, karu jahtima, ~ на парусах v под парусами purjetama, purjetamas käima, ~ на вёслах aerutamas v sõudmas käima, ~ в море merel käima, merd sõitma, ~ в атаку rünnakul käima, ~ за плугом adra taga käima, ~ на лыжах suusatama, ~ в ногу ühte jalga astuma v käima, ~ босиком paljajalu käima, ~ на цыпочках kikivarvul käima, ~ на руках kätel käima, ~ под руку v под ручку käevangus v käe alt kinni käima, ~ на костылях karkudega käima, ~ в тапочках sussidega käima, ~ в пальто mantliga v palituga käima, ~ неряхой lohakalt riides käima, lohakas välja nägema, ~ в трауре leinariideid kandma, leinariides käima, ~ в очках prille kandma, ~ с бородой habet kandma, ~ пешкой etturiga käima, ~ тузом v с туза ässaga käima, ässa välja käima, солнце ходит высоко päike käib kõrgelt, облака ходят по небу taevas liiguvad v sõuavad pilved, ходят слухи käib kuuldus v kumu, käivad jutud v kuuldused, поезда ходят регулярно rongiliiklus on korrapärane, rongid käivad v liiguvad korrapäraselt, поезда ходят по расписанию rongid käivad sõiduplaani järgi, трамвай уже ходит tramm juba käib v sõidab; 2. за кем-чем hoolitsema kelle-mille eest, talitama keda; ~ за больным haige eest hoolitsema, haiget põetama v talitama; 3. (sõidu-, ratsa- vm. loom) olema; эта лошадь ходит под седлом see on ratsahobune; 4. kõnek. kõikuma, üles-alla liikuma; мостки ходят под ногами purre kõigub jalgade all; 5. kõnek. väljas v asjal käima; ребёнок ходит на горшок laps käib potil; 6. madalk. mis ametis olema v ametit pidama, ~ в старостах rühmavanem v klassivanem v külavanem olema; ~ колесом hundiratast viskama; ~ в золоте kullas ja karras käima; ~ на задних лапках перед кем kõnek. kelle ees saba liputama, lipitsema, lömitama, kannuseid teenima; ~ по ниточке v по струнке nagu nööripidi käima; по миру ~ kõnek. kerjamas käima; ~ вокруг да около kõnek. nagu kass ümber palava pudru käima; ~ именинником kõnek. kellel on v oli rõõmus nägu peas kui peiupoisil, rõõmust v õnnest särama; ~ как во сне nagu unes v nagu kuutõbine ringi käima; ~ на голове kõnek. maja selga võtma; ~ козырем kõnek. kui ärtuäss v nina seljas v uhkelt v iseteadvalt ringi käima; ~ на помочах у кого kõnek. nõõrist tõmmata olema, kelle lõa otsas olema; ~ на цыпочках перед кем kelle ees saba liputama, kas või nahast välja pugema; ~ по пятам за кем, кого kelle kannul käima, kellel kogu aeg sabas sörkima; ~ с протянутой рукой kätt väristama; ~ гоголем kõnek. tähtsalt v kui täispuhutud kalkun v konn ringi käima; ~ тенью за кем nagu vari kelle kannul käima; недалеко ~ за примером näidet pole tarvis kaugelt otsida, näide on käepärast võtta


ходок

1 С м. од. 1. jalakäija, käija; хороший ~ kärme käija, ~ на лыжах suusataja, не ~ кто куда kellest ei ole kuhu minejat v kus käijat; 2. van. (talupoegade) saadik, usaldusmees; 3. на что, по чему madalk. läbilööja, hakkaja; он ~ на эти дела v по этой части ta on selle peale hakkamas v mihkel; 4. mäend. käik (tee); вентиляционный ~ tuulutuskäik, людской ~ inimkäik (kaeveõõnes), косовичный ~ rööplõõr


хозяин

1 (мн. ч. им. п. ~ева, род. п. ~ев, дат. п. хозяевам) С м. од. 1. peremees (omanik; pereisa; ka ülek.); ~ин предприятия ettevõtte peremees v omanik, ~ин дачи suvila peremees v omanik, ~ева страны maa peremehed, ~ева поля väljaku peremehed (spordis), ~ин положения olukorra peremees, ~ин своей судьбы oma saatuse peremees, выйти из батраков в ~ева sulasest peremeheks saama, стать ~ином peremeheks hakkama, жить ~ином peremehe elu elama; 2. biol. peremeesorganism; 3. madalk. mees (abikaasana); ‚ ~ин своего слова v своему слову sõnapidaja v oma sõna peremees (olema), sõna pidama; сам себе ~ин ise enda peremees (olema)


хозяйка

75 С ж. од. 1. perenaine (omanik; pereema); домашняя ~а koduperenaine, быть за ~у perenaise eest olema, быть в ~ах perenaiseks olema, взять в ~и perenaiseks võtma; 2. madalk. naine (abikaasana)


хозяйничать

168b Г несов. 1. majapidamist v tootmist juhtima, maja pidama, majapidamisega tegelema, majandama; talitama, toimetama; 2. ülek. peremehetsema, peremeest mängima, võimutsema


хозяйственный

127 П 1. majandus-, majandusalane, majanduslik; ~енная жизнь majanduselu, ~енный год majandusaasta, ~енное предприятие majandusettevõte, ~енный персонал majanduspersonal, ~енный механизм majandusmehhanism, majandamismehhanism, ~енная деятельность majandustegevus, majanduslik tegevus, ~енный показатель majanduslik näitaja, ~енное преступление majandusalane kuritegu, ~енный расчёт isemajandamine, ~енный способ строительства omal jõul ehitamine; 2. majapidamis-; ~енные постройки majandushooned, ~енное мыло pesuseep, ~енный инвентарь majapidamisinventar, ~енный магазин majatarvete v majapidamistarvete kauplus; 3. (кр. ф. ~ен, ~енна, ~енно, ~енны) majanduslik, majanduslikult kasulik, säästlik, ökonoomne; peremehelik (ka ülek.), heaperemehelik; ~енное пользование землёй maa majanduslik v heaperemehelik kasutamine, ~енный человек majanduslikult mõtlev inimene, majandusinimene, ~енный тон peremehetoon, peremehelik v käskiv toon


хозяйство

94 С с. неод. 1. majandus; народное ~ rahvamajandus, плановое ~ plaanimajandus, городское ~ linnamajandus, коммунальное ~ kommunaalmajandus, жилищное ~ elamumajandus, путевое ~ raudt. teemajandus, военное ~ sõjamajandus, сельское ~ põllumajandus, водное ~ veemajandus, натуральное ~ naturaalmajandus, войсковое ~ sõj. väeüksusemajandus, складское ~ laondus, laomajandus, финансовое ~ finantsmajandus, rahandus, ремонтное ~ remondindus; 2. majapidamine; majand; домашнее ~ kodumajapidamine, личное ~ isiklik majapidamine, isiklik majand, общественное ~ ühismajapidamine, ühismajand, частное ~ eramajapidamine, eramajand, мелкое ~ väikemajapidamine, väikemajand, единоличное ~ üksikmajapidamine, üksiktalupidamine, üksiktalu(nd), помещичье ~ (1) mõisamajandus, (2) mõis, mõisamajapidamine, крестьянское ~ (1) talumajandus, (2) talund, talumajapidamine, мелкокрестьянское ~ väiketalund, подсобное ~ abimajapidamine, abimajand, учебное ~ õppemajand, животноводческое ~ loomakasvatusmajand, охотничье ~ (1) jahimajandus, (2) jahimajand, рыбное ~ (1) kalamajandus, (2) kalamajand, лесное ~ (1) metsamajandus, (2) metsamajand, автомобильное ~ (1) autondus, (2) automajand, вести ~, заниматься ~м majapidamisega tegelema, majapidamist juhtima, maja pidama, обзавестись ~м majapidamist soetama; 3. tootmistarbed; ~ колхоза kolhoosi tootmistarbed; 4. kõnek. asjad, kraam, krempel, pudi-padi; в сумке целое ~ käekotis on terve majapidamine v kogu pudi-padi, käekott on kõikvõimalikku kraami täis


холка

72 С ж. неод. turi (hobusel vm. veoloomal); lakk; ‚ намять ~у кому madalk. kellele (1) peapesu tegema, (2) vastu kaela v kere peale andma


холл

1 С м. неод. hall (avar üldkasutatav hoone v. ruum)


холм

2 С м. неод. küngas, kink; могильный ~ (haua)kääbas, лесистый ~ metsane mäekink


холод

4 (род. п. ед. ч. холода и холоду) С м. неод. 1. (бeз мн. ч.) külm; дрожать от ~а külmast värisema v lõdisema, ёжиться от ~а külmast kössi tõmbuma, посинеть от ~а külmast siniseks minema, терпеть v испытывать ~ и голод külma ja nälga tunda saama, поставить на ~ külma kätte panema, держать продукты на ~е toiduaineid külmas hoidma, пахнуло ~ом hoovas külma õhku v külma v jahedat, три градуса ~а kolm kraadi külma, полюс ~а geogr. külmapoolus; 2. külm, pakane; жестокий v лютый ~ käre v vali külm v pakane, собачий ~ kõnek. hirmus v kole külm, зимние холода talvekülmad, (talve)pakane, на ~е v холоду pakase v külma käes, прийти с ~а pakase v külma käest tulema, наступили холода külmad ilmad on käes, tulid (talve)külmad; 3. (бeз мн. ч.) külmavärin(ad); его бросает то в жар, то в ~ tal on vaheldumisi külm ja kuum, tal käivad kuuma- ja külmahood, по спине пробежал ~ külmavärin v külmajudin käis v jooksis üle selja; 4. (бeз мн. ч.) ülek. jahedus, külmus, jäisus, ükskõiks2us; могильный ~ hauakülmus, отнестись с ~ом к кому kellesse jahedalt v külmalt suhtuma, от него веет ~ом temast hoovab jahedust v uhkab jäisust, ta on jahedus ise


холодеть

229b Г несов. 1. kül(me)maks minema, külmenema, külmale minema; руки ~ют käed lähevad külmaks; 2. (üleni) külmaks minema, tarduma (hirmust); она ~ла от ужаса tal käis v jooksis hirmust külmajudin üle ihu; ‚ кровь ~ет в жилах у кого kellel veri tarretab soontes


холодец

35 С м. неод. (бeз мн. ч.) kõnek. sült


к началу

 


политика конфиденциальности

Пластиковые окна на заказ из профиля REHAU на сайте vinokna.com.ua ВинОкна . Почтовое обслуживание юридического адреса http://adres77.ru.