главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

Русско-эстонский словарь

à  á  â  ã  ä  å  æ  ç  è  é  ê  ë  ì  í  î  ï  ð  ñ  ò  ó  ô  õ  ö  ø  ù  ú  û  ü  ý  þ 
для вставки символа в форму поиска кликните по нему

 
 

Возможен поиск по русскому или эстонскому слову.
Слово, найденное в теле статьи, выделяется цветом.

Для поиска по целому слову или началу слова вводите запрос как есть.
Запрос с минусом (-слово) сужает результаты поиска.
Запрос с плюсом (+слово) расширяет результаты поиска - в этом случае будут найдены все статьи, в которых есть введенное буквосочетание.

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

слово: ч...

Страницы (по 100 слов): 1 2
предыдущаяследующая

чабрец

34 С м. неод. (бeз мн. ч.) bot. liivatee (Thymus), kaetisrohi (van.)


чавкать

164b Г несов. 1. чем, без доп. (süües) matsutama, nätsutama; ~ть губами suud matsutama; 2. чем platsutama, plätsutama, plätsudes astuma, lirtsuma; грязь ~ла под ногами pori lirtsus jalgade all


чай

44 С м. неод. 1. (бeз мн. ч.) teepõõsas; китайский ~й (1) bot. teepõõsas (Thea sinensis), (2) hiina tee, куст ~я teepõõsas, плантация ~я teeistandus; 2. (род. п. ед. ч. чая и чаю, предл. п. в чае и в чаю) tee (teepulber; jook); байховый ~й udemetee, зелёный ~й roheline tee, липовый ~й pärnaõietee, жидкий ~й lahja tee, крепкий ~й kange tee, ~й с лимоном sidrunitee, sidruniga tee, кирпичный ~й presstee, пачка ~ю teepakk, pakk teed, заварить ~й teed tõmbama panema, разливать ~й teed (tassidesse) valama, ~й да сахар jätku (tervitus teejoojatele); 3. teejoomine; вечерний ~й õhtune tee(joomine), за чаем teelauas, пригласить на чашку ~я teed jooma v tassile teele v külla kutsuma, позвать к ~ю teelauda v teed jooma kutsuma; ‚ на ~й брать v давать jootraha võtma v andma; гонять ~и madalk. teed kaanima v larpima


чайка

75 С ж. од. kajakas; zool. розовая ~ roosakajakas (Rhodostethia rosea), больщая морская ~ merikajakas (Larus marinus), серебристая ~ hõbekajakas (Larus argenтatus), крик чаек kajakakisa, kajakate kisa


чайник

19 С м. 1. неод. teekann; электрический ~ elektriteekann, медный ~ vaskteekann; 2. од. madalk. tobu, opakas


чан

1, 3 (предл. п. ед. ч. о чане и в чану) С м. неод. tõrs, tünn, toober; бродильный ~ käär(imis)tõrs, осветительный ~ selitustõrs, отстойный ~ settetõrs, замочный v мочильный ~ leotustõrs, тартальный ~ mäend. tühjendustoober, зольный ~ tuhatünn


чарка

72 С ж. неод. dem. (väike) peeker; veiniklaas; серебряная ~ hõbepeeker


чары

51 С неод. (без ед. ч.) 1. van. nõidus; 2. ülek. võlu(d), lumm(us), hurm, võluvus; ~ любви armastuse hurm v lumm


час

3 (два, три, четыре часа, предл. п. о часе, в часе и часу) С м. неод. 1. tund; каждый ~ iga tund, академический ~ akadeemiline tund (45 v. 50 minutit), четверть ~а veerand tundi, остались считанные ~ы on jäänud mõni tund v vähe aega, за ~ до отъезда tund enne ärasõitu, опоздать на ~ tund aega hilinema, со скоростью сто километров в ~ sajakilomeetrise tunnikiirusega, ~ за ~ом tund tunni järel, ~ом раньше tund aega varem(ini), через ~ (1) tunni aja pärast, (2) iga tunni tagant, который ~ mis kell on, в ~ ночи kell üks v kella ühe ajal öösel, в восемь ~ов утра kell kaheksa hommikul, к шести ~ам kella kuueks, с пяти ~ов kella viiest peale v alates v saadik, с ~у до двух kella ühest kaheni, в третьем ~у pärast v peale kella kahte, kui kell on v oli kolme peal, kella kahe ja kolme vahel; 2. чего aeg, tund; обеденный ~ lõunatund, lõunavaheaeg, вечерний ~ õhtutund, мёртвый ~ vaikne tund, puhketund (lasteaias, sanatooriumis, haiglas vm.), ~ы пик tipptund, комендантский ~ komandanditund, keelutund, звёздный ~ ülek. tähetund, elu kõrghetk, ~ расплаты ülek. tasumistund, kättemaksuhetk, дневные ~ы päevane aeg, приёмные ~ы vastuvõtuaeg, ~ы открытия lahtiolekuaeg (näit. muuseumis), поздний ~ hiline aeg, õhtutund, на ~ üürikeseks v lühikeseks ajaks, tunniks; 3. ~ы мн. ч. vahisolekuaeg; стоять на ~ах sõj. van. vahipostil v vahis olema v seisma, vahti pidama, tunnimees olema; 4. ~ы мн. ч. kirikl. jumalateenistus (õigeusklikel), palvus; ‚ ~ пробил v настал (1) tund on tulnud, aeg on käes, (2) кого, чей kelle tunnike on tulnud; последний ~ viimane tund; смертный ~ surmatund; умереть в свой ~ õigel ajal v vanuigi v vanaduse surma surema; битый ~ kõnek. väga kaua, terve igavik(u); калиф на ~ ühepäevavõimumees, ühepäevavalitseja; не ровен v ровён ~ madalk. paljugi mis võib ette tulla, kõike võib juhtuda, mine sa tea; ~ добрый, в добрый ~ head teed, õnn kaasa, kivi kotti; с ~у на ~ (1) iga hetk, õige pea, silmapilk, (2) tund-tunnilt; ~ от ~у не легче taga v aina hullemaks läheb; через ~ по чайной ложке kõnek. (1) aeg-ajalt ja jupikaupa, vähehaaval, piskuhaaval, (2) aegluubis, jorutamisi, venitamisi; ~ от ~у üha, aina, aiva; всему свой ~ iga asi omal ajal; не по дням, а по ~ам (расти) silmanähtavalt, iga tunniga (kasvama)


часовня

66 С ж. неод. kabel


частица

80 С ж. неод. osake, tükike, kübe, kübe(me)ke (ka ülek.); ~ почвы mullaosake, радиоактивная ~ radioaktiivne osake, элементарная ~ füüs. elementaarosake, ~ пыли tolmukübe, ~ таланта andeivake, ~ правды tõetera, kübeke tõtt


частичный

126 П (кр. ф. ~ен, ~на, ~но, ~ны) osa-, partsiaal-, osaline, partsiaalne; ~ная лиценция osalitsents, ~ный отказ (1) osatõrge (mehhanismis), (2) osaline loobumine (näit. õigusest), ~ный успех osaline edu, ~ное затмение osaline varjutus, ~ная мобилизация osaline mobilisatsioon, ~ная безработица osaline tööpuudus v töötaolek, ~ная нетрудоспособность osaline töövõimetus, ~ная трудоспособность osaline töövõime, ~ная недееспособность jur. piiratud teovõime, ~ное давление füüs. partsiaalrõhk, osarõhk (gaasil), ~ное растворение keem. osaline lahustumine


частное

126 С с. неод. 1. mat. jagatis, suhe; дифференциальное ~ое diferentsiaaljagatis; 2. filos. üksik; общее и ~ое üldine ja üksik, от ~ого к общему üksikult üldisele


частность

90 С ж. неод. 1. (бeз мн. ч.) erakordsus, erakorralisus, erandlikkus, erisus, üksikjuhulisus, ainujuhulisus; ~ь случая juhtumi erakordsus v erandlikkus; 2. üksikasi, detail; незначительная ~ь tähtsusetu detail, в ~и вводн. сл. (1) sealhulgas, muu hulgas, (2) eriti, just


частный

126 П 1. osa-, osaline; ~ое приращение mat. osakasv, ~ая производная mat. osatuletis, ~ое решение osaline lahendus, ~ое затмение osaline varjutus, ~ая ревизия maj. osaline revisjon; 2. era-, privaat-, isiklik; ~ое лицо eraisik, ~ая жизнь eraelu, ~ый дом eramaja, ~ая школа erakool, ~ые уроки eratunnid, ~ая переписка erakirjavahetus, ~ое дело eraasi, ~ая практика (era)praksis, ~ая торговля erakaubandus, ~ое предприятие eraettevõte, ~ая собственность eraomand, eraomandus, ~ая собственность на землю maa eraomandus, ~ый сектор maj. erasektor, ~ое обвинение jur. erasüüdistus, в ~ых руках eraisiku(te) käes, в ~ом порядке (1) eraviisil, (2) erandkorras, ~ая инициатива isiklik algatus v initsiatiiv; 3. eri-, üksik-, erand-; ~ые признаки eritunnused, ~ая авария eriavarii, ~ая морская авария erimerekahju, ~ая жалоба (1) erikaebus, (2) erakaebus, ~ый протест jur. eriprotest, ~ое определение jur. erimäärus, ~ый факт üksikfakt, ~ый показатель üksiknäitaja, ~ый вывод üksikjäreldus, ~ый случай üksikjuht(um), erandjuht(um), erijuht(um), ~ая инверсия põll. kohalik inversioon; 4. aj. jaoskonna-; ~ый пристав jaoskonnapristav; 5. ПС ~ый м. од. aj. jaoskonnapristav


частота

53 С ж. неод. 1. sagedus; ~ вращения pöörlemissagedus, ~ колебаний võnkesagedus, ~ биений tuikesagedus, ~ дыхания hingamissagedus, ~ пульса pulsisagedus, ~ отказов tõrkesagedus, рабочая ~ talitlussagedus, töösagedus, высокая ~ el. kõrgsagedus, низкая ~ el. madalsagedus, сверхзвуковая ~ raad. ultrahelisagedus; 2. tihedus, tihkus


частый

119 П (кр. ф. ~т, часта, ~то, ~ты; стравн. ст. чаще) 1. tihe, tihke; ~тый гребень tihe kamm, tihtkamm (kõnek.), ~тый лес tihe v paks mets, ~тый дождь tihe vihm, ~тый шаг tihe v kiire samm, ~тый пулемётный огонь tihe kuulipildujatuli; 2. sage, sagedane; kiire; ~тый гость sage v sagedane külaline, ~тые встречи sageda(se)d kohtumised, ~тый пульс kiire v sage pulss, ~тый ритм kiire rütm


часть

91 С ж. неод. 1. osa, jagu, tükk, element, detail; составная ~ь (1) liitosa, (2) koostisosa, osis, komponent, центральная ~ь keskosa, верхняя ~ь ülemik, ülaosa, ülemine pool v osa v tükk, большая ~ь suurem osa, носовая ~ь корабля laeva vööriosa, запасные ~и (1) varuosad, (2) sõj. varuväeosad, aj. tagavaraväeosad, соединительная ~ь liitedetail, ühendusdetail, liiteosa, ühendusosa, готовые ~и valmis osad, valmistusdetailid, боевая v головная ~ ракеты raketi lõhkepea, ~и тела kehaosad, ~ь целого terviku osa, osa tervikust, третья ~ь kolmandik, ~ь публики osa publikust v publikut v vaatajaist v vaatajaid v kuulajaist v kuulajaid, ~ь яблока õunatükk, õunaosa, osa õunast, ~и света maailmajaod, проезжая ~ь (дороги) sõidutee, надземная ~ь pealmaaosa, maapealne osa, выступающая ~ь etteulatuv osa, eend, ходовая ~ь (1) veermik, (2) alusvanker, левая ~ь уравнения mat. võrrandi vasak pool, действительная ~ь mat. reaalosa, мнимая ~ь mat. imaginaarosa, дробная ~ь mat. murdosa, фасонная ~ь (toru)liitmik, мышечная ~ь anat. lihasmik, lihasosa, muskulaarosa, крестцовая ~ь туши ristluutükk (lihakeha tükeldamisel), ~ь статьи (1) kirjutise v artikli osa, (2) jur. lõige, ~и речи lgv. sõnaliigid, роман в трёх ~ях romaan kolmes jaos, kolmeosaline romaan, большей ~ью, по большей ~и enamasti, enamalt v suuremalt jaolt, по ~ям ositi, osade kaupa, osakaupa, разложить на ~и osadeks lahti võtma, osandama; 2. jaoskond, osakond; учебная ~ь (1) õppeosakond, õppejaoskond (näit. sõjakoolis), (2) sõj. õppeväeosa, боевая ~ь sõj. (1) lahinguüksus (sõjalaeval), (2) lahinguväeosa, хозяйственная ~ь majandusjaoskond; 3. ala; финансовая ~ь finantsala, rahandusala, работать по технической ~и tehnika alal töötama, заместитель директора по научной ~и teadusdirektor, это не по моей ~и ülek. kõnek. see pole minu rida; 4. sõj. (sõja)väeosa; воинская v войсковая ~ь sõjaväeosa, регулярные ~и regulaarväeosad, авиационная v лётная ~ь lennuväeosa, морская ~ь mereväeosa, мотострелковая ~ь motolaskurväeosa, общевойсковая ~ь üldväeosa, отборная ~ь eliitväeosa, valikväeosa, передовая ~ь eelväeosa, специальная ~ь eri(ala)väeosa; 5. aj. linnajagu; politseijaoskond; 6. aj. (linna) pritsimehed; pritsimaja; 7. kõnek. kaha (kahasse tehtu); в ~и с кем kellega kahasse; ‚ львиная ~ь lõviosa; рвать на ~и kõnek. tükkideks v lõhki kiskuma v rebima; разрываться v разорваться на ~и kõnek. end kas või lõhki kiskuma; сердце разрывается на ~и süda lõhkeb


часы

3 С неод. (без. ед. ч.) kell, ajanäitaja; карманные ~ taskukell, (tasku)uur, ручные v наручные ~ käekell, стенные v настенные ~ seinakell, напольные ~ kappkell, башенные ~ tornikell, солнечные ~ päik(e)sekell, песочные ~ liivakell, шахматные ~ malekell, электронные ~ elektronkell, tehn. reaalajakell (annab arvutile signaale tegeliku astronoomilise aja järgi), газовые ~ tehn. gaasiarvesti, gaasimõõtur, завести ~ kella üles keerama, ~ спешат kell käib ette, ~ отстают kell jääb taha; ‚ работать как ~ nagu kellavärk käima


чахнуть

3b Г несов. от чего, без доп. otsa närvaks v närvetuks v igerikuks jääma, longu vajuma, ära närtsima v närbuma, kurtuma, kuhtuma (ka ülek.); ~ть от тоски kurvastusest kokku kuivama v otsa jääma, цветы ~т lilled vajuvad longu; vrd. зачахнуть


чашечка

73 С ж. неод. 1. dem. (väike) tass v kauss; 2. bot. tupp


чашка

73 С ж. неод. 1. tass; чайная ~а teetass, кофейная ~а kohvitass, выпить ~у чаю tassi teed jooma, за ~ой кофе kohvilauas, kohvitassi taga; 2. kauss; tehn. karp; kauss-seib, taldrik-seib; madalk. supikauss; деревянная ~а puukauss, ~а весов kaalukauss, vaekauss, коленная ~а anat. põlvekeder


чаща

76 С ж. неод. tihnik, padrik, sabrik, räga(stik); ~ леса, лесная ~ padrik, metsatihnik


чей

156b М (чья, чьё, мн. ч. чьи) 1. kelle (oma); чья эта книга kelle raamat see on, ~ бы ни был olgu kelle tahes, ükskõik kelle oma; 2. kelle; герой, чьё имя известно всем sangar, kelle nime teavad kõik; 3. madalk. kust (pärit); чей ты? (1) kelle laps sa oled, (2) kust sa pärit oled, mis kandi mehi oled; ‚ чья взяла v возмёт kõnek. kes jäi v jääb peale, kes võitis v võidab


чей-то

156b М (чья-то, чьё-то, мн. ч. чьи-то) (teadmata) kelle (oma); чья-то тень kellegi vari, он почувствовал в комнате чьё-то присутствие ta tundis, et keegi on toas


чек

18 С м. неод. tšekk; ~ на предъявителя, предъявительский ~ (ette)näitajatšekk, расчётный ~ arveldustšekk, кассовый ~ kassatšekk


чекан

1 С м. неод. 1. (бeз мн. ч.) vermimine, müntimine; 2. vermimistempel, münditempel; 3. tehn. temmraud, temm-meisel


чеканить

269a Г несов. что 1. на чём münte lööma, müntima, vermima, itsiselleerima; 2. ülek. täpseks seadma, lihvima; ~ слова sõnu raiuma v raiumisi v ükshaaval rõhutama, ~ шаг (uljalt täpset) rivisammu lööma; 3. tehn. temmima; vrd. вычеканить, отчеканить


челн

2 (ё переходит в е) С м. неод. vene (puust õõnestatud paat)


челнок

19 С м. неод. 1. vene (paat); 2. tekst. süstik


человек

18 (мн. ч. им. п. люди, род. п., вин. п. людей, дат. п. людям, твор. п. людьми, предл. п. о людях) С м. од. 1. inimene; настоящий ~ tõeline inimene, честный ~ aus inimene, деловой ~ asjalik inimene, рабочий ~ tööinimene, ~ большого ума väga tark inimene, ~ дела teoinimene, стать ~ом inimeseks saama, сделать ~ом кого inimest tegema kellest, он свой ~ ta on oma inimene, все мы люди, все ~и humor. kõik me oleme inimesed v harilikud surelikud v lihtsurelikud, на было десять ~ детей meid oli kümme last; 2. mees; isik; учёный ~ õpetatud mees, ~ слова sõnakas v sõnapidaja mees v inimene, молодой ~ noormees, ~ у власти võimulolev isik, võimukandja, võimulolija, восточный ~ kõnek. idamaalane, hommikumaalane (van.), расстроен ~, не видишь teine (inimene) on tujust ära, kas sa siis ei näe, не хочет ~, а ты заставляешь teine v ta ei taha, aga sina muudkui käid peale; 3. (mõisa-, kõrtsi)teener; ‚ как один ~ nagu üks mees; выходить v выйти в люди haljale oksale jõudma, (hea) järje peale saama, jalgu alla saama; на людях madalk. teiste v inimeste seltsis v keskel


человек

18 (мн. ч. им. п. люди, род. п., вин. п. людей, дат. п. людям, твор. п. людьми, предл. п. о людях) С м. од. 1. inimene; настоящий ~ tõeline inimene, честный ~ aus inimene, деловой ~ asjalik inimene, рабочий ~ tööinimene, ~ большого ума väga tark inimene, ~ дела teoinimene, стать ~ом inimeseks saama, сделать ~ом кого inimest tegema kellest, он свой ~ ta on oma inimene, все мы люди, все ~и humor. kõik me oleme inimesed v harilikud surelikud v lihtsurelikud, на было десять ~ детей meid oli kümme last; 2. mees; isik; учёный ~ õpetatud mees, ~ слова sõnakas v sõnapidaja mees v inimene, молодой ~ noormees, ~ у власти võimulolev isik, võimukandja, võimulolija, восточный ~ kõnek. idamaalane, hommikumaalane (van.), расстроен ~, не видишь teine (inimene) on tujust ära, kas sa siis ei näe, не хочет ~, а ты заставляешь teine v ta ei taha, aga sina muudkui käid peale; 3. (mõisa-, kõrtsi)teener; ‚ как один ~ nagu üks mees; выходить v выйти в люди haljale oksale jõudma, (hea) järje peale saama, jalgu alla saama; на людях madalk. teiste v inimeste seltsis v keskel


человечек

25 С м. од. 1. dem. väike(st kasvu) inimene, mehike; 2. inimesehakatis (lapse kohta)


человеческий

129 П 1. inim-, inimese-, inimes(e)lik; ~ий труд inimtöö, ~ое общество inimühiskond, ~ая жертва inimohver, ~ое достоинство inimväärikus, дерево в три ~их роста kolme mehe kõrgune puu, привести в ~ий вид inimlikku väljanägemist andma; 2. inimlik, humaanne; ~ий разговор inimlik jutuajamine, ~ое отношение к людям humaanne suhtumine inimestesse


человечество

94 С с. неод. (бeз мн. ч.) inimkond, inimsugu, inimesed; всё прогрессивное ~о kõik progressiivsed inimesed, история ~а inimkonna ajalugu, преступление против ~а inimkonnavastane v inimsusevastane kuritegu


человечность

90 С ж. неод. (бeз мн. ч.) inimlikkus, humaansus


человечный

126 П (кр. ф. ~ен, ~на, ~но, ~ны) inimlik, humaanne; ~ная натура inimlik v humaanne loomus


челюсть

90 С ж. неод. 1. lõualuu, lõuapool, lõuapära; anat. lõug; верхняя ~ ülalõug, нижняя ~ alalõug, малая ~ med. pisilõualisus, pisilõugsus; 2. tehishambad, hambaprotees(id); искусственная ~ tehishambad, hambaprotees(id), вставить ~ hambaproteesi suhu panema


чем

союз 1. võrdluse puhul kui; здесь теплее, ~ у нас siin on soojem kui meil, скорее с голоду умру, ~ съем это ennemini v pigemini suren nälga, kui seda söön, прежде ~ enne kui, ~ больше, тем лучше mida rohkem, seda uhkem, ~ раньше, тем лучше mida varem, seda parem; 2. с инф. kõnek. selle asemel et; ~ торопиться, выйдем лучше раньше selle asemel et pärast kiirustada, hakkame parem varakult minema; ‚ лучше поздно, ~ никогда kõnekäänd parem hilja kui mitte kunagi


чемодан

1 С м. неод. (reisi)kohver, sumadan; фибровый ~ fiiberkohver; ‚ сидеть на ~ах kohvrite otsas istuma


чемпион

1 С м. од. meister, tšempion; ~ мира maailmameister, абсолютный ~ absoluutne meister, ~ по прыжкам в высоту kõrgushüppemeister, ~ по шахматам malemeister, ~ олимпийских игр, олимпийский ~ olümpiavõitja


чемпионат

1 С м. неод. meistrivõitslused, tšempionaat; ~ по футболу jalgpallimeistrivõistlused, шахматный ~ malemeistrivõistlused


чепуха

70 С ж. неод. (бeз мн. ч.) kõnek. 1. totrus, mõttetus, jama, jamps; lora; бессмысленная ~а mõttetu v totter jama, невобразимая ~а kujuteldamatu jama, ~а в голову лезет rumalad mõtted tikuvad pähe, говорить v нести v городить ~у jama v lora ajama, не болтайте ~у ärge jamage, ärge ajage lora; 2. tühi-tähi, pudi-padi, rämps; карманы набиты ~ой taskud on tühja-tähja v pudi-padi v igasugust rämpsu täis; 3. tühiasi; Больно было? Чепуха. Kas oli valus? Tühiasi, tühja kah; ‚ ~а на постном масле madalk. täielik jama, pula


чепчик

18 С м. неод. (laste-, naiste)müts(ike), väike kaaper; детский ~ imikumüts, titemüts


червеобразный

П 1. uss-, usjas, ussikujuline, ussisarnane, ussitaoline; ~ый отросток anat. ussripik; 2. ПС ~ые мн. ч. од. zool. ussilaadsed (Vermoidea)


червиветь

229b (с ударением на корне) Г несов. (без 1 и 2 л.) ussitama, usse täis minema; яблоки ~еют õunad ussitavad v on ussised v ussiauke täis; vrd. зачервиветь, очервиветь


червивый

119 П (кр. ф. ~в, ~ва, ~во, ~вы) ussiauke täis, ussitanud; ~вый гриб ussitanud seen


червь

14 С м. од. 1. uss (ka ülek.), tõuk, vagel; zool. ~и ussid (Vermes), шелковичный ~ь siidiliblikas (Bombyx mori), дождевой ~ь vihmauss (Lumricus), limukas, настоящие дождевые ~и vihmauslased (Lumbricidae), плоские ~и lameussid (Plathelminthes), кольчатые ~и rõngussid (Annelidae), ленточные ~и paelussid (Cestoidea), круглые ~и ümarloomad (Nemathelminthes); 2. ülek. ussike (inimese kohta); ‚ ~ь сомнения kahtluseuss


чердак

19 С м. неод. 1. pööning, lakk, laepealne; 2. ärkel, ärklikorrus, ärklituba, katusekorrus, katusekamber; жить на чердаке katusekambris v ärklitoas elama; 3. ülek. kõnek. pea, nupp, kolu, kuppel, katel; у него ~ не в порядке tal pole ülemine korrus v pööning päris korras, ta on väheke metsa poole


череда

52 С ж. неод. 1. van. (järje)kord, järg; придёт и моя ~а (küll) tuleb ka minu kord; 2. rida, rodu, jada; нескончаемая ~а людей lõputu inimvool; ‚ идти своей ~ой van. oma rada v omasoodu minema; всему своя ~а van. iga asi omal ajal


чередовать

172a Г несов. кого-что, с кем-чем vaheldama, vahelduvaks tegema; ~ труд с отдыхом töö vahele puhkust andma, töö vahel puhkama, tööd puhkusega vaheldama


через

предлог с вин. п. 1. koha v suuna märkimisel üle, teisel pool, pealtpoolt; ~ море üle mere, мост ~ реку Нарву Narva jõe sild, ремень ~ плечо üleõlarihm, rihm on üle õla, перейти ~улицу üle tänava minema, tänavat ületama, лезть ~ забор üle aia v tara ronima, наливать ~ край üle ääre valama, переходить ~ границу piiri ületama, üle piiri käima, живу ~ улицу elan teisel pool tänavat; 2. läbimise märkimisel läbi; идти ~ толпу rahvamurrust läbi minema, ехать ~ город läbi linna sõitma, смотреть ~ стекло läbi klaasi silmitsema; 3. vahendi v vahendaja märkimisel kaudu, läbi, abil, teel, vahendusel, vahetalitusel, -st, -ga; ~ газету ajalehe kaudu, ajalehest, ~ доверенного voliniku kaudu v vahendusel, сообщить ~ друга sõbra kaudu teada andma, sõbraga sõna saatma, ехать ~ Москву Moskva kaudu sõitma, переходить ~ чьи руки kelle käest läbi käima, казнь ~ повешение surmanuhtlus poomise läbi, писать слово ~ чёрточку sõna sidekriipsuga v sidekriipsu abil kirjutama; 4. aja- v kohavahemiku märkimisel pärast, peale, tagant, järel, -ga; приду ~ час tulen tunni aja pärast, смена ~ каждые два часа vahetus on kahe tunni tagant, ~ две станции peale v pärast kaht jaamavahet, kahe jaamavahe järel, принимать лекарство ~ час iga tunni tagant rohtu võtma, работать ~ день ülepäeviti v üle päeva v päeva tagant v igal teisel päeval töötama, печатать ~ два интервала kahese reavahega tippima v kirjutama; 5. ülemäärasuse v liia märkimisel üle, ülemäära, ülearu, üli-, päratu, arutu, liiga, liialt, -ga; богат ~ край ülirikas, ülemäära v ülearu v päratu rikas, ~ меру крут liiga v liialt v ülearu järsk, работы ~ край tööd on kuhjaga, горя ~ край muret on rohkem kui tarvis; перешагнуть v переступать ~ страх hirmust võitu saama; 6. madalk. põhjuse märkimisel tõttu, pärast; ~ болезнь haiguse tõttu, ~ такие обстоятельства seesuguste asjaolude v säärase olukorra pärast v tõttu; ‚ ~ силу läbi häda, suure surmaga v vaevaga, üle jõu; ~ голову кого kellest mööda minnes, keda informeerimata v asjasse pühendamata v vahele jättes v ignoreerides


черемуха

69 С ж. неод. 1. bot. toomingas (Padus), toomepuu, toom; 2. (бeз мн. ч.) toomingamarjad


черемуховый

119 П toominga-, toome-, toomepuu-, toomingane; ~ый куст toomingapõõsas, ~ая палка toomingakepp, toomingane kepp


череп

4 С м. неод. kolju, kolp, pealuu; мозговой ~ ajukolju, лицевой ~ näokolju, костный ~ luuliskolju


черепаха

69 С ж. 1. од. kilpkonn; zool. болотная ~а sookilpkonn (Emys orbicularis), ~и kilpkonnad (Testudines), морские ~и merikilpkonnad (Cheloniidea), тащиться как ~а nagu tigu v teosammul venima; 2. неод. (бeз мн. ч.) kilbised, (kilpkonna) kilbi plaadid; kilpkonnaluu; 3. неод. (бeз мн. ч.) kilpkonnaluust ese(med)


черепица

80 С ж. неод. ehit. katusekivi; кровельная ~ katusekivi, katusetellis, коньковая ~ (katuse) harjakivi, гончарная ~ keraamiline katusekivi


черепок

24 С м. неод. 1. (keraamika-, portselani- vm.) känk, kild, tükk; 2. madalk. savikauss; savipott; 3. madalk. nupp, kolu, katel; ~ варит nupp lõikab


чересчур

Н liialt, liiga, üleliia, ülearu; ~ горячий суп liiga tuline v kuum supp, он ~ много говорил ta rääkis liiga v ülearu palju, это уж ~ see on juba liig


черешня

66 С ж. неод. 1. bot. maguskirss (Cerasus avium), murel, murelipuu; 2. maguskirsid, murelid; компот из ~и murelikompott


чернеть

90 С ж. од. vart (vardi); хохлатая ~ zool. tuttvart (lind Aythya fuligula), морская ~ zool. merivart (Aythya merila)


черника

69 С ж. неод. (бeз мн. ч.) 1. bot. mustikas (Vaccinium myrtillus); 2. mustikad, mustikamarjad; зрелая ~а küpsed v valmis mustikad, варенье из ~и mustikamoos


чернила

94 С неод. (без. ед. ч.) tint; чёрные ~ must tint, магнитные ~ magnettint, симпатические ~ salatint, sümpaatiline tint


чернильница

80 С ж. неод. tindipott; обмакнуть перо в ~у sulge (tindipotti) kastma


чернить

285a Г несов. 1. что mustaks värvima; ~ волосы juukseid mustaks värvima, ~ брови kulme värvima; 2. кого-что ülek. mustama, laimama; 3. что (terastooteid) mustama (kaitsekihi tekitamiseks raudoksiidiga katma); vrd. зачернить, вычернить, очернить


черноватый

119 П (кр. ф. ~т, ~та, ~то, ~ты) mustjas, mustakas, musta tooni, mustavõitu


черноглазый

119 П (кр. ф. ~з, ~за, ~зо, ~зы) mustasilm(ali)ne, sõstrasilmne, mustade v tumedate silmadega, süsisilmadega; ~зый мальчуган mustasilmne poisiklutt v poisipõnn, ~зая девушка sõstrasilmne neiu, süsisilm


черногривый

119 П (кр. ф. ~в, ~ва, ~во, ~вы) mustalakaline, musta lakaga, mustlakk-


чернорабочий

124 П 1. mustatöö-, mustatöölise, lihttöölise, kvalifitseerimata v musta v lihttööd tegev; ~ая сила mustatööjõud, kvalifitseerimata tööjõud; 2. ПС ~ий м., ~ая ж. од. mustatööline, lihttööline


чернота

53 С ж. неод. (бeз мн. ч.) 1. must värvus; füüs. mustsus; ~а под глазами silmaalused on sinised v mustad, степень ~ы füüs. mustsusaste, коэффициент ~ы füüs. mustsustegur, загорелый до ~ы lausa mustaks päevitunud; 2. pimedus; ~а ночи ööpimedus; 3. van. ülek. räpasus; ‚ держать в ~е кого madalk. vaeslapse osas pidama


черный

126 П (кр. ф. ~ен, черна, черно, черны) 1. must(-), musta värvi; ~ная краска must värv, ~ный дым must suits, ~ная собака must koer, ~ный шар must kuul (vastuhäälena), ~ная раса must rass, ~ная смерть van. must surm, katk, ~ный хлеб must leib, rukkileib, ~ная икра must kalamari, ~ный кофе must kohv, ~ный перец must pipar, ~ный лес lehtmets, ~ная буря mullatorm, ~ный пар mustkesa, ~ная металлургия mustmetallurgia, ~ные металы mustmetallid, ~ный мёд tume mesi, ~ная ночь kottpime öö, ~ное духовенство mustad vaimulikud, munkvaimulikud, mungad, ~ный от загара päevitusest lausa must, lausa mustaks päevitunud, ~ный, как уголь süsimust, tukkmust, ~ный, как смоль pigimust, tökatmust, ~ный, как сажа nõgimust, tahmmust, ~ная смородина bot. must sõstar (Ribes nigrum), ~ный тополь bot. must pappel (Populus nigra), ~ная ножка bot. mustmädanik, ~ная казарка zool. mustlagle (Branta bernida), ~ный стриж zool. piiritaja (Apus apus), ~ная рыба zool. tundrakala, dallia (Dallia pectoralis), ~ная оспа med. mustad rõuged, ~ная кровь med. mustveresus, pigmentveresus, ~ная окраска кожи med. nahamustumus, nahapigmentumus, ~ная кожа med. mustnahksus; 2. ülek. mure-, murelik, must, sünge; ~ная меланхолия must v sünge melanhoolia, ~ная тоска ahastus, ~ная скука põrguigavus, tappev igavus, ~ная сторона жизни elu pahupool, лицо стало ~ным от горя nägu oli murest must v on murest mustaks läinud; 3. ülek. alatu, räpane, must, kuri, paha; ~ные замыслы alatud v mustad plaanid, ~ная измена alatu v räpane reetmine, ~ная душа must v alatu hing, ~ное дело must tehing, sobing, ~ный рынок must turg, ~ная биржа must börs (spekulantide börs), ~ная реакция must v sünge reaktsiooniaeg, ~ный список must nimekiri, ~ная сотня aj. mustsada, ~ная несправедливость karjuv v kisendav ülekohus, ~ная дума kuri v halb v paha v must mõte, ~ный глаз kuri silm v pilk; 4. van. kõnek. must, määrdunud; ~ное бельё must pesu, руки, ~ные от грязи mustad v porised käed; 5. (без кр. ф.) taga-, köögi-, hoovi-; ~ный двор tagahoov, ~ный ход tagauks, köögikäik, ~ное крыльцо tagatrepp, tagumine välistrepp, köögitrepp; 6. (без кр. ф.) suitsu-; ~ная изба suitsutare, ~ная печь suitsuahi, ~ная баня suitsusaun; 7. (без кр. ф.) van. must(-), mustkunsti(-), nõia-; ~ное волшебство mustkunst, ~ная магия must maagia, ~ная книга nõiaraamat, ~ная сила põrguvägi; 8. (без кр. ф.) must, liht-, abi-; ~ная работа must v kvalifitseerimata v erioskuseta töö, lihttöö; 9. (без кр. ф.) must-, toor-, pooltöödeldud, pooleldi töötlemata; ~ный пол must põrand, aluspõrand; 10. (без кр. ф.) liht-, alam-; ~ный люд v народ lihtrahvas, alamrahvas, pööbel, alamkiht; 11. (без кр. ф.) aj. rakke-; ~ные люди rakketalupojad; 12. ПС ~ный м., ~ная ж. од. must (neeger), mustanahaline; 13. ПС ~ные мн. ч. од. pööbel, alamrahvas; 14. ПС ~ные мн. ч. неод. mustad (malendid, kabendid); ход ~ными mustade käik; 15. ПС ~ное с. неод. must rõivas v ülikond; ходить в ~ном mustas rõivas v mustas käima, leinariiet kandma; 16. ПС ~ный м. од. madalk. vanatühi, vanakuri; ‚ держать в ~ном теле кого kõnek. vaeslapse osas pidama; навести v находить ~ную краску musta värvi paksult peale panema; в ~ном цвете mustades v süngetes värvides; ~ным по белому написано v напечатано must valgel v kirjas seisma; ~ная кость alamrahva v lihtrahva hulgast (inimene); называть ~ное белым musta valgeks nimetama; принимать v принять ~ное за белое musta valgeks pidama; ~ная кошка пробежала v проскочила между кем kõnek. kelle vahelt on must kass läbi jooksnud; на v про ~ный день mustadeks päevadeks


черпак

19 С м. неод. 1. veekühvel, hauskar, ausker, viskar, kappel, plumps, kopsik, kulp; mes. sülemikulp; 2. tehn. kopp


черпалка

72 С ж. неод. kõnek. vt. черпак`1.


черпание

115 С с. неод. (бeз мн. ч.) ammutamine, (hauskariga, kopsikuga, kopaga) tõstmine


черпать

164a Г несов. что ammutama (ka ülek.), (hauskariga, kopsikuga, kopaga) tõstma; ~ть воду vett ammutama, ~ть воду из лодки paadist vett välja viskama v loopima, ~ть бортом vett üle parda sisse võtma, экскаватор ~ет землю ковшом ekskavaator tõstab kopaga mulda, ~ть силы jõudu ammutama, ~ть знания teadmisi ammutama, ~ть уверенность enesekindlust saama


чертежный

126 П 1. joonestus-, joonestamis-; ~ая бумага joonestuspaber, ~ая доска joonestuslaud, ~ые принадлежности joonestustarbed, joonestusvahendid, ~ые форматы jooniste jormaadid; 2. ПС ~ая ж. неод. joonestusruum, joonestussaal


чертить

316a Г несов. что, на чём 1. joonestama; ~ схему skeemi joonestama, ~ на кальке kalkeerima, pausima; 2. jooni tõmbama; ~ линию joont tõmbama; 3. sirgeldama, kritseldama, kriipseldama; 4. (välja) joonistama (linnu, lennuki kohta); орёл чертит в небе круги kotkas tiirleb taevas; vrd. начертить


чертовщина

51 С ж. неод. (бeз мн. ч.) 1. põrguvärk, üleloomulikud v saatanlikud jõud; 2. ülek. kõnek. mingi jama, surimuri, segapuder; ему приснилась какая-то ~ ta nägi jampslikku und v mingit jama unes, что за ~ mis jama see on


чертополох

18 С м. неод. (бeз мн. ч.) bot. karuohakas (Carduus)


черточка

73 С ж. неод. 1. dem. väike joon, kriipsuke; 2. lgv. sidekriips; слово пишется через ~у sõna kirjutatakse sidekriipsuga


чертыхаться

165 Г несов. kõnek. kurja vanduma, kiruma, sajatama, kuradeid laduma


черчение

115 С с. неод. (бeз мн. ч.) 1. joonestamine, joonestus; урок ~я joonestustund, строительное ~е ehitusjoonestamine; 2. joontetõmbamine; 3. sirgeldamine, kritseldamine, kriipseldamine


чесалка

72 С ж. неод. tekst. kraas, suga, kamm


чесать

202a (страд. прич. прош. вр. чёсанный) Г несов. 1. кого-что kratsima, sügama, kõhvitsema; ~ спину selga sügama; 2. кого-чтоkraasima, sugema, kammima; ~ шерсть villa kraasima, ~ лён lina sugema, ~ голову pead kammima v sugema; 3. без доп. madalk. põrutama (kiiresti hasardiga tegema); ~ по дороге mööda teed leekima v kaapima v liduma v silkama, ~ из пулемёта kuulipildujast täristama; ‚ ~ затылок v в затылке kõnek. kukalt sügama v kratsima, nõutu olema; ~ за ухом kõrvatagust kratsima v sügama; ~ зубы kõnek. suud pruukima, keelt peksma, tühja jahvatama; ~ язык v языком kõnek. laterdama, tühja lobisema; ~ языки v языками о ком, про кого kõnek. taga rääkima, keelt peksma


чеснок

19 (род. п. чеснока и чесноку) С м. неод. (бeз мн. ч.) bot. küüslauk (Allium sativum); тёртый ~ riivitud küüslauk


честно

Н austalt, õiglaselt, ausal teel; поступить ~ ausalt v õiglaselt toimima, ~ говоря tõtt-öelda


к началу

 


политика конфиденциальности