главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

Русско-эстонский словарь

à  á  â  ã  ä  å  æ  ç  è  é  ê  ë  ì  í  î  ï  ð  ñ  ò  ó  ô  õ  ö  ø  ù  ú  û  ü  ý  þ 
для вставки символа в форму поиска кликните по нему

 
 

Возможен поиск по русскому или эстонскому слову.
Слово, найденное в теле статьи, выделяется цветом.

Для поиска по целому слову или началу слова вводите запрос как есть.
Запрос с минусом (-слово) сужает результаты поиска.
Запрос с плюсом (+слово) расширяет результаты поиска - в этом случае будут найдены все статьи, в которых есть введенное буквосочетание.

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

слово: э...

эгоист

1 С м. од. egoist, enesearmastaja


эй

межд. kõnek. 1. hei, ahoi; hõi; ~, кто там hei, kes seal on; 2. vaata ette, ettevaatust; ~, не трогай ettevaatust, ära puutu


экватор

1 С м. неод. 1. ekvaator; геомагнитный ~ geomagnetiline ekvaator, небесный ~ taevaekvaator, жить на ~е ekvaatoril v ekvaatori lähedal elama; 2. ülek. pool (poole peale jõudmisel)


экзамен

1 С м. неод. eksam (ka ülek.); вступительный ~ sisseastumiseksam, выпускной ~ lõpueksam, приёмный ~ vastuvõtueksam, государственный ~ riigieksam, ~ на аттестат зрелости küpsuseksam, ~ по физике füüsikaeksam, ~ на мужество ülek. mehisusproov, сдать ~ eksamit tegema v õiendama v sooritama, выдержать ~ (1) eksamit tegema v õiendama v sooritama, eksamitules vastu pidama, (2) ülek. proovitules vastu pidama, proovituld läbi tegema, провалиться на ~е kõnek. eksamil läbi kukkuma v põruma, принимать ~ eksamit vastu võtma


экземпляр

1 С м. неод. eksemplar (ülek. kõnek. ka inimese kohta); два ~а книги kaks (eksemplari) raamatut, единственный ~ ainueksemplar, обязательный ~ sundeksemplar, сигнальный ~ signaaleksemplar, авторский ~ autorieksemplar, разрозненный ~ irdeksemplar, редкий ~ цветка harukordne v harvaesinev lill


экзотический

129 П eksootiline (võõrapärane, võõramaine, meretagune; ülek. kummaline, ebaharilik); ~ие страны eksootilised v võõrad v meretagused maad, ~ие растения eksootilised v võõramaised taimed, ~ая музыка eksootiline muusika


экипаж

28 С м. неод. ekipaaž (tõld, vedruvanker); рессорный ~ vedruvanker


экономика

69 С ж. неод. (бeз мн. ч.) ökonoomika (majandus; majandusteaduslik distsipliin); ~а промышленности tööstusökonoomika, ~а производства tootmisökonoomika, ~а торговли kaubandusökonoomika, ~а сельского хозяйства põllumajandusökonoomika, ~а строительства ehitusökonoomika, ~а социализма sotsialismi ökonoomika, общий рост ~и страны maa v riigi majanduslik tõus, военная ~ sõjamajandus


экономист

1 С м. од. ökonomist (maj. ökonoomika asjatundja; aj., pol. ökonomismi pooldaja), majandusmees, majandusteadlane; ~ по сбыту turustusökonomist, ~ по труду töö-ökonomist


экономический

129 П 1. majandus-, ökonoomika-, majanduslik, ökonoomiline, majandusalane, majandusteaduslik; ~ая политика majanduspoliitika, ~ий закон majandusseadus, ~ая география majandusgeograafia, ~ий кризис majanduskriis, ~ий анализ majandusanalüüs, ~ая информация majandusinfo(rmatsioon), ~ий журнал majandusajakiri, ~ое сотрудничество majanduskoostöö, majandusalane v majanduslik koostöö, ~ая депрессия majanduslik surutis v depressioon, новая ~ая политика aj. uus majanduspoliitika, nepp, улучшить ~ие методы хозяйствования majandamismeetodeid parandama; 2. van. ökonoomne, kokkuhoidlik, säästlik; 3. van. mõisa-; 4. aj. ökonoomia-, riigi-, kroonu-; ~ие крестьяне ökonoomiatalupojad (kloostritalupojad Venemaal XVIII`saj.)


экономичность

90 С ж. неод. (бeз мн. ч.) majanduslikkus, kokkuhoidlikkus, säästlikkus, ökonoomsus


экономный

126 П (кр. ф. ~ен, ~на, ~но, ~ны) majanduslik, kokkuhoidlik, säästlik, ökonoomne; ~ный хозяин kokkuhoidlik v säästlik v majanduslikult mõtlev peremees, ~ный образ жизни kokkuhoidlik(ult) elamine, он ~ен в словах ta ei raiska sõnu, ta on napisõnaline v sõnaaher, ta on sõnadega mõõdukas v tagasihoidlik


экран

1 С м. неод. 1. ekraan (näitelina; el. varje; (hõõglambi)deflektor; ka tehn.); ~ телевизора tele(viiso)riekraan, teleekraan, ~ плотины hüdr. paisuekraan, рассеивающий ~ füüs. hajutusekraan, акустический ~ raad. kõlalaud, akustikaekraan, рассеивающий просвечивающий ~ el. sirmhajuti (valgusti heleduse hajutamiseks), световозвращающий ~ el. helkpind, защитный ~ el. kaitsevarje, искровой ~ el. sädemevarje, sädemebarjäär, магнитный ~ el. magnetiline varje, широкий ~ laiekraan, поворотный ~ pöördekraan, pöördkate, предохранительный ~ kaitseekraan, появиться на ~е linale v ekraanile tulema, linastuma, фильм выйдет на ~ film tuleb linale v ekraanile, film linastub, снять фильм с ~а filmi näitamist (kinodes) lõpetama; 2. (бeз мн. ч.) ülek. filmikunst; тайны ~а filmikunsti saladused, звезда ~а filmitäht, staar, filmidiiva (van.)


экскурсия

89 С ж. неод. 1. ekskursioon (huvireis, huvisõit, huvikäik, õppereis, õppesõit, õppekäik); ~я на автобусе, автобусная ~я (auto)bussiekskursioon, ~я в Москву Moskva ekskursioon v reis, ekskursioon v huvisõit Moskvasse, учебная ~я õppeekskursioon, õppereis (sõidukiga), õppekäik (jalgsi), ~я в музей külaskäik muuseumi, muuseumikülastus, ~я за город, загородная ~я matk rohelisse, roheliseretk, учебная ~я в лес õppekäik metsa, совершить ~ю ekskursiooni v huvireisi v huvisõitu v õppereisi v õppesõitu tegema, ездить на ~ю ekskursioonil v huvireisil v õppereisil käima; 2. kõnek. ekskursandid, ekskursioonirühm; приехала ~я tuli v saabus ekskursioonirühm


экспедиция

89 С ж. неод. ekspeditsioon (posti v. kauba ärasaatmine v. laialisaatmine v. kättetoimetamine, ekspedeerimine; seda teostav osakond; uurimisreis; retk; sellest osavõtjad, retkkond); ~я посылок pakkide ärasaatmine, газетная ~я, ~я газет на почтамте postkontori ajaleheosakond, научная ~я uurimisekspeditsioon, полярная ~я polaarekspeditsioon, геологическая ~я geoloogiaekspeditsioon, спасательная ~я päästeekspeditsioon, военная ~я sõjaline ekspeditsioon, карательная ~я karistusretk, член ~и ekspeditsioonis osaleja, отправиться в ~ю ekspeditsioonile minema


эксперимент

1 С м. неод. eksperiment, (teaduslik) katse (ka ülek.), katsetus; химический ~ keemiakatse, рискованный ~ riskantne v riskiga seotud katse, ставить ~ katset tegema, eksperimenti korraldama, военный ~ sõjaline eksperiment


эксперт

1 С м. од. ekspert, asjatundja; ~ по технике tehnikaekspert, tehnikaasjatundja, ~ по торговле kaubandusekspert, ~ по металлу metalliekspert, metallitundja, младший ~ nooremekspert, abiekspert, судебный ~ jur. kohtuekspert, военный ~ (1) sõja(väe)line ekspert, (2) sõjandusekspert


эксплуататор

1 С м. од. ekspluateerija, kurnaja, rõhuja, ekspluataator


эксплуататорский

129 П ekspluateerija-, ekspluataatori-, kurnaja-, rõhuja-, ekspluateerijate, kurnajate, rõhujate, ekspluataatorite, ekspluataatorlik, ekspluateeriv, kurnajalik; ~ класс ekspluateerijate v kurnajate v rõhujate klass


экспортер

1 С м. од. и неод. maj. (kauba) väljavedaja, eksportija, eksportöör (väljaveoga tegelev isik v. asutus)


электрический

129 П elekter-, elektri-, elektriline; ~ий транспорт elektervedu, elekterveondus, elektertransport, ~ое охлаждение elekterjahutus, ~ое обогащение elekterrikastus, elektriline rikastumine, ~ое освещение elektervalgustus, elektrivalgustus, ~ое отопление elekterküte, elektriküte, ~ая станция elektrijaam, jõujaam, ~ий ток elektrivool, ~ое поле elektriväli, ~ая цепь elektriahel, vooluring, ~ий заряд elektrilaeng, ~ая дуга elektrikaar, kaarleek, ~ие потери elektrikadu, ~ая сеть elektrivõrk, ~ий двигатель elektrimootor, ~ая лампа elektrilamp, (elektri)pirn, (kõnek.), ~ий утюг elektritriikraud, ~ий камин elektrikamin, ~ие часы elektrikell, ~ий звонок elektrikõlisti, ~ий стул elektritool, ~ая подстанция (elektri)alajaam, ~ий пылесос tolmuimeja, ~ий шнур nöörjuhe, ~ий стрелочный указатель (1) elektriline osutinäidik, (2) raudt. elektriline pöörangutähisti, ~ие шумы elektriline müra, ~ая разведка geol. elektriline uuringumeetod v uuring, обыкновенный ~ий скат zool. elektrirai, marmorrai (kala Torpedo marmorata), ~ий угорь zool. elektriangerjas (Electrophorus electricus), ~ий сом zool. elektrisäga (Malapterus electricus)


электричество

94 С с. неод. (бeз мн. ч.) elekter, elektrienergia; elektervalgustus; атмосферное ~ õhuelekter, atmosfäärielekter, контактное ~ kontaktelekter, отрицательное ~ negatiivne elekter, положительное ~ positiivne elekter, статическое ~ staatiline elekter, счёт за ~ elektriarve, провести ~ elektrit sisse panema


электролиз

1 С м. неод. (бeз мн. ч.) keem. elektrolüüs (keemiliste reaktsioonide kulgemine elektrivoolu toimel)


электронный

126 П elektron-, elektroni-, elektroonika-, elektronide, elektrooniline; ~ый луч elektronkiir, ~ая лампа elektronlamp, ~ая вычислительная машина (ЭВМ) elektronarvuti, raal, ~ый микроскоп elektronmikroskoop, ~ый музыкальный инструмент elektronmuusikariist, ~ая оболочка elektronkate, ~ое облако elektronipilv, ~ый поток elektronivoog, ~ая концентрация elektronide kontsentratsioon


электростанция

89 С ж. неод. elektrijaam, jõujaam; атомная ~ aatomielektrijaam, aatomijõujaam, tuumaelektrijaam, tuumajõujaam, тепловая ~ soojusjõujaam, soojuselektrijaam, приливная ~ tõusu-mõõnaelektrijaam, loodeteelelektrijaam, loodetejõujaam, гидроаккумулирующая ~ veekogurelektrijaam, veekogurjõujaam, зарядная ~ akulaadimisjaam, передвижная ~ rändelektrijaam, ~, работающая на сланцах põlevkivielektrijaam, põlevkivijõujaam, ~, работающая на энергии солнца põikeseelektrijaam, päikesejõujaam


электротехник

18 С м. од. elektrotehnik (elektrotehnika eriteadlane)


элемент

1 С м. element (неод. alge, algosis; detail, koostisosa, lüli; keem. keemiline aine; el. elektrienergia allikas; од. kõnek. isik; неод. loodusjõud, sobiv keskkond; teaduse põhjapanev mõiste v. alus; põhiteadmised); составной ~ koostisosa, химический ~ keemiline element, ~ местности maastikuosis, maastikuelement, конструктивный ~ konstruktsioonielement, строительный ~ ehit. ehitusdetail, сборный ~ ehit. monteeritav element, tarielement, соединительный ~ ehit. ühenduselement, liitmik, периодическая система ~ов keem. elementide perioodilisuse süsteem, нагревательный ~ el. kütteelement, küttekeha, плавкий ~ el. sulavelement, sular, сухой ~ el. kuivelement, галванический ~ el. galvaanielement, исполнительный ~ el. täitur, образующий ~ mat. moodustaja, предельный ~ mat. piirelement, ~ задержки info viivituselement (element, milles signaal viivitub kindla aja võrra), ~ы библиографической записи biblio(graafia)kirje elemendid (standardandmed trükise kirjeldamiseks), ~ы драматизма в рассказе jutustuse draamajooned, прогрессивные ~ы общества ühiskonna progressiivsed v eesrindlikud esindajad, женский ~ naised, мужской ~ mehed, чуждый ~ võõrkeha, võõras element, посторонние ~ы kõrvalised isikud, злостный ~ kuritahtlik element, преступный ~ kuritegelik element, тёмный ~ kõnek. harimatu v tume inimene, несознательный ~ kõnek. ebeteadlik element, разложить что на ~ы mida (koostis)osadeks lahutama


элита

51 С ж. неод. (бeз мн. ч.) eliit (ka põll.), paremik, valitud osa; ~ ржи eliitrukis, ~ рабочего класса töölisklassi paremik


эмансипация

89 С ж. неод. (бeз мн. ч.) liter. emantsipatsioon, iseseisvumine; ~ женьщин naiste emantsipatsioon


эмансипировать

171a Г сов. и несов. кого-что, от чего liter. emantsipeerima (sõltuvusest v. kitsendustest vabastama)


эмигрант

1 С м. од. emigrant, väljarändaja, väljarännanu, (maa)pagulane; политический ~ poliitiline emigrant v pagulane


эмиграция

89 С ж. (бeз мн. ч.) 1. неод. emigratsioon, emigreerimine, väljarändamine, väljaränne, võõrsile siirdumine; pagulus, maapagu; жить в ~и paguluses v maapaos elama v olema; 2. од. emigrandid, pagulased


эмоциональный

126 П (кр. ф. ~ен, ~ьна, ~ьно, ~ьны) emotsionaalne, tundeline, tundmuslik, tundeelamuslik, tunderikas, tundeküllane; ~ьный человек emotsionaalne v tundeküllane inimene, ~ьный характер emotsionaalne v tundeline iseloom, ~ьная речь emotsionaalne v tundeist pakatav kõne, ~ьная окраска слова sõna emotsionaalne värving


эмоция

89 С ж. неод. emotsioon, tundeelamus, tundmus; отрицательные ~и negatiivsed emotsioonid, положительные ~и positiivsed emotsioonid, ~я радости rõõm, rõõmupuhang


энергичный

126 П (кр. ф. ~ен, ~на, ~но, ~ны) energiline, tarmukas, agar, tragi, teovõimas, teojõuline, teotahteline, toimekas, teokas, südi, söakas, innukas; ~ный руководитель energiline v tarmukas v agar v teovõimas juht, ~ный протест energiline v äge protest


энергия

89 С ж. неод. (без мн. ч.) energia (mateeria liikumise üldine mõõt, füüsikalise süsteemi olekut iseloomustav suurus; teovõime, tarm); ядерная ~я, ~я ядра tuumaenergia, атомная ~я aatomienergia, термоядерная ~я termotuumaenergia, электрическая ~я elektrienergia, тепловая ~я soojusenergia, световая ~я (1) valgusenergia, (2) valgushulk, водная ~я vee-energia, hüdroenergia, химическая ~я keemiline energia, kemoenergia, механическая ~я mehaaniline energia, кинетическая ~я kineetiline energia, потенциальная ~я potentsiaalenergia, potentsiaalne energia, собственная ~я omaenergia, ~я тяготения gravitatsioonienergia, ~я излучения, лучевая ~я kiirgusenergia, ~я покоя seisuenergia, ~я прорастания idanemisenergia, закон сохранения ~и energia jäävuse seadus, взяться с ~ей за что hoogsalt v energiliselt v südilt mille kallale asuma v mida käsile võtma, у него много ~и tal on palju energiat v tarmu, ta on agar v südi


энтузиаст

1 С м. од. entusiast (mingist ideest v. tegevusest vaimustunud inimene); ~ науки teadusele andunu, ~ спорта spordientusiast


эпизод

1 С м. неод. episood (vahejuhtum; kõrvalsündmus; katkend); это лишь ~ в его жизни see on tema elus üksnes vahejuhtum, мелкий ~ pisijuhtum, ~ из фильма filmikatkend, episood filmist, боевой ~ lahinguepisood


эпоха

69 С ж. неод. epohh (ka astr.), ajastu, ajajärk; geol. ajastik (ajastu alljaotus); советская ~ nõukogude aeg, героическая ~ русской истории kangelaslik aeg Venemaa ajaloos, ~ в чей жизни mingi aeg v ajajärk kelle elus, ледниковая ~ jääaeg, ~ Возрождения renessansiajastu, ~ феодализма feodalismiajastu, feodaalajastu, геологическая ~ ajastik, позднемеловая ~ hiliskriidiajastik


эстонец

36 С м. од. eestlane


эта

151 М. ж. vt. этот


этаж

29 С м. неод. korrus (ka mäend.), kord (kõnek.); верхний ~ ülakorrus, ülemine korrus, мансардный ~ katusekorrus, mansardkorrus, нижний ~ esikorrus, allkorrus, esimene v alumine korrus, подвальный ~ keldrikorrus, цокольный ~ soklikorrus, надземный ~ pealmaakorrus, чердачный ~ pööningukorrus, дом в два этажа kahekorruseline maja, kahekordne maja (kõnek.)


этакий

122 П kõnek. selline, säherdune, niisugune, nisuke, sihuke, sihandene; ~ий плут suli sihukene, дурак ты ~ий tobupea nisuke v sihuke, ~ая неудача! vaat kus v kus alles viltuvedamine v lops!


этап

1 С м. неод. 1. etapp (vahemaa; ajavahemik; järk, arenemisjärk, staadium; sõj., aj. peatuskoht sõjaväe liikumisel); завершающий ~ lõppjärk, решающий ~ otsustav järk, последний ~ эстафеты teatevõistluse viimane etapp, ответственный ~ строительства ehituse vastutusrikas järk, пройденный ~ möödanik, minevik, läbitud etapp; 2. aj. (vangi)tapp (peatuskoht sunnitööle saadetavate vangide teel; vangide jalgsi edasitoimetamine etappide kaupa; saadetis vange); отправлять ~ом v по ~у tapiga saatma


это

151 С с. неод. see; как всё ~ случилось kuidas see kõik v asi v lugu õieti juhtus, ~ невозможно see on võimatu, see pole võimalik, ~ было вчера see juhtus v ole eile, об ~м ещё поговорим sellest me veel räägime, из ~го ничего не выйдет sellest ei tule midagi välja, к ~му мы ещё вернёмся selle juurde tuleme veel tagasi, с ~го надо начинать sellest peab alustama v tuleb alustada, с этим нельзя шутить sellega ei või v ei tohi nalja teha, дело не в ~м asi pole v ei ole v ei seisa selles, в ~м всё дело kogu asi selles seisabki, при ~м sealjuures, kõigele lisaks, в связи с этим seoses sellega, вот ~ да täitsa vahva, sa vaata vaid; ‚ где ~ видано kus seda enne on nähtud; куда ~ годится kuhu see kõlbab


этот

151 М м. (эта, это, эти) see; ~ или тот дом kas see või too maja, в это время sel ajal, на этом берегу siinpool jõge, siinpoolsel kaldal, с этим делом не выйдет sellest ei saa asja, sellest asjast ei tule midagi välja, уж эти мне капризы oh neid kapriise v tujusid, oh seda jonni


эфир

1 С м. неод. eeter (keem., farm. orgaaniline ühend, uimasti; füüs. elektromagnetilisi laineid kandev keskkond; õhk, taevalaotus; van. hüpoteetiline maailmaruumi täiteaine); выходить в ~ eetrisse minema v tulema, идти в ~ eetrisse minema, raadios olema v edasi antama, транслироваться по ~у eetris olema, безводный ~ keem. veevaba eeter, кислый ~ keem. happeline eeter, простой ~ keem. eeter, сложный ~ keem. ester, ~ы целлюлозы tselluloosi eetrid ja estrid, этиловый v диэтиловый v серный ~ keem. etoksüetaan, etüüleeter


эфирный

126 П 1. eeter-, eetri-, eeterlik; ~ный раствор keem. eetrilahus, ~ный запах eetrilõhn, ~ный наркоз eetrinarkoos, ~ные капли eetritilgad, ~ное масло eeterlik õli, ~ные культуры eeterlikku õli sisaldavad v eeterliku õli taimed; 2. (кр. ф. ~ен, ~на, ~но, ~ны) ülek. õhuline, õhkõhuke; ebamaine, taevalik; ~ное существо taevalik v ebamaine olevus


эффект

1 С м. неод. effekt (üllatav mõju, tagajärg; toime; tugev mulje; kasu; füüs. nähtus); ~ близости füüs. lähedusefekt, lähedusnähtus, ~ основы tekst. lõimeefekt, арочный ~ ehit. võlvumine, võlviefekt, звуковой ~ heliefekt, дешёвый ~ odav v labasevõitu muljejätmine v efekt, ~ времени ajatoime, экономический ~ majanduslik kasu, дать ~ (1) mõju avaldama, (2) kasu tooma v andma, производить ~ на кого kellele mõju v muljet avaldama, говорить с ~ом efektselt rääkima, лекарство не дало желаемого ~а ravim ei andnud soovitud tulemust, ravim ei toiminud nagu loodetud, для большего ~а et muljet jätta, et pahviks lüüa (kõnek.)


эффективный

126 П (кр. ф. ~ен, ~на, ~но, ~ны) efektiiv-, efektiivne, tõhus, mõjus; ~ный способ efektiivne v tõhus moodus, ~ные меры tõhusad v mõjusad abinõud v meetmed, ~ное лечение tõhus v tulemuslik ravi, ~ное средство mõjus vahend, ~ное напряжение efektiivpinge, ~ная мощность tehn. efektiivvõimsus, kasulik võimsus, ~ное давление tehn. efektiivrõhk, ~ный коэффициент полезного действия efektiivne kasutegur


эхо

18 С м. неод. (без мн. ч.) kaja (ka füüs.), vastukõla (ka ülek.); лесное ~ metsakaja, ~ выстрела lasu v paugu kaja, запаздывающее ~ hiliskaja, опережающее ~ ennakkaja, ~ дня ülek. päevakaja, ~м откликаться v отдаваться vastu kõlama v kajama


эшелон

1 С м. неод. ešelon (kindla ülesandega rong; sõj. lahingukorra järk sügavuti, suurema kolonni iseseisev osa); войнский ~ sõjaväeešelon, sõjaväerong, ~ с углем söerong, ~ оперативного построения sõj. operatiivpaigutuse ešelon, лётный ~ lennuešelon, ~ Майкельсона interferomeeter


к началу

 


политика конфиденциальности