главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

Грузинско-русский словарь Нико Чубинашвили

для вставки символа в форму поиска кликните по нему
                                                                             

 
 

• Возможен поиск по грузинскому и русскому слову.
• Грузинские слова можно вводить в форму поиска, выбирая буквы из списка, а также латиницей.
• Для поиска по целому слову (как грузинскому, так и русскому) или по началу слова, вводите запрос как есть.
• Для поиска грузинских слов в теле статьи задавайте запрос с плюсом (+word). Также этим способом можно искать произвольные русские и грузинские буквосочетания (например, по запросу '+острый' находится слово mach’vili которое переведено, как 'вострый').
• Буквы, отсутствующие в современном грузинском алфавите, не траскрибируются и заключаются в квадратные скобки.
• По ссылке & открываются слова, по техническим причинам не вошедшие в другие буквенные разделы (в источнике эти словарные статьи заключены в квадратные скобки)
• Слово, найденное в теле статьи, выделяется цветом

                                          
                                    &  

слово: გ...

Страницы (по 100 слов): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
предыдущаяследующая

g

ქარაგმიანნი ლექსნი: გხნ~ - გიხაროდენ; გ~ი - გიორგი და სხ. ასოსა ამას ზედა არიან ზედდადებულნი ესე ზმნათანი: გან, გა, გამო, გარდა, გადა, გარდამო, გარდმო, გადმო. მაგალითად, განვაღებ, გავაღებ, გამოვიღებ, გარდავიღებ, გადავიღებ, გარდამოვიღებ, გარდმოვიღებ, გადმოვიღებ. ეგრეთვე სახელზმნანი: განღება, გაღება, გამოღება და სხ. იხმარების მაპიროვნებელად ზმნათა მეორისა პირისათა, რომელთაცა პირველსა პირსა აქუს , ვითარ მაქუს, გაქუს, მრწამს, გრწამს, მინდა, გინდა, მიქმნიეს, გიქმნიეს, მექმნა, გექმნა და სხ. [იხილე ასო ].ეგრეთვე ყოველთა ზმნათა პირნაკლთა, რაჟამს მოქმედება მიეჩემების მეორესა პირსა, ვითარ: გიშენებ, გიშენებს, გიწერ, გიწერს. ანუ გაშენებ, გაშენებს, გწერ, გწერს, გიკითხავ, გიკითხავს, გაქებ, გაქებს და სხ. იხმარების ზოგჯერ ნაცულად კ, ვითარ: გალატოზი - კალატოზი, გატა - კატა, გერკი - კერკი, გურკა - კურკა, გვიცა - კვიცა, გრკალი - კრკალი, გრჯღა - კრჩხა, გრწყილი - კრწყილი; ზოგჯერ ნაცულად ღ: გრძილი - ღრძილი, გრუტუნი - ღრუტუნი; ანუ ნაცულად ქ: გეზად - ქეშად, გვიმრა - ქურიმა, გუფთა - ქუფთა, ბრგვილი - ბრყვილი.


გააბეზრება

gaabezreba

(გავააბეზრებ) გაშფოთება, შეწუხება, обеспокоивать, наскучить, надоедать; ვნებიათად გაბეზრება ნახე.


გაადვილება

gaadvileba

(გავაადვილებ, გავიადვილებ) ადვილ საქმნელ ყოფა (ვეფხისტ. 814).


გააზატება

gaazat’eba

(გავააზატებ) თავისუფლების მიცემა, освобождать, давать свободу, отпускать на волю.


გაანჩხლება

gaanchch’leba

(გავაანჩხლებ, გავანჩხლდები), გაკაპასება, გაგულისება, раздражать, рассердить, подзадорить.


გაარმება

gaarmeba

(გავაარმებ, გავიარმებ) დამწარება, გაუგემურება, უსიამოვნება (ვეფხისტ. 998).


გააფთრება

gaaptreba

(გავაფთრდები, გავააფთრებ) განძვინება აფთარივით, ожесточить, -ся, остервенеть.


გააფრაკება

gaaprak’eba

(გააფრაკდების) გამრუდება ნედლთა ფიცართა გახმობისაგან, коробиться, покоробиться.


გააშკარება

gaashk’areba

გამჟღავნება (ნახე გამოაშკარება).


გაახლება

gaach’leba

ნახე განახლება.


გაბალთვა

gabaltva

დაბალთვა ნახე.


გაბარება

gabareba

отдавать кому на воспитание (ნახე ბარება)


გაბასრული

gabasruli

შერცხვენილი, გაწბილებული (ნახე ბასრობა) (ვეფხისტ. 622, 852, 1065).


გაბაღვა

gabaghva

გაბაღლარავება (ნახე ბაღვა)


გაბედვა

gabedva

(გავბედავ) ბედზედ მიგდებით შემართება (ვეფხისტ. 62), осмелиться, решиться.


გაბედითება

gabediteba

(გავაბედიტებ) ბედითად შექმნა, გაცუდება (ვეფხისტ. 102), уничтожать, уничижать, -ся.


გაბეხრება

gabech’reba

(გავბეზრდები) მოწყენა, შეწუხება, соскучиться.


გაბზარვა

gabzarva

(გავბზარავ) გატეხა მოუშორებლად, ითქმის უფრორე ჭიქისათჳს გაბზარული, колотое стекло и т.п.


გაბზეკა

gabzek’a

გაშვერასავით.


გაბოგინება

gabogineba

(გავაბოგინებ) დამკვჳდრებასავით (ითქმის უკუთქმითად), არ გააბოგინა, не оставлять, потреблять.


გაბრა

gabra

(გავუბრი, გავიბრი) ანგარიშში ჩაგდება, зачесть, расквитаться; გაბრექა, выпрямливать (ნ. ბრექა {გაბზეკა - საბას ლექსიკონი.}).


გაბრიყვება

gabriq’veba

{ნახე ბრიყვი}


გაბრუჟვა

gabruzhva

(გავიბრუჟები) დათრობა, упиваться, похмелиться.


გაბურძგნვა

gaburdzgnva

ნახე ბურძგნვა.


გაბუტება

gabut’eba

(გავიბუტები) შემოწყრომა უმძრახობით.


გაბუცება

gabutseba

(გავბუცდები) გაშტერებასავით.


გაბჭობა

gabkhoba

გასამართლება (ნახე განბჭობა) (ვეფხისტ. 227, 837, 845, 1353).


გაგდება

gagdeba

(გავაგდებ) განდევნა, დათხოვით მოშორება, выгнать, выслать.

(გავაგდებ ე.ი. გამვარდება) ხელიდამ გაშვება, ронять, уронять.


გაგება

gageba

(გავაგებ) განგება ნახე. (გავიგებ) გამოცნობა, მიხდომა, уразуметь, добиться толку.


გაგებება

gagebeba

(გავეგებები) გასლვა შესამთხვევად, მიგებება, (ვეფხისტ. 664), выезжать на встречу.


გაგზავნა

gagzavna

(გავგზავნი) წარვლინება, посылать.


გაგლეჯა

gagleja

(გავგლეჯ) გახეთქა, გახევა ან გაპება, раздирать, разрывать.


გაგლისპება

gaglisp’eba

(გავგლისპდები) გაჯიქება, ახირება, მიბრჯნა, упрямиться, остервенеть.


გაგონება

gagoneba

(გავიგონებ) გონებად შეღება სმენისა მიერ, внимать, внять, გულხმება, გულის ხმა (ბარუქ. 1,22), разум.


გაგულისება

gaguliseba

(გავაგულისებ, გავგულისდები) აღძრვა რისხუად გულზედ მოსლვა, გაგულპილწება (ვეფხისტ. 96, 111, 902), рассердить, раскапризить, -ся.


გადაბმა, გადაგორება, გადარგვა, გადარჩენა

gadabma, gadagoreba, gadargva, gadarchena

და სხ. (ნახე გრდაბმა, გარდაგორება, გარდარგუა და სხ.)


გადაზიდვა

gadazidva

(გადავზიდავ) გარდატანა მრავალთა, перетаскивать, переноситью


გადასავალი

gadasavali

გზა მთათა ზედა, გორათა და მისთანათა, переход.

ამბავი, შემთხვეულება, ვისაც რა გარდახედია, приключение, похождение.


გადაფანტვა, გადაფარება

gadapant’va, gadapareba

და სხ. (იხილე გარდაფანტვა, გარდაფარება).


გადაფითრება

gadapitreba

(გადავფითრდები) ფერის მიხდა, წასლვა, побледнеть.


გადენა

gadena

(გასდის, გაედინების) გამოსლვა ნოტიოთა (ვეფხისტ. 49), вытекать, истекать, [протекатъ].


გადია

gadia

დედაკაცი ყრმათა მზრდელი, გამდელი, нянька.


გადმოტანა, გადმოღება

gadmot’ana, gadmogheba

და სხ. ნახე გარდმოტანა, გარდმოღება.


გადნობა

gadnoba

(გავადნობ, გადნების) დნობა, დადნობა.


გადღლუვება

gadghluveba

ცუდად გათხუნვა, გაწყალება ნახარშთა, разжидеть.


გაერთება

gaerteba

(გავაერთებ, გავერთდები) შემოკრებით ზიარყოფა განშორებულთა, соединять.


გავა

gava

ხვასტაგთა და უფრორე ცხენთა ზურგის დასასრული, თეძოს ძულებიდამკუდადმდე ორსავე მხარეს.


გავაზი

gavazi

(მფრ. ვეფხისტ. 212).


გავალაკი

gavalak’i

სარეცელთ გარდასაფარი საჩრდილობელი (ქებ. 3,9), одр.


გავითარება

gavitareba

ნახე განვითარება.


გავლენა

gavlena

(გავუვლენ, გავივლენ სიტყუასა, საჩივარსა) შესმენა, აღსრულება, внять, уважать.


გავსება

gavseba

(გავავსებ, გავივსები) ავსება, შესრულება (ვეფხისტ. 34), наполнять.


გაზაფხული

gazapch’uli

არე, წლის ნაოთხალი, საშუალო ზამთრისა და ზაფხულისა, რომელ არიან სამნი თთვენი: მარტი, აპრილი, მაისი (ნახე თთვე), весна.


გაზა, გაზაკი

gaza, gazak’i

წვივთ ნაკუთლის მსხვილის ძარღვის დასასრული ქუსლთან.


გაზდა

gazda

(გავზდი, გავიზდები) აღზრდა, აღორძინება (ვეფხისტ. 34), воспитывать, возрастать, -ся; თქმანი: შენს გაზდას, შენმა გაზდამ, რასაც ნიშნვენ, ნახე მამაშვილობასთან, пожалуйста.


გაზეპირება

gazep’ireba

(გავიზეპირებ) ზეპირად დასწავლა, вытверживать, выучивать наизусть.


გაზი

gazi

მარწუხი, клещи.


გაზი!

gazi!

ე.ი. გასწი, გასწივე, გზას შეუდეგ! შორისდებულად ხმარებელი, იძულება წარსლვისა, ანუ განდევნა, прочь! отойди! თ. ჰაიდე!


გაზომვა

gazomva

ნახე განზომა და სხ., გაზრდა (ნახე გაზდა), განზრდა.


გაზრდა

gazrda

(განვზრდი) გაზდა, აღზრდა ჩჩვილთა (საქმ. 7,21), воспитывать.


გათავება

gataveba

(გავათავებ) გასრულება, სრულიად გაკეთება, დასრულება, доканчивать, доделывать.


გათანგვა

gatangva

(გასთანგავს) ბჭულისა და სენისაგან შეხუთვა.


გათეთრება

gatetreba

(გავათეთრებ) განსპეტაკება, თეთრად შექმნა, выбеливать, побеливать.


გათენება

gateneba

(გათანდების) დილის სინათლის შემოსლვა (ვეფხისტ. 140, 223), рассветает, рассвет.


გათლა

gatla

(გავსთლი) საჭრელის იარაღით გეკეთება სახმართა ნივთთა, ძელთა, ქუათა და მისთანათა, тесать, выдалбливать, вырезывать.


გათხაპვა, გათითხნა, გათხუნვა

gatch’ap’va, gatitch’na, gatch’unva

(გავსთხაპნი, გავსთითხნი, გავსთხუნავ) ცუდად გასურა, испачкать, испакостить.


გათხელება

gatch’eleba

(გავათხელებ) სისქის მოკლება ან გახალვათება (ვეფხისტ. 721).


გათხოვება

gatch’oveba

(გავათხოვებ, გავსთხოვდები) ქალთ დანიშვნა, ანუ განქორწინება ქმართადმი, გათხოვილი (ვეფხისტ. 325), выдавать или выходить замуж.


გათხოვნა

gatch’ovna

(გავითხოვ) გაწვევა ხმალში საბრძოლად, ანუ სარჯელად თამაშობათა შინა, შრომათა და მუშაკობათა, вызывать на поединок, на игры, в запуски, в работу с соперником и т.п.


გაიაფება

gaiapeba

(გავაიაფებ, გაიაფდების) გახშირება,ადვილად შოვნა (ვეფხისტ. 868).


გაის

gais

გავლილს ან მომავალს წელს, в прошедшем, или в будущем году.


გაკავება

gak’aveba

(გაკავებ) გაშლა, გაჭიმვა, растягивать.


გაკეთება

gak’eteba

(გავაკეთებ, გაკეთდების) ქმნა, შექმნა, ანუ გაახლება, сделать, обделать, отделать, похорошеть, починять, или составлять.

აშენება ან გამდიდრება, обогащать, -ся.


გაკეთებული

gak’etebuli

პოვნიერი, зажиточный.


გაკვალვა

gak’valva

(გავჰკუალავ) კუალის გავლება, ანუ გზის დადება, проложить дорогу.


გაკვეთა

gak’veta

(გავჰკვეთ) გაჭრა (განკვეთა ნახე).

(გავუკვეთ) მიცემა მოსწავლეთადმი საქმისა დასასწავლად, ანუ მუშაკთადმი სამუშავოსი, давать, задавать урок, работу.


გაკიდება

gak’ideba

(გავჰკიდებ) გაფენა რისამე გასაშრობად, вывешивать, развешивать.

(გავეკიდები) გადევნება გამოკიდება მლტოლვარისა (ვეფხისტ. 899), гнаться, погоняться.


გაკითხვა

gak’itch’va

(გავიკითხავ) განკითხვა, მოსმენა საჩივრისა, ანუ გასინჯვა საქმისა და გასამართლება (ვეფხისტ. 524, 855), судить, выслушивать, входить в разбирательство.


გაკილვა

gak’ilva

(გავჰკილავ) გატრიზავება, გაწბილება, გახიახება, осмеивать, охуждать.


გაკმარება

gak’mareba

(გავუკმარებ, ე.ი. კმარა, ნუღარ იტყჳ) სიტყჳს გაცუდება.


გაკმენდა

gak’menda

(გავჰკმენდ ხმას) გაჩუმება, გარინდება, замолчать, не пикнуть.


გაკრეჭა

gak’rekha

(გავჰკრეჭ) გაპარსვა მაკრატლით, [о]стригать, стричь.


გაკურა

gak’ura

(გავაკრავ) გართხმა, ანუ ზედმიკერება.

(გავჰკრავ) შემოკურა, ანუ საჩქაროდ წასულა.


გალა

gala

(ბალ.) მხალი დაწნული გასხმობად.


გალავანი

galavani

ზღუდე გარემოვლებული ეკლესიათა, მონასტერთა, ქალაქთა, ციხეთა და მისთანათა (ნახე ზღუდესთან), ограда.


გალალვა

galalva

(გავლალავ) განდევნა, გარეკა მრავალთა, отгонять, разгонять.


გალატოზი

galat’ozi

კალატოზი, მაშენებელი სახლთა, კედელთ მდგმელი (4 მეფ. 12,12), стеноделатель, каменщик.


გალაღება

galagheba

ნახე განლაღება.


გალევა

galeva

ნახე განლევა.


გალეული

galeuli

მლევანი, ნალევა, ფრიად გათხელებული, დაწურილებული.


გალექება

galekeba

(გავლექდები) დიდად დათრობა, გაჭირვეულება.


გალექსვა

galeksva

(გავლექსავ) ლექსებად შეთხზვა, დაწერა (ვეფხისტ. 7), излагать стихами.


გალეწვა

galets’va

(გავლეწ) კალოზედ ძნათა მოთელვა მკევრებით გამოსარჩევად მარცვალთა ბზისაგან, молотить, обмолачивать.


გალია, გალიაკი

galia, galiak’i

მფრინველთა და მხეცთ შესაწყუდევი კალათი, დაფანჯრული მართულებისგან, ანუ დაწნული წნელებისგან (ეზეკ. 19,9), клеть, клетка. თ. ყაფაზ, καφάσι.


გალობა

galoba

(ვჰგალობ) საამო ხმა ლოცჳსა, ანუ ქებისა ღვთისადმი (ფსალ. 7.16 და 9,2; კუალად 64,1), песнь, пение.

ავაჯით მოთქმა სადღესასწაუოლოთა და ღვთისადმი სამადლობელთა სტიხთა (გამოს. 14,32 და 15.1; მატ. 26,30), петь, воспевать.


გალოპრილი

galop’rili

ხე ქერქ შემოძრობილი [облупленный].


გალუმბვა

galumbva

(გავილუმბვი) ძრიელ დასველება, вымочиться от дождя.


გალხობა

galch’oba

(გავალხობ, გალხვების) გაყინულის შედნობა, растоплять, -ся, растаять.


გამაგრება

gamagreba

(გავამაგრებ) განმტკიცება, სიმტკიცის მიცემა, укреплять.


გამაზარი, გუამანსარი

gamazari, guamansari

წერილი გრძელი და გავრცელებული (ნახე წერილთან).


к началу

 


политика конфиденциальности