главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

Грузинско-русский словарь Нико Чубинашвили

для вставки символа в форму поиска кликните по нему
                                                                             

 
 

• Возможен поиск по грузинскому и русскому слову.
• Грузинские слова можно вводить в форму поиска, выбирая буквы из списка, а также латиницей.
• Для поиска по целому слову (как грузинскому, так и русскому) или по началу слова, вводите запрос как есть.
• Для поиска грузинских слов в теле статьи задавайте запрос с плюсом (+word). Также этим способом можно искать произвольные русские и грузинские буквосочетания (например, по запросу '+острый' находится слово mach’vili которое переведено, как 'вострый').
• Буквы, отсутствующие в современном грузинском алфавите, не траскрибируются и заключаются в квадратные скобки.
• По ссылке & открываются слова, по техническим причинам не вошедшие в другие буквенные разделы (в источнике эти словарные статьи заключены в квадратные скобки)
• Слово, найденное в теле статьи, выделяется цветом

                                          
                                    &  

слово: დ...

Страницы (по 100 слов): 1 2 3 4 5 6 7 8
предыдущаяследующая

d

ასოსა ამას ზედა ქარაგმიანნი ლექსნი არიან: დბ~ა - დიდება; დბ~ლი - დიდებული.

ასასოსა ამას აქუს ერთი ზედდადებული ზმნათა, რომელია და. მაგალითად: დავალ, დამაქუს, დავსწერ და სხ. სა იშვიათ დაერთვის ესე სხუათა ზედდადებულთა, დამო, ვითარ დამოკიდება, დამოდინება და სხ.

დერთვის ბოლოდ სახელთა, ანუ მარტო, ანუ სხუათა თანდებულთა თანა და ჰნიშნავს მოძრავობასა. მაგალითად, წარვიდა მთად, ქალაქად, в горную, во град (ლუკ. 1,39), ცად მიმართ, на небо (მუნვე, 15,21), აღვიდა იერუსალიმად, во Иерусалим (იოან. 5,1), ვიდრე ნათესავადმდე, даже до рода (ფსალ. 48,20); ცადმდე, ღრუბელთადმდე, до небес и даже до облаков (მუნვე, 56,10); ზღუადმდე, მდინარედმდე, до моря и даже до реки (მუნვე, 79,11); სიღრმედ მიმართ ქუეყანად, во глубины, в землю (იონა 2: 4,7).

ამგუარად დ დაესხმის სახელთა პირთასა და ჰნიშნავს მიღებასა წოდებისა ანუ ხარისხისასა. მაგალითად, ეკურთხა მეფედ коронован царем, დიდგინა მთავრად, მსაჯულად поставлен в князья, в судьи; ხელდასხმულიქნა მღუდელად рукоположен во священника, შედგა ბერად поступил в монахи და სხ.

ესევე დაერთვის ბოლოდ ზედშესრულთა სახელთა და შესცულის მათ ზმნისზედად. ვითა კეთილი - კეთილად, ბოროტი - ბოროტად, შავი - შავად, თეთრი - თეთრად. ხოლო მდაბიურად ნაცულად დ ხმარობენ თ: კარგი - კატგათ, ავი - ავათ, სწორე - სწორეთ და სხ. (ნახე ).


და

da

კავშირი შეერთებითი. მაგალითად: პეტრე და იოანე. ვსწერ და ვჰკითხულობ, и, союз; ეს დონ-ანი ნიადაგ დაიწერების მობმით, ანუ ზედშესრულად და ამითი განირჩევის სახელისაგან და, დაჲ და სხუათა ადგილთა, სადაცა და ერთად შეხუდებიან, მაგალითად, დავსწერ, დავიძინებ, გარდავალ, უჯერო არს ესრეთ: და ვსწერ, და ვიძინებ, გარ და ვალ და სხ., რამეთუ მობმა და არს მხოლოდ კავშირისა, ვითა ლათინური v.


დაავლება

daavleba

(დავავლდები) მოუძლურება, მოღალვა ვეფხისტ. 28, 299), утомляться.


დაარსება

daarseba

(დავაარსებ) არსებად მოყვანება (შავთ. 97), осуществлять, творить, производить.


დაარსებული

daarsebuli

არსებად მოსული, осуществленный, сотворенный.


დაბადება

dabadeba

(დავჰბადებ, დავიბადები) შექმნა, წარმოება, დასაბამის მიცემა, ანუ მიღება (ფსალ. 32:9,15; მატ. 19,4), созидать, творить, сотворить, ანუ შობა (ვეფხისტ. 7), рождение,

მთოვარის დაბადება, ე.ი. განახლება, нарождение луны, новолуние.


დაბადება

dabadeba

პირველი წიგნი მოსესი შექმნათა, ანუ შესაქმისა, книга бытия.

ესევე ეწოდების სრულიადსა წიგნსა ძველისა და ახლისა აღთქმისა, библия.


დაბადებული

dabadebuli

ქმნული, რაჲცა დაარსებულ არს ღვთისაგან (ფსალ. 63,9 და 103,24), творение, тварь.


დაბალთვა

dabaltva

(დავბალთავ) მრავალთა დაჭრა, დაკოდა ან დახოცა, изрубить, перерубить.


დაბალი

dabali

არა მაღალი შესახედავითა სხვათ შესწორებულად, низкий; ხოლო მდაბალი გულით არა ზვავი, თავდაბალი (იხილენ თჳსთა ადგილთა).


დაბალითება

dabaliteba

დაშოშმინება, остановить, унимать.


დაბანაკება

dabanak’eba

(დავიბანაკებ) კრებულად დადგომა ერთს ადგილს (გამოს. 15,27), ополчаться.

აღჭურვა, დადგომა სალაშქროდ (ფსალ. 33,7).


დაბანაკებული

dabanak’ebuli

დავანებული (გამოს. 14,9), ополчившийся


დაბანვა

dabanva

(დავჰბან, დავიბან) განბანა, გარეცხა ტანისა (ფსალ. 25,6 და 71,13; მარკ. 7,3; იოან. 13,6 და შემდგომი), измывать, умывать, -ся.


დაბარება

dabareba

(დავაბარებ) პირად შეთულა საქმისა სხვასთან, наказывать, поручать, сказать кому что;

(დავიბარებ) ბრძანებით ან თხოვით სხვაგნიდამ მოყვანინება ვისიმე, ან მოტანინება რისიმე, выписывать, вытребовать.


დაბარვა

dabarva

(დავბარავ) ბარით გარდათხრა მიწისა, копать землю.


დაბაღი

dabaghi

მეპრატაკე, кожевник. თ. დაბაღ [არაბ].


დაბა, დაბნები

daba, dabnebi

შენობა, სოფელი (იხილე აკლდამა) (მატ. 9,35და 10,11, კუალად 21,2; ლუკ. 5,17; იოან. 11,1), весь, село, селение.


დაბდაბი

dabdabi

დაფი და დაფდაფი (ნახე ვეფხისტ. 710 და შემდგომი, კუალად 1404).


დაბებკული

dabebk’uli

დაკონკებული, დაძონძებული (ისუ. 9,5; იგავ. 23,21), обветшалый, или рубище.


დაბეგვა

dabegva

(დავბეგვ) ცემა, ანუ დაცეხვა, დაძეძკა, დაბეჟვა.


დაბეჟვა

dabezhva

(დავბეჟავ) ცემით დარბილება, მაგალითად, მკვახეთა ხილთა და მისთანათა, измять.


დაბერება

dabereba

(დავაბერებ, დავბერდები) მოხუცება (ფსალ. 36,25; იგავ. 23,22), состареть, -ся.


დაბერვა

daberva

(დავჰბერავ) საკრავთ დაკურა შთაბერვით (ფსალ. 80,3), трубить, вострубить.


დაბეჭდვა

dabekhdva

(დავბეჭდავ) დატჳფრვა, ბეჭდის დასმა (მატ. 27,66), запечатать, прикладывать, приложить печать.

სტამბაში წიგნის გამოყუანა, напечатать, издавать книгу в печать.


დაბინავება

dabinaveba

(დავბინავდები) დასახლება, ბინის დადება, поселиться, принять оседлость.


დაბირი

dabiri

აღმართებული თხემი წმიდა წმიდათასი (გამოს. 25,31 და 3 მეფ. 6,5), круги, давир.


დაბლა

dabla

ზმნისზედა, დაბლა ქვევით, внизу.


დაბლაგვება

dablagveba

(დავაბლაგვებ, დაბლაგუდების) მახვილი პირის მოცვეთა, დაჩლუნგება, притуплять.


დაბმა

dabma

(დავაბამ, დავიბმი) თოკით მიკურა (მარკ. 11:2,4;ვეფხისტ. 49, 218, 1052), привязывать, -ся.


დაბნები

dabnebi

სოფლები (ნახე დაბა).


დაბნედა

dabneda

(დავბნდები) ბნედა ნახე (ვეფხისტ. 321, 341 და შემდგომი), впадать в обморок, лишиться чувств.


დაბნედილი

dabnedili

ცნობამიხდილი, გულშემოყრილი (მუნვე, 303), лишившийся чувств.


დაბნევა

dabneva

(დავაბნევ, დაიბნევის) გაბნევა, გაფანტვა (მატ. 27,5), повергать, бросать, набрасывать.


დაბნელება

dabneleba

(დავაბნელებ) ნათლის მიხდა, მოკლება (ფსალ. 68,23 და 104,28), помрачать, -ся.


დაბოლოვება

daboloveba

(დავაბოლოვებ) დასრულება, ბოლოს მოღება, оканчивать, -ся.


დაბოჭვა

dabokhva

(დავბოჭავ) მობოჭვა, დაჭერა, ხელსი ჩაგდება, поймать, схватывать, прибрать к рукам.


დაბრალება

dabraleba

(დავაბრალებ) ბრალის დადება, მიჩემება, обвинять.

ცილის წამება, наговаривать, оговаривать.


დაბრგვილება

dabrgvileba

ნახე დაბრყვილება.


დაბრეცა

dabretsa

(დავიბრიცები) ნახე ბრეცა, кривляться.


დაბრკოლება

dabrk’oleba

(დავაბრკოლებ, დავბრკოლდები) საქმიდამ მოშლა, მოცდენა (ფსალ. 16,13), запинать, препятствовать, мешать.

შეცთუნება (მატ. 11,6 და 13,21; მარკ. 9,42 და შემდგომი), соблазнять, -ся.


დაბრმობა

dabrmoba

(დავაბრმობ, დავიბრმობ თვალთა, დავბრმდები) თვალთა ხედვის მოკლება (იოან. 12,40; იობ. 17,7; ვეფხისტ. 1238), ослеплять, -ся.


დაბრუნება

dabruneba

(დავაბრუნებ, დავბრუნდები) დატრიალება, უკმოქცევა (ვეფხისტ. 268, 471), возвращать, поворачивать, -ся.


დაბრყვილება, დაბრგვილება, დაბრჯგუვება

dabrq’vileba, dabrgvileba, dabrjguveba

დასუსტება, მოუძლურება, დაბლაგვება (დაბად, 27,1), притуплять, -ся.


დაბრჯენა

dabrjena

(დავაბრჯენ, დავიბრჯენ) დაირება, დანდობა (ვეფხისტ. 236), упирать, -ся.


დაბუგვა

dabugva

(დავბუგავ) გარდაწვა, სრულიად დაწვა, жечь всё, выжигать.


დაბუჟება, დაბუშება

dabuzheba, dabusheba

(დავუბუჟებ, დაბუჟდების) ხელისა ან ფეხის ჟამ რავდენმე უძრავობით დამძიმება სისხლის შედგომისაგან, ანუ ტკენისაგან და მცირედ ხან ვეღარ ხმარება (დაბად. 32,25 და შემდგომი), онемение, остановка крови в членах тела.


დაბურვა

daburva

(დავბურავ) გარდაფარება, მოხვევა (მარკ. 14,65; იოან. 11,44; გამოს. 26,34), закрывать.

(დავიბურავ, დავიბურვი) დახურვა, მოფარება (ისაი. 44,8), укрываться.


დაბუხება

dabuch’eba

ხელთა ან ფერხთ დაჯირჯვება მაგრა შეკრვისგან, распухнуть, затвердеть (как мозоль).


დაბღნეჯა, დაბღნეძა

dabghneja, dabghnedza

დაღრეჯა (ნახე ბღნეჯა) (ვეფხისტ. 858), морщиться.


დაბძარვა

dabdzarva

ნახე ბძარვა.


დაგდება

dagdeba

(დავაგდებ) დატევება (ფსალ. 26,9 და შემდგომი 70,9 და შემდგონი; ვეფხისტ. 153, 296), оставлять, бросать.

დაიგდებს, დაიგდო სენმა, ე.ი. გაგრძელდა. (დავუგდებ ყურს), [ослушиваться].


დაგება

dageba

(დავაგებ) დაფენა, გაშლა საფენთა (ვეფხისტ. 912), стлать, постилать.

დადგმა ტაბლასა ზედა სანოვაგეთა (მარკ. 6,41 და 8,6 და შემდგომი; ებრაელ. 9,2), предлагать, предложение хлебов.

დაზავება, მორიგება (2 კორ. 5,19 და შემდგომი; მატ. 5,24), примирять, -ся, примирение.


დაგერშვა

dagershva

(დავგერშ, -შავ) გაწურთნა მონადირეთა ძაღლთა ან მფრინველთა, приучать к ловле охотничьих собак и птиц.


დაგვა

dagva

(დავჰგჳ) გვა, ცოცხით გასუფთავება იატაკთა და მისთანათა, мести, выметать.


დაგვა

dagva

(ვსდაგავ) დაწვა გულისა, მხურვალება (ვეფხისტ. 12), гореть.


დაგვარება

dagvareba

(დავაგვარებ, დაგვარდების) გაჩენა ნივთთა რომელისამე გუარისათა, ანუ მოშენება ხვასტაგთა, заводить, завести.


დაგვიანება

dagvianeba

(დავაგვიანებ, დავიგვიანებ) დახანება, останавливать, -ся, замедливать, опаздывать.


დაგლა

dagla

(დავიგლი) გლა, დაგლეჯა, დაკაწრვა.


დაგლეჯა

dagleja

(დავგლეჯ) განხეთქა, დახევა, изодрать, изорвать.

დაკრეფა, ამოგლეჯა მრავალთა, срывать, щипать, выдергивать.

კბენა ძაღლთა ან მხეცთაგან, искусать, растерзать.


დაგმობა

dagmoba

(დავჰგმობ) აგდება, გაკმარება, არ მოწონება (ვეფხისტ. 66, 900).


დაგულება

daguleba

(დავაგულიბ, დავიგულებ) იმედეულება ქონებისათჳს რაჲსამე, иметь в виду, в предмете, запасе, запасать.


დადაბლება

dadableba

(დავადაბლებ) მაღლის ქვე დაზევა, ან მოკლება სიმაღლისა, понижать.


დადაგვა

dadagva

(დავსდაგავ, დავიდაგები) დაწვა, მხურვალება გულისა (ვეფხისტ. 151, 1287).


დადარნებული

dadarnebuli

მომზირალი, დარილით მზირად მჯდომი (გოდებ. იერემ. 3,10), приседей.


დადაღვა

dadaghva

(დავსდაღავ) დაღის დასმა, клеймить.

შემცოდეთტანის დაწვა გახურებულის რკინით, прижигать.

მოდუღება ზეთთა ცეცხლზედა დასაწმენდად, пережигать масло и т.п.


დადგენა, დადგინება

dadgena, dadgineba

(დავადგენ, -დგინებ) დაყენება თჳსსა ადგილს (ფსალ. 8,6 და 9,20; კუალად 17,33), поставлять.


დადგმა

dadgma

(დავსდგამ) დადგინება უსულოთა ნივთთა.

(დავადგამ) ზევიდამ დადება (ფსალ. 20:3,5), возлагать.

დადგმა, დადგენა მუხლთა, (დავიდგამ) დაჩოქება (მარკ. 1,40; საქმ. 7,60), преклонять колена, стать на колена.


დადგნობა

dadgnoba

(დავიდგნობ, დავუდგნობ) გაძლება,устоять.


დადგომა

dadgoma

(დავსდგები) ფეხით შედგომა რომელსამე ადგისა ზედა (ფსალ. 1,1 და 80,1), стать. თუალის დადგომა (დაუდგება) დაბრმავება, ხედვის მოკლება.


დადგრომა

dadgroma

(დავადგრები) გება, დაშთომა (ფსალ. 60,7), пребывать, оставать, -ся.


დადება

dadeba

(დავსდებ, დავუდებ) დაშვება ნივთისა ადგილსა ზედა (ფსალ. 38,1; იოან. 13,4), полагать, класть, დადება სულისა, თავისა, შეწირვა სიცოცხლისა (იოან. 10,11), полагать душу, жертвовать собою.


დადიანი, დადიანური

dadiani, dadianuri

სახივი ქედისა (ნახე ბორკილთან).


დადნობა

dadnoba

(დავადნობ, დადნების) მკურივის ნივთის ნოტიოდ შექმნა სითბოსგან (ფსალ. 38,11 და 67,2), растапливать, -ся, таять.


დადოლება

dadoleba

(გადოლდების) опороситься.


დადრეკა

dadrek’a

(დავსდრეკ, დავსდრკები) დახრა, მოხრა (ვეფხისტ. 466), наклонять, -ся.


დადრესა

dadresa

(დავსდრეს) განდრესა, წახეხება, тереть, сладить.


დადუმება

dadumeba

(დავადუმებ, დავსდუმდები, დავიდუმებ) დაჩუმება, заставлять молчать (ვეფხისტ. 620), унимать, დაცხრობა ლაპარაკისა, დადგრომა დუმილით (ფსალ. 27,1; ლუკ. 9,36), премолчать, замолчать, умолчать.


დადუნება

daduneba

(დავსდუნდები) მოშვება, დასუსტება, онеметь, ослабеть.


დაეფანი

daepani

დერეფანი (იერემ. 50,15), забрало.


დავა

dava

საცილობელი, სალაპარაკო, ცილობა, спор, иск.


დავალება

davaleba

(დავავალებ) ვალის დადება, დამადლება, одолжать.


დავანება

davaneba

(დავივანებ) დასადგურება, დამკჳდრება, დაბინავება, დასახლება, დაშენება (დაბად. 26,17), обитать, вселиться, поселиться.


დავარდნა

davardna

(დავვარდები) უკან დარჩენა დაღალვისაგან, отставать от усталости.

ჩამოვარდნა, დავრდომა, упадать, ხმის დავარდნა განთქმა, განფენა, пронестись слуху.


დავედრება

davedreba

(დავავედრებ) დაბარება, შეთულა, поручать (ვეფხისტ. 421, 469, 509), делать поручение, наказывать.


დავთარ ტარუღა

davtar t’arugha

აღწერის მოხელე და შემნახავი მისი.


დავთარი

davtari

აღწერა, ანუ წიგნი შტასაწერი სახსოვართა, описание, или журнал, дневник, τεφτέρι. თ. დევთერ [ბერძნ. - არაბ.].


დავითნი

davitni

წიგნი ფსალმუნთა დავით მეფისა და წინასწარმეტყველისა, псалтырь.


დავიწყება

davits’q’eba

(დავივიწყებ) აღხოცა ხსოვნისაგან (ფსალ. 9:12,18), забывать.


დავლა

davla

ალაფი ნაშოვარი (ვეფხისტ. 786; ჩახრუხა. 113), добыча.


დავრდომა

davrdoma

(დავვარდები), დაცემა, ან პირქვე დამხობა (მატ. 13,14 და შემდგომი, კუალად 17,6), падать.


დავრდომილი

davrdomili

სამდიდრისაგან დაცემული (ფსალ. 9:9,12,18), убогий, бедный, угнетенный.


დავსება

davseba

(დავავსებ) დაშრეტა, გაქრობა (ვეფხისტ. 212, 590), гасить, тушить.


დაზავება

dazaveba

(დავაზავებ, დავეზავები) დაგება, დარიგება, დამშვიდება, помирить, -ся, поладить.


დაზამთრება

dazamtreba

(დავიზამთრებ) ზამთარს დადგომა სადმე (საქმ. 27,12), зимовать, перезимовать.


დაზარება

dazareba

(დავიზარებ) ზარობა, გვიანობა, უნდომლობა საქმისა (ვეფხისტ. 360, 1372), лениться, мешкать.


დაზარებული

dazarebuli

ზარმაცი, მცონარი, დაგვიანებული, ленивый.


დაზახება

dazach’eba

(დავიზახებ) დაძახება, შეძახება, ხმამაღლად ღაღადება (ვეფხისტ. 443), закричать.


დაზგა

dazga

წიგნთ საბეჭდავი იარაღი მისის მომართულობით, ეგრეთვე სამუშაო სტოლი მკერვალთა, მექუდეთა და სხვათა ხელოსანთა, станок.


დაზელა

dazela

(დავზელ) ხელით თელვა რბილისა რისმე, ვითარ ცომისა და მისთანათა, ანუ ნიჩბით არევა კირისა შენობათათჳს, мять, мешать.


к началу

 


политика конфиденциальности