главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

немецко-китайский словарь

&  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  (deutsch)
&  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  (chinese)

jüngere Schwester

妹妹

meìmeìmeimei


jüngerer Bruder

弟弟

dìdìdidi


jüngerer Bruder des Vaters

叔叔

shūshūshushu


ja, genau, sogar wenn

就是

jiùshìjiushi


Jacke

上衣

shàngyīshangyi


Jacke

ǎoao


Jade

yu


jagen, Jagd

lièlie


Jahr

niánnian


Jahr, Alter

suìsui


Jahrestag

周年

zhoūniánzhounian


Jahreszeit

ji


Jahreszeit, Saison

季节

jìjiéjijie


Jahrgang

年级

niánjínianji


Jahrhundert

世纪

shìjìshiji


Januar

一月

yīyuèyiyue


Januar

一月

yíyuèyiyue


Jasmintee

花茶


je ... desto

越 ... 越

yuè ... yuèyue ... yue


jedenfalls, sowieso

反正

fǎnzhengfanzheng


jeder

meǐmei


jeder, gewöhnlich

fánfan


jeder, verschieden

ge


jederzeit, sofort

随时

suíshísuishi


jedes, jegliches

凡是

fánshìfanshi


jedesmal wenn

每当

meǐdāngmeidang


jetzt

xiànxian


jetzt, heute

现在

xiànzaìxianzai


ji4suan4ji1


Jiaozi

饺子

jiǎozijiaozi


jm Geltung verschaffen

树立

shùlìshuli


jm. für etwas halten, etw. in jm. sehen

当作

dàngzuòdangzuo


jm.stürzen

打倒

dǎdǎodadao


Journalist

记者

jìzhějizhe


jubeln

欢呼

huānhūhuanhu


jue2 ... bu4


Jugend

青年

qīngniánqingnian


Jugend

青春

qīngchūnqingchun


Jugend, Junioren

少年

shàoniánshaonian


Juli

七月

qīyuèqiyue


jung

年轻

niánqīngnianqing


jung, Kind

yoùyou


junger Trieb, Sproß

miáomiao


Juni

六月

liùyuèliuyue


к началу

 


политика конфиденциальности