главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

немецко-китайский словарь

&  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  (deutsch)
&  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  (chinese)

Страницы (по 100 слов): 1 2
предыдущаяследующаявсе слова на одной странице

auf dem Bauch liegen, sich über den Tisch beugen

pa


fürchten, Angst haben

pa


kriechen, hinaufklettern

pa


Schild, Platte, Marke

paípai


ordnen, Reihe

paípai


schlagen, klopfen

pāipai


senden, schicken, Gruppe

paìpai


sich anstellen, anreihen

排队

paíduìpaidui


Listenpreis, Kurs

牌价

paíjiàpaijia


Volleyball

排球

paíqiúpaiqiu


Marke

牌子

paízipaizi


Schläger, Takt

拍子

pāizipaizi


sich sehnen

pànpan


unterscheiden, entscheiden

pànpan


beurteilen, urteilen

判断

pànduànpanduan


Krach!

pāngpang


an der Seite

pángpang


dick, fett

pàngpang


seitlich

旁边

pángbianpangbian


sich sehnen, erhoffen

盼望

pànwàngpanwang


Teller, Tablett, Platte

盘子

pánzipanzi


Anzug, Robe

páopao


Kanone, Feuerwerk

pàopao


laufen

pǎopao


laufen, rennen

跑步

pǎobùpaobu


Artilleriegeschoß

炮弹

pàodànpaodan


am Gürtel tragen, bewundern

peìpei


ausbilden

peípei


begleiten

peípei


eine Ehe schließen, hinzufügen

peìpei


entschädigen, Verlust machen

peípei


entschädigen, Schadenersatz leisten

赔倘

peíchángpeichang


entschädigen, Schadenersatz leisten

赔偿

peíchángpeichang


bewundern, hochachten

佩服

peìfupeifu


kooperieren

配合

peìhépeihe


begleiten

陪同

peítóngpeitong


ausbilden, erziehen

培养

peíyǎngpeiyang


Becken, Topf

pénpen


berühren, begegnen

pèngpeng


kochen

pēngpeng


mit beiden Händen tragen, (ZEW für eine Handvoll)

pěngpeng


kochen, zubereiten

烹调

pēngtiáopengtiao


Freund

朋友

péngyoupengyou


Sonnendach, Hütte

棚子

péngzipengzi


(ZEW für Pferde und Stoff)

pi


Haut, Schale, Leder

pi


Milz

pi


schlagen

pi


sich umhängen, unter dem Deckmantel, bersten

pi


(ZEW für Schriftstücke)

piānpian


Scheibe, Tablett, Stück

piànpian


betrügen

piànpian


einseitig

片面

piànmiànpianmian


billig

便宜

piányipianyi


Karte, Zettel, Ticket

piàopiao


schön, hübsch

漂亮

piàoliangpiaoliang


Haut

皮肤

pífūpifu


Bier

啤酒

píjiǔpijiu


müde, erschöpft

疲倦

píjuànpijuan


Gegenstand, Eigenschaft

pǐnpin


arm an etwas

pínpin


zusammensetzen

pīnpin


Knall

pīngping


beurteilen

píngping


eben, flach, ruhig, gewöhnlich, friedlich

píngping


sich anlehnen, sich verlassen, entsprechend

píngping


friedlich, problemlos

平安

píngānpingan


üblich

平常

píngchángpingchang


Gleichberechtigung

平等

píngděngpingdeng


gewöhnlich, allgemein, einfach

平凡

píngfánpingfan


Quadrat

平方

píngfāngpingfang


Apfel

苹果

píngguǒpingguo


sich beruhigen, ruhig

平静

píngjìngpingjing


Durchschnitt, durchschnittlich

平均

píngjūnpingjun


beurteilen

评理

pínglǐpingli


kommentieren

平论

pínglùnpinglun


kommentieren

评论

pínglùnpinglun


Tischtennis

乒乓球

pīngpāngqiúpingpangqiu


Ebene

平原

píngyuánpingyuan


Flasche

瓶子

píngzipingzi


arm

贫穷

pínqióngpinqiong


Pinyin, buchstabieren

拼音

pīnyīnpinyin


Wesen, Qualität, Eigenschaft

品质

pǐnzhìpinzhi


Sorte, Art

品种

pǐnzhǒngpinzhong


verurteilen, kritisieren

批判

pīpànpipan


kritisieren

批评

pīpíngpiping


Temperament, Jähzorn

脾气

píqìpiqi


bewilligen, genehmigen

批准

pīzhǔnpizhun


Abhang, schräg, schief

po


ausschütten, giftig, boshaft

po


dringend, zwingen

po


kaputt, zerbrochen

po


zerstören, beschädigen

破坏

pòhuaìpohuai


Gedankenstrich

破折号

pòzhéhàopozhehao


Bettlatten, Laden

pu


allgemein

pu


einfach, schlicht

pu


legen, ausbreiten

pu


sich auf etwas stürzen

pu


allgemein, üblich

普遍

pǔbiànpubian


к началу

 


политика конфиденциальности