главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

монгольский словарь

 
 

Для поиска русского слова введите его как есть
для поиска монгольского - с дефисом (-word)
для поиска английского - с плюсом (+word)
для поиска в словосочетании начните запрос со звездочки (*слово)
звездочка (*) заменяет любые буквы

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ы  Ь  Э  Ю  Я  
&  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  (en)

Страницы (по 100 слов): 1 2 3 4 5 6 7
предыдущаяследующаявсе слова на одной странице

за границей

хилийн чанад
гэрээс гадагш
энд тэндгїй
хааяагїй

english: abroad
deutsch: auswärts/im Ausland


за границу

алсын аялалд гарсан
илгээх ёстой
ачуулах ёстой

english: outbound
deutsch: auslaufend {nach auswärts bestimmt}


за исключением

їїнээс гадна
гадна
(-аас) бусад нь

english: excepting
deutsch: ausgenommen dessen {mit Ausnahme von}


за пределы

гадагш
гадна

english: outwards
deutsch: nach außen


за штуку

ширхэг бїр нь
толгой бїр нь
тус бїрт нь

english: apiece
deutsch: pro Kopf/Stück


забава

зугаа
цэнгэл
наргиан
доог тохуу
шоглоом

english: fun
deutsch: Spass {Spaß}


забавный

хєгтэй
инээдтэй
наргиантай
зугаатай
хєхїїн

english: amusing
deutsch: amüsant/unterhaltsam


забавный

инээдтэй
хєгтэй

english: funny
deutsch: komisch/seltsam {lustig}


забастовка

гишїїнээс гарах
ажил хаялт

english: walk out
deutsch: Ausstand {Spaziergang aus}


забастовка{удар}

цохилт
цоо хатгах
шаах
ажил хаялт
санаанд буух
ажил хаях
цохих
мєргє

english: strike
deutsch: Schlag/Streik


забастовщик

ажил хаягч

english: striker
deutsch: Streikender


забвение

мартагдах

english: oblivion
deutsch: Vergessenheit


заблуждение

ов мэх
тєєрєгдєл
дон
ин

english: delusion
deutsch: Wahnvorstellung {Täuschung}


заблуждение

тєєрєгдєл
тэрс їзэл

english: misbelief
deutsch: irrige Ansicht


забор

хашаа,хайс,хашлага,шивээх
хаших
хаах
босгох
сэлэм эргїїлэх

english: fence
deutsch: Zaun


забота

сэтгэлийн зовнил/тїгшїїр
тєвєг
чирэгдэл

english: solicitude
deutsch: Besorgtheit


забота{осторожность}

анхаарал
халамж
асрамж

english: care
deutsch: Sorge/Sorgfalt


заботливость

асрамж
халамж
хичээл
зїтгэл
нягт нямбай байдал

english: carefulness
deutsch: Vorsicht


заботящийся

халамжилсан,санаа тавьсан
сэтгэл зовсон
хїссэн
тэмїїлсэн

english: solicitous
deutsch: besorgt/begierig {bedacht}


забрасывание

асгарсан
тарсан

english: pelting
deutsch: das Bewerfen {das Prasseln}


заброшенный

алсын
бєглїї
мартагдсан

english: godforsaken
deutsch: gottverlassen


забрызгать

цацах
шїрших
норгох
(шавар шавхайгаар)

english: bedabble
deutsch: (nil)


забывающий

мартамхай

english: oblivious
deutsch: vergesslich {unbewußt}


забывчивый

мартамхай
ой муутай

english: forgetful
deutsch: vergesslich {vergeßlich}


забыл

forget-г харах

english: forgot
deutsch: vergaß


забытый

forget-г харах

english: forgotten
deutsch: vergessen


забыть

мартах
умартах

english: forget
deutsch: vergessen


заварной чайник

цайны гїц

english: teapot
deutsch: Teekanne


завербуйтесь

элсэх
элсїїлэх

english: enlist
deutsch: melden {sich melden}


заверение

баталгаа
батлах

english: reassurance
deutsch: Beruhigung


заверить

батлах
ятгах

english: reassure
deutsch: beruhigen {versichern}


завернуть

ороох
боох

english: enwrap
deutsch: (nil)


завершение

тєгсгєл,дуусгавар,дуусгал
иж бїрдэл

english: completion
deutsch: Vollziehung {Vollendung}


завершение

дуусах
гїйцээх
гїйцэтгэл
(зорилгодоо) хїрэх

english: consummation
deutsch: Vollziehung {Vollendung}


завершение

эцэс
тєгсгєл
хязгаар

english: termination
deutsch: Beendigung {Schluß}


завершение работы

ажил зогсолт
сул зогсолт

english: closedown
deutsch: Schließung


завершить

дуусгах
гїйцээх
эцсий нь їзэх

english: finalize
deutsch: vollenden {beschließen}


завеса

тор
бїрхїїл
хєшиг
хаалт
аян
шалтаг
далим

english: veil
deutsch: Schleier


завещание

гэрээс
гэрээслэл

english: testament
deutsch: Testament


завещатель

гэрээслэл їлдээсэн

english: testate
deutsch: (nil)


завещатель

гэрээслэгч

english: testator
deutsch: Erblasser


завещательный

гэрээслэлийн
гэрээс
гэрээсэлсэн

english: testamentary
deutsch: testamentarisch


завещать

гэрээслэх

english: bequeath
deutsch: hinterlassen {vermachen}


завещать

папын элч
гэрээслэх

english: legate
deutsch: Legat


завивание

буржгар
долгионтой

english: curling
deutsch: das Winden {das Locken}


завивка

шарах
халуунд нозоорох

english: frizzle
deutsch: gekräuseltes Haar


завидный

хордмоор
атаархмаар

english: enviable
deutsch: beneidenswert


завидовать

атаархах
хордох
жєтєєрхєх
сэтгэл гонсойх
харамлах
нарийлах

english: begrudge
deutsch: missgönnen {beneiden}


зависеть

хамаарах
шалтгаалах
найдах
итгэх
тэтгїїлэх
тэжээлгэх

english: depend
deutsch: abhängen


зависимость

хамаарал
хамаа
итгэл найдвар
хараат байдал

english: dependence
deutsch: Abhängigkeit


зависимость

эрхшээл
хараат байдал
хараат улс гїрэн

english: dependency
deutsch: Abhängigkeit


завистливый

атаач
жєтєєч

english: envious
deutsch: neidisch


зависть

атаа
жєтєє
атаархах
жєтєєрхєх

english: envy
deutsch: Neid


завиток

мушгиа їс
цагираг
цагираглах
мушгиа
эрчлээс

english: curl
deutsch: Locke


завихрение

тохой
тохойрол
томсон дээс
уяа
утас
мушгиа
мушгиралт

english: twist
deutsch: Drehung/Twist


завладеть

айдас тєрєх
айх
сэтгэл эзэмдэх
шаналгах
зовоох(санаа,бодол,айдас)

english: obsess
deutsch: quälen {Besitz ergreifen}


завлечь

урхидах
мэхлэх

english: entrap
deutsch: verführen {fangen}


завод

тээрэм
їйлдвэр
завод
цувих машин
шахах
нїдэх
бутлуур
бутлах
цувих

english: mill
deutsch: Mühle


завод{растение}

ургамал
суулгац
тоног тєхєєрємж
їйлдвэр
механизм
мєрдєгч

english: plant
deutsch: Werk/Pflanze


завоевание

ялалт
булаан эзлэх
эзлэгдсэн нутаг дэвсгэр

english: conquest
deutsch: Eroberung


завоеватель

булаан эзлэгч

english: conqueror
deutsch: Eroberer


завоевать{победить}

эзлэх
эзлэн авах
ялах
давах
туулах
гэтлэх
салах
хяах
орхих

english: conquer
deutsch: siegen {erobern}


завсегдатай

байнгын зочин

english: frequenter
deutsch: Stammgast {Frequentierer}


завтра

маргааш

english: tomorrow
deutsch: Morgen {morgen}


завтрак

єглєєний хоол

english: breakfast
deutsch: Frühstück


завтрак

ленч
хєнгєн зууш
єглєєний хоол

english: lunch
deutsch: Mittagessen


завтрак

єглєєний цай
єглєєний хоол

english: luncheon
deutsch: Mittagessen


завывание

улих
ёолох
орь дуу тавих

english: howl
deutsch: Heulen


завязать рот

таглаа
бєглєє
хошин шог
хєгтэй явдал
амы нь таглах,

english: gag
deutsch: Knebel/Gag


загадка

оньсого
хачин юм
учир битїїлэг явдал

english: enigma
deutsch: Mysterium {Rätsel}


загадка

эндїїрэл
бажга
сандрал
оньсого
будлих
бодох

english: puzzle
deutsch: Rätsel {Puzzle}


загадка

оньсого
таавар
шїїр
буугаар шїрших
оньсого таах
тааварлах

english: riddle
deutsch: Rätsel


загадочный

нууц
оньсого мэт
нуугдмал

english: cryptic
deutsch: rätselhaft/mysteriös


загадочный

учир битїїлэг
хачин
гайхмаар

english: enigmatic
deutsch: rätselhaft


загар

наранд борлох

english: sunburn
deutsch: Sonnenbrand


загар

модны нухсан холтос
ухаа шарга єнгє
наранд шарах

english: tan
deutsch: Lohe/Bräune {Sonnenbräune}


загар солнца

наранд борлох

english: sun tan
deutsch: Sonnenbräune


заглянуть

харц
тїр айлчлал
ороод гарах

english: look in
deutsch: Blick/Aussehen in


загнитесь

нугалах
ээтийлгэх
хойшоо тахийх
гэдийх
гэдрэг нугарах

english: recurve
deutsch: Wiederkurve/Wiederbogen


загнутый

хотойсон
хїнхэр
хотгор

english: incurved
deutsch: ausgehöhlt


заговор

хуйвалдаан
нууц явуулга

english: conspiracy
deutsch: Komplott {Verschwörung}


заговорщик

хуйвалдагч
нууц явуулгад оролцогч

english: conspirator
deutsch: Verschwörer


заговор{участок}

хуйвалдаан
тэрслэх
їйл явдал
гол утга,сэдэв
хэсэг газар/талбай

english: plot
deutsch: Grundstück/Handlungsablauf {Handlung}


заголовок

гарчиг
чиг
чиглэл

english: heading
deutsch: Kopfstück/Titel {Briefkopf}


заголовок

гарчиг
гарчиг тавих

english: headline
deutsch: Überschrift/Schlagzeile


заголовок

тууз
дарцаг
хиур

english: streamer
deutsch: Luftschlange


заголовок{надпись}

гарчиг

english: caption
deutsch: Überschrift/Untertitel {Bildunterschrift}


загон для скота

малын хашаа

english: pinfold
deutsch: (nil)


загорелый

наранд борлосон

english: sunburnt
deutsch: sonnenverbrannt/sonnengebräunt


загоритесь

асах
ноцох
дїрэлзэх
шатах
улайсгах

english: ignite
deutsch: entzünden {sich entzünden}


заготовка леса

мод бэлтгэл

english: logging
deutsch: die Protokollierung {das Fällen von Bäumen}


заграждение

саад
хаалт
далан
хаалт

english: barrage
deutsch: Talsperre {Sperre}


заграничный

гадаадын
гадаад
хилийн чанадын

english: oversea
deutsch: überseeisch


загромождение

мод бэлтгэл
мод огтлох

english: lumbering
deutsch: das Abholzen {das Sich dahinschleppen}


загруженный

ачсан
ачаалсан
тэгнэсэн

english: laden
deutsch: geladet {beladen}


загрузить

онгоцонд суух
ачаалах
эхлэх

english: embark
deutsch: einschiffen {sich einschiffen}


загрузить

ачих
ачаалах

english: lade
deutsch: laden


загрузка

ачаа

english: lading
deutsch: die Ladung {Ladung}


загрязнение

бохирдол
халдвар
муудах
ялзрах
бээх

english: contamination
deutsch: Verunreinigung


загрязнение

бохирдол
доромжлол

english: defilement
deutsch: Verschmutzung


к началу

 


политика конфиденциальности