главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

монгольский словарь

 
 

Для поиска русского слова введите его как есть
для поиска монгольского - с дефисом (-word)
для поиска английского - с плюсом (+word)
для поиска в словосочетании начните запрос со звездочки (*слово)
звездочка (*) заменяет любые буквы

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ы  Ь  Э  Ю  Я  
&  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  (en)

Страницы (по 100 слов): 1 2 3 4 5 6 7
предыдущаяследующаявсе слова на одной странице

и

бас
ба
олон хийгээд

english: and
deutsch: und


и т.д

гэх мэт

english: etc
deutsch: etc. {und so weiter}


ива

уд (мод)
ороонги
уд модны найлзуур

english: osier
deutsch: Korbweide


ива

унжгар уд

english: willow
deutsch: Weide


иволга

гургалдай

english: oriole
deutsch: Pirol


иврит

жїд хїн

english: hebrew
deutsch: Hebräer


игла

жад
зїї
сарьдаг

english: aiguille
deutsch: (nil)


игла

зїї
рёх
шидэх
дайрах
нэхмэлийн зїї,дайран орох
багажны зїї
нэвтлэх

english: needle
deutsch: Nadel


игла

шувууны єд
шїдний чигчлїїр
зарааны їс

english: quill
deutsch: Federkiel {Feder}


игнорирование

тоохгїй байх
їл ойшоох

english: disregard
deutsch: Missachtung {Mißachtung}


игнорировать

дуугїй єнгєрєєх

english: elide
deutsch: elidieren


игнорировать

їл ойшоох
їл анхаарах
эс тоох
татгалзах
эс зєвшєєрєх

english: ignore
deutsch: ignorieren


игра

тоглоом
наадгай
наадам
зугаа цэнгэл
тавил
єрєг
тоглоом тохуу,тэмцээн

english: game
deutsch: Spiel


игра в кости

шоо
тамга хэв
їхэх
нас барах
дуусах
алга болох

english: dice
deutsch: Würfel


игра карты

хєзєр

english: playing card
deutsch: Spielkarte {das Spielen von Karte}


игра кожи

заль% ов мэх
луйвар
бульхайтай тоглоом

english: skin game
deutsch: Hautspiel


игра области{поля}

спортын талбай

english: playing field
deutsch: Spielplatz {das Spielen von Feld}


игра слов

їгийн наадам

english: pun
deutsch: Wortspiel


играемый

тоглоомонд тохиромжтой
тоглож болмоор

english: playable
deutsch: (nil) {spielbar}


играть

хангинуулах
нижигнїїлэх

english: strum
deutsch: Geklimper {klimpern}


игра{пьеса}

тоглоом
наргиан
їйл хєдлєл
їйл ажиллагаа
эрх чєлєє
зан тєрх

english: play
deutsch: Spiel


игра{пьеса} меча

сэлэм эргїїлэх спорт

english: sword play
deutsch: Schwert-Spiel {Schwertspiel}


игра{пьеса} слова

їгийн наадам

english: word play
deutsch: Wort-Spiel {Wortspiel}


игривость

томоогїй зан
алиа зан

english: playfulness
deutsch: Verspieltheit {Ausgelassenheit}


игривый

хєгжилтэй
алиа хошин

english: frisky
deutsch: lebhaft


игривый

хєгжилтэй
шогч

english: gamesome
deutsch: lustig


игривый

зїггїй
дэггїй
тохуу хийсэн
ёгтолсон

english: playful
deutsch: spielerisch/neckisch


игривый

зїггїй
дэггїй

english: tricksy
deutsch: verschlagen/kitzlig


игрок

мєрийтэй тоглогч
луйварчин
зальт этгээд

english: gambler
deutsch: Spieler


игрок

тоглогч
наадагч,хєзєрчин

english: gamester
deutsch: Glücksspieler


игрок

загас агнуурын хєлєгонгоц

english: hooker
deutsch: Hure {Dirne}


игрок

тоглогч
жїжигчин
хєгжимчин

english: player
deutsch: Spieler


игрок в гольф

гольф тоглогч

english: golfer
deutsch: Golfspieler


игрушка

тоглоом
тоглоомын зїйл

english: plaything
deutsch: Spielsachen {Spielzeug}


игрушка

тоглоом
наадам
наадгай
тоглох
наадах

english: toy
deutsch: Spielzeug


идеал

хїслэн
туйлын зорилго
туйл
сайны туйл
їв тэгш
бодит бус

english: ideal
deutsch: Ideal


идеализировать

туйлын сайнд бодох
хэт сайшаах
идеалист їзэл баримтлах

english: idealize
deutsch: idealisieren


идеализм

идеализм

english: idealism
deutsch: Idealismus


идеалист

идеалист

english: idealist
deutsch: Idealist


идентификация

адилтгал
таних
тогтоох явц
тодотгол
магадлал

english: identification
deutsch: Identifizierung {Identifikation}


идентичность

адилтгал
бие хїн
жинхэнэ байдал

english: identity
deutsch: Identität


идеолог

їзэл сурталч

english: ideologist
deutsch: Ideologe


идеологический

їзэл суртлын

english: ideological
deutsch: ideologisch


идеология

їзэл суртал

english: ideology
deutsch: Ideologie


идея

ойлголт
тєсєєлєл
санаа
їзэл бодол
дїрслэл
уран сэтгэмж

english: idea
deutsch: Idee


идиллический

энх тунх
амар жимэр

english: idyllic
deutsch: idyllisch


идиллия

амар жимэр байдал
энх тунх амьдрал

english: idyll
deutsch: Idylle


идиома

хэлц їг
аялгуу

english: idiom
deutsch: Idiom {Redewendung}


идиоматический

хэлц їгийн
нутгийн аялгуны
хэлц їгээр баялаг

english: idiomatic
deutsch: idiomatisch


идиот

тэнэг
мангуу

english: cretin
deutsch: Kretin


идиот

эргїї тэнэг
зїїлэг
усан тэнэг

english: idiot
deutsch: Idiot


идиот

солиотой хїн
мэдрэлийн согогтой хїн

english: moron
deutsch: Idiot {Geistesschwacher}


идиотичный

эргїї тэнэг
мунхаг
усан тэнэг

english: idiotic
deutsch: idiotisch


идите между

зууч
зуучлагч

english: go between
deutsch: gehen Sie dazwischen {Gehen zwischen}


идите телега

хїїхэд хєлд оруулах тэрэг

english: go cart
deutsch: gehen Sie Karren {gehen}


идол

шїтээн
онгод
онгон

english: idol
deutsch: Idol


идолопоклонник{обожатель}

шїтэн бишрэгч
бєєгийн шїтлэгтэн
онгон шїтэгч

english: idolater
deutsch: (nil) {Götzendiener}


идолопоклонство

бишрэл
бєєгийн шїтлэг
онгон шїтэх ёс

english: idolatry
deutsch: Götzenkult {Abgötterei}


идти

явах
мордох
буцах
єнгєрєх
ямар нэгэн байдалд байх

english: go
deutsch: gehen {Gehen}


идти тяжело

паацагнан явах
бємбєг єндєрт хаях

english: lob
deutsch: Lob


иена

иен (Япон улсын мєнгєн/т)
дур хїсэл

english: yen
deutsch: Yen


иерархия

шатлан захирах ёс

english: hierarchy
deutsch: Hierarchie


иероглиф

дїрс бичлэг

english: hieroglyph
deutsch: Hieroglyphe


иждивенец

харъяат
албат
тэжээвэр хїн
хамаатай
харъяат

english: dependent
deutsch: Abhängiger {abhängig}


из

ын
-ын,-ийн,-аар4
тай
тухай

english: of
deutsch: dessen {von}


из пути

алсын бєглїї
ер бусын
сонин

english: out of the way
deutsch: aus dem Weg


избавитель

аврагч

english: redeemer
deutsch: Einlöser {Erlöser}


избавление

ангижрал
аврал
мэдэгдэл

english: deliverance
deutsch: Erlösung


избавление

салах
ангижрах

english: riddance
deutsch: Erlösung {Befreiung}


избавленный

чєлєєлєх
суллах
салгах
ангижруулах

english: rid
deutsch: befreit {befreien}


избежать

зугтах
зайлсхийх

english: avoid
deutsch: vermeiden


избежать

зугтах
болгоомжлох
сэрэмжлэх
хаширлах

english: shun
deutsch: vermeiden {meiden}


избиение

жанчих
жодох
цохилт
дэлсэлт
ялагдал

english: beating
deutsch: das Schlagen {Niederlage}


избиение

зодоон
нїдээн

english: drubbing
deutsch: Prügel/Niederlage


избиратель

сонгогч

english: elector
deutsch: Wähler


избиратель

сонгогч

english: voter
deutsch: Stimmberechtigter {Wähler}


избирательное право

сонгуулийн эрх
зєвшєєрєл

english: suffrage
deutsch: Wahlrecht


избирательный

сонгуулийн
сонгомол
шилмэл

english: elective
deutsch: Wahl- {Wahl}


избирательный

сонгуулийн

english: electoral
deutsch: Wahl- {Wahl}


избирательный бюллетень

санал єгєх

english: ballot
deutsch: Stimmzettel {Abstimmung}


избирательный округ

сонсогчид
сонгуулийн тойрог
їйлчлїїлэгчид

english: constituency
deutsch: Wahlkreis


избить

нїдэх
балбах
нударгалах

english: pummel
deutsch: schlagen


избыток

илїїдэл

english: excess
deutsch: Übermaß {Überschuß}


избыток

илїїдэл
хэтрїїлэл
олон їг

english: redundance
deutsch: Überfluss {Überfluß}


избыток

илїїдэл
элбэг дэлбэг байх

english: superfluity
deutsch: Überflüssigkeit {Überfluß}


избыточность

redundance-г харах

english: redundancy
deutsch: Überfülle {Überflüssigkeit}


избыточный

илїї
илїїдсэн
хэтэрхий
хэтэрсэн
олон їгтэй
нуршуу

english: redundant
deutsch: überflüssig/überschüssig


избыточный вес

илїїдэл жин
давамгайлал

english: overweight
deutsch: Übergewicht {übergewichtig}


извержение

дэлбэрэлт
тэсрэлт
шїд цухуйх
тууралт

english: eruption
deutsch: Ausbruch


известковая глина

сэвх чулуу
хатуу шохой
шохойн шавар
сэвх чу-аар газар бордох

english: marl
deutsch: Mergel


известковый

шохойн

english: calcareous
deutsch: kalkhaltig


известковый

шохойтой
шохойн
наалдамхай

english: limy
deutsch: kalkig


известность

єндєрлєг
єндєр газар
давуу байдал
давамгайлал
єндєр зэрэг

english: eminence
deutsch: hohes Ansehen/Höhe


известность

нэр алдар
алдар цуу
нэр хїнд
алдаршуулах
нэрл гарах

english: fame
deutsch: Berühmtheit {Ruhm}


известный

нэртэй
алдар цуутай

english: famous
deutsch: berühmt


известный

know-г харах
алдартай
нэртэй
зартай

english: known
deutsch: bekannt


известный

алдартай/цуутай хїн
алдартай
нэртэй
цуутай
мэдэгдэхїйц
илт

english: notable
deutsch: Standesperson {bemerkenswert}


известный

алдартай
цуутай
нэртэй
яруу алдарт

english: renowned
deutsch: berühmt


известняк

шохойн чулуу

english: limestone
deutsch: Kalkstein


известь

шохой
далдуу мод
зєєлєн цагаан мод

english: lime
deutsch: Limone/Kalk


к началу

 


политика конфиденциальности