главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

монгольский словарь

 
 

Для поиска русского слова введите его как есть
для поиска монгольского - с дефисом (-word)
для поиска английского - с плюсом (+word)
для поиска в словосочетании начните запрос со звездочки (*слово)
звездочка (*) заменяет любые буквы

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ы  Ь  Э  Ю  Я  
&  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  (en)

Страницы (по 100 слов): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
предыдущаяследующаявсе слова на одной странице

о

ойролцоо
холгїй
хавиар

english: about
deutsch: darüber {über}


о

єє! аяа!

english: oh
deutsch: (nil) {ach}


оазис

баянбїрд

english: oasis
deutsch: Oase


оба

хоёулаа
аль аль нь

english: both
deutsch: beide


обаяние

увдис
илбэдэх
сахиус
дур булаах хїч
ялдам зан

english: charm
deutsch: Charme/Amulett


обваритесь

буцалсан усанд тїлэгдэх
зумлах
шалзлах
хэт халаах

english: parboil
deutsch: halbgar kochen/überhitzen {ankochen}


обвинение

ял зэмлэл
цээрлэл

english: accusation
deutsch: Beschuldigung {Anschuldigung}


обвинение

шїїхэд татах
ял тулгах
хурц шїїмжлэл
буруушаалт

english: arraignment
deutsch: Anklage/Vorladung {Anklageerhebung}


обвинение

зэмлэл
буруушаал
гэрээ цуцлах

english: denunciation
deutsch: Anklage {Denunziation}


обвинение

зэмлэл
ял
толбо
хир

english: imputation
deutsch: Zuweisung {Bezichtigung}


обвинение{нагрузка}

ял зэмлэл
їїрэг хариуцлага
халамж
асрамж
хяналт

english: charge
deutsch: Anklage/Ladung {Gebühr}


обвинитель

яллагч
гомдол мэдїїлэгч
хохирогч

english: accuser
deutsch: Ankläger


обвинитель

яллагч
зарга мэдїїлэгч

english: prosecutor
deutsch: Ankläger {Kläger}


обвинительный

буруушаасан
ял тулгасан

english: condemnatory
deutsch: verurteilend


обвинительный

ялласан
ял тулгасан
хэрэг тохсон

english: incriminatory
deutsch: belastend/inkriminierend


обвинительный акт

ялын тєлєвлєгєє

english: indictment
deutsch: Anklage {Beschuldigung}


обвинить

буруушаах
зэмлэх
яллах
илчлэх

english: accuse
deutsch: beschuldigen {anklagen}


обвинить

ховлох
хошуу хїргэх

english: delate
deutsch: anzeigen


обвиняемый

гэмтэн буруутан

english: accused
deutsch: Angeklagter


обвить

ороох

english: enlace
deutsch: umschlingen


обдумать

бодох
цэгнэх

english: ponder
deutsch: grübeln {nachdenken}


обдумывание

эргэцїїлэл

english: cogitation
deutsch: Nachdenken


обдумывание

бодол
эргэцїїлэл
зєвлєлгєєн
хэлэлцїїлэг
сэрэмж
болгоомж

english: deliberation
deutsch: Überlegung


обед

їдийн хоол

english: dinner
deutsch: Mittagessen {das Abendessen}


обедать

хооллох
цайлах
будаалах

english: dine
deutsch: speisen {essen}


обедающий

хооллогч
вагон-ресторан

english: diner
deutsch: Tischgast {Eßlokal}


обеднить

їгїйрэх
сїйрїїлэх
барах
барагдуулах
сонирхолгїй болгох

english: impoverish
deutsch: arm machen {verarmen}


обезвожить

усгїй болгох
хатаах
эгшээх

english: dehydrate
deutsch: dehydrieren {austrocknen}


обезображивание

зэрэмдэг
гажуудал

english: disfigurement
deutsch: Entstellung {Verunstaltung}


обезьяна

мич
сармагчин
дууриах
шоолох
сармагчин аятай байх

english: ape
deutsch: Menschenaffe


обезьяна

сармагчин
мич
элэглэх
дооглох
тэнэглэх

english: monkey
deutsch: Affe


обезьяний

сармагчин аятай
сармагчин

english: apish
deutsch: (nil)


обелиск

дурсгалын хєшєє

english: obelisk
deutsch: Obelisk


обертка

боолт
ороолт
алчуур
боох
ороох

english: wrap
deutsch: Hülle {Umhangtuch}


обертка

боолт
ороолт
хавтас
илгээмж
нємрєг

english: wrapper
deutsch: Streifband {Verpackung}


обертывание

боох
ороох
боолт
ороолт
ороох цаас

english: wrapping
deutsch: die Verpackung {Verpackung}


обеспечение

харгалзан їзэж

english: providing
deutsch: die Versorgung {das Sorgen}


обеспечить

олом
олом жирэм
олом чангалах

english: cinch
deutsch: Gurt {Kinderspiel}


обеспечить

хїртээх
олгох

english: endow
deutsch: dotieren {ausstatten}


обеспечить

олох
хангах
бэлдэх
зуучлах

english: procure
deutsch: kuppeln {Kuppelei betreiben}


обеспечить

хангах
олох
єгєх
бэлдэх
арга хэмжээ авах

english: provide
deutsch: versorgen/zur Verfügung stellen {sorgen}


обеспечить

хїнсээр хангах
бэлдэх

english: purvey
deutsch: Lebensmittel liefern {liefern}


обессиленный

тїрїїлгээ харсан
бїдїїлгээр эвдсэн
ядарсан
хїчээ барсан

english: prostrate
deutsch: hingestreckt


обессилить

хїчгїй
сул
дорой
сулрах
хїчгїй болгох

english: enervate
deutsch: entnerven {strapazieren}


обесценивание

элэгдэл
хоргодол
тоомжиргїй байдал
їнийн буурал

english: depreciation
deutsch: Wertverlust {Wertminderung}


обесценивающий

хямд їнэлсэн

english: depreciatory
deutsch: abschätzig {geringschätzig}


обесценить

їнэ буурах
їнэ алдах
дорд їзэх
їнэлэхгїй байх

english: depreciate
deutsch: im Preis sinken {an Wert verlieren}


обещание

ам
амлалт
ирээдїй
хэтийн тєлєв
амлах
ам єгєх

english: promise
deutsch: Versprechung {Versprechen}


обещание

найдвар тєрїїлсэн...байх

english: promising
deutsch: das Versprechen


обещанный

амласан
ам єгсєн

english: promissory
deutsch: versprechend


обжора

ховдог/идэмхий хїн
сувдаг/шунахай хїн
нохой зээх

english: glutton
deutsch: Vielfraß


обжорство

цадталаа идэх
пологтотлоо идэх

english: gormandize
deutsch: (nil) {prassen}


обзор

тїївэр
эмхтгэл
лавлах
мэдээ
товч агуулга

english: digest 1
deutsch: Auswahl {Digest}


обзор

шингэх
боловсрох
газар нутаг эзэмших
ангилах
цэгцлэх

english: digest 2
deutsch: Auswahl {Digest}


обзор

тойруулган
хєрєг
єргєн дэлгэц

english: panorama
deutsch: Panorama {Rundblick}


обзор

тойм
цэргийн жагсаал
їзлэг
шалгалт
шїїмж
шїїмжлэл

english: review
deutsch: Rezension/Überprüfung {Überblick}


обзор

їзлэг
шалгалт
судлах
хайгуул
судалгаа
шинжилгээ
їзэх
шалгах

english: survey
deutsch: Überblick/Umfrage


обида

гомдол
гоморхол

english: grievance
deutsch: Beschwerde {Unzufriedenheit}


обида

эмзэглэл
эмзэг юм
цухалдал
уурлуулах

english: peeve
deutsch: (nil) {Ärgernis}


обида

гомдол
гоморхол
сїїдэр

english: umbrage
deutsch: Ärgernis {Anstoß}


обидчивый

єєнтєгч
гомдомтгой
сїїдэртэй

english: umbrageous
deutsch: (nil)


обидчик

гэмт хэрэгтэн
зєрчил гаргагч
гомдоогч
доромжлогч

english: offender
deutsch: Übertreter {Täter}


обидьтесь

дургїйцэх
гомдох

english: resent
deutsch: darüber ärgern {übelnehmen}


обиженный

дургїйцсэн
эгдїїцсэн
гомдсон
єсєрхєг

english: resentful
deutsch: ärgerlich


обильность

элбэг дэлбэг
баян
тансаг байдал
єглєгч зан

english: profusion
deutsch: Überfluss {Fülle}


обильный

bounteous-ийг харах

english: bountiful
deutsch: freigebig {großzügig}


обильный

їр бїтээлтэй
олон їгтэй
арвин
элбэг

english: copious
deutsch: reichlich


обильный

элбэг дэлбэг
хангалуун
єтгєн
саглагар
эрїїл саруул
ундарсан

english: exuberant
deutsch: überschwänglich/ausgelassen {überschwenglich}


обильный

элбэг,дэлбэг,баян,тансаг
їр шимтэй
єтгєн сахлаг

english: luxuriant
deutsch: üppig


обильный

элбэг
дэлбэг
арвин
хангалуун

english: plenteous
deutsch: reichlich


обильный

элбэг
дэлбэг
хангалуун
баян
тансаг
шимтэй

english: plentiful
deutsch: reichlich


обильный урожай

газрыг шимгїй болгох

english: overcrop
deutsch: Übergetreide/Überernte


обитатель

оршин суугч

english: dweller
deutsch: Bewohner


обитатель

суугч
оршин суугч
амьдрагч

english: indweller
deutsch: (nil)


обитатель

суугч
амьдрагч
оршин суугч
хоригдогч
хоригдол

english: inmate
deutsch: Gefangener {Insasse}


обитатель равнин

тал нутгийн хїн

english: plainsman
deutsch: (nil)


обитать

амьдрах
суурьших
нутаглах
оршин суух

english: inhabit
deutsch: bewohnen


обить

бїрэх
гадарлах

english: upholster
deutsch: auspolstern {polstern}


облагаемый пошлиной

татвар/хураамж ногдуулсан

english: tollable
deutsch: (nil)


обладатель

эзэмшигч

english: possessor
deutsch: Besitzer


обладать

#ИМЯ?

english: possess
deutsch: besitzen


обладающий иммунитетом

халдашгїй
дархлалтай
чєлєєтэй
чєлєєлєгдсєн

english: immune
deutsch: geschützt/immun


обладающий интуицией

зєн совингийн/зєгнєсєн

english: intuitive
deutsch: intuitiv


облако

їїл
їїл бїрхэх
бєєн утаа
манан
судал (чулууны)

english: cloud
deutsch: Wolke


область

талбай
газар
орон зай
бїс
муж
нутаг дэвсгэр

english: area
deutsch: Gebiet


область

эзэмшил
їйл ажиллагааны салбар

english: domain
deutsch: Gebiet/Bereich {Domäne}


область

муж
тойрог
хошуу
хєдєє нутаг
орон нутаг
їйл ажиллагааны хїрээ

english: province
deutsch: Provinz/Bereich


область

їйл ажиллагааны хїрээ
эрх хэмжээ
мэдлэгийн хїрээ
тойм

english: purview
deutsch: Bereich {Rahmen}


область{поле}

хээр тал
орд газар
дайны талбар

english: field
deutsch: Feld


область{регион}

муж
хязгаар
дїїрэг
бїс нутаг
хэвлийн хєндий

english: region
deutsch: Gebiet/Region


облачность

їїлших
їїл бїрхэх
їїлэрхэг байх

english: cloudiness
deutsch: Bewölkung {Bewölktheit}


облачный

їїлэрхэг
їїлтэй
бїдэг бадаг
тодорхойгїй
булингартай

english: cloudy
deutsch: bewölkt/grau {wolkig}


облегчение

тайвшрал

english: alleviation
deutsch: Erleichterung


облегчить

намдаах
хєнгєлєх
хєнгєрїїлэх
тайвшрах
уужрах

english: alleviate
deutsch: erleichtern


облегчить

хєнгєвчлєх
хялбарчлах
нэмэр тус їзїїлэх

english: facilitate
deutsch: erleichtern


облизать

долоох
єчїїхэн/дусал юм
хумсын чинээ юм
хурдлах

english: lick
deutsch: Lecken


облизывание

ялагдал

english: licking
deutsch: das Lecken {Abreibung}


облик

дїр тєрх
гаднах байдал
далим
шалтаг
нэрийдэл

english: guise
deutsch: Gestalt


облик

нїїр
царай
царайны єнгє

english: visage
deutsch: Gesichtsausdruck {Antlitz}


облицовка

баглаа
боодол
сав
гэр

english: encasement
deutsch: Gehäuse


к началу

 


политика конфиденциальности