главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

монгольский словарь

 
 

Для поиска русского слова введите его как есть
для поиска монгольского - с дефисом (-word)
для поиска английского - с плюсом (+word)
для поиска в словосочетании начните запрос со звездочки (*слово)
звездочка (*) заменяет любые буквы

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ы  Ь  Э  Ю  Я  
&  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  (en)

Страницы (по 100 слов): 1 2 3
предыдущаяследующаявсе слова на одной странице

хаки

ногоон єнгє
ногоон єнгийн

english: khaki
deutsch: Khaki


халат

гэрийн халааз

english: dressing gown
deutsch: Schlafrock {das Kleiden von Kleid}


халтура

холион
будлиан
алдаа
самуурах
будлих

english: bungle
deutsch: Stümperei {verpfuschen}


хам

бїдїїлэг хїн
хїмїїжлгїй хїн

english: boor
deutsch: Barbar {Bauer}


хам

хїний їнэргїй хїн
эрээ
цээрээ алдсан хїн

english: cad
deutsch: ordinärer Kerl {Schuft}


хамелеон

хамелеон

english: chameleon
deutsch: Chamäleon


хандра

бие/сэтгэл хямрах

english: distemper
deutsch: Leimfarbe {Staupe}


хандрить

шаналсан хїн
оёглох
хашигнах

english: mope
deutsch: Trübsalbläser {Trübsal blasen}


ханжеский

маягтай
аальгїй
маяг нь дэндсэн

english: prudish
deutsch: prüde


ханжеский

бялангач
хуурмагч сїсэгч

english: sanctimonious
deutsch: scheinheilig {frömmlerisch}


ханжество

хуурмаг сїсэг

english: sanctimony
deutsch: (nil) {Scheinheiligkeit}


хаос

замбараагїйдэл
эх захгїй байдал

english: chaos
deutsch: Verwirrung {Chaos}


хаотический

замбараагїй
эмх цэгцгїй
эх захгїй

english: chaotic
deutsch: chaotisch


хаотичный

хэрсэн
тэнэсэн,тэнэмэл
хол хол
таруу
тархай
холбоогїй
авцалдаагїй

english: rambling
deutsch: das Wandern {das Faseln}


хапуга

завшигч
шамшигдуулагч

english: grabber
deutsch: Habgieriger {habgieriger}


характер

ааш араншин
зан байдал
хичээл
идэвх
зїтгэл
эр зориг
хийморь

english: mettle
deutsch: Temperament {Charakter}


характер

ааш зан
зан араншин
уур хилэн
єєртєє тавих хяналт

english: temper 1
deutsch: Charakter/Laune


характер

ааш зан
зан араншин
уур хилэн
цухалдах
єєртєє тавих хяналт

english: temper 2
deutsch: Charakter/Laune


характер

зан авир
цог золбоо

english: temperament
deutsch: Temperament


характеризовать

тодорхойлох
тодорхойлон харуулах
онцгой шинжтэй байх

english: characterize
deutsch: charakterisieren


характеристика

онцгой шинж
онцлог
зуршсан
хэвшил болсон

english: characteristic
deutsch: Eigenschaft {charakteristisch}


характеристика

тодорхойлолт

english: characterization
deutsch: Charakterisierung


характер{знак}

зан
авир
бие хїн
онцлог
шинж
чанар
нэр хїнд
тодорхойлолт

english: character
deutsch: Charakter/Buchstabe


характер{природа}

байгаль
мєн чанар
шинж чанар
зан ааш
тєрєлхийн чанар

english: nature
deutsch: Natur


хвала

магтаал
ерєєл
магтах
сайшаах
алдаршуулах

english: laud
deutsch: Lobgesang {Lob}


хвалебная речь

магтаал
ерєєл

english: eulogy
deutsch: Lobrede {Lobesrede}


хвастайтесь

бардамнал
сайрхал
бахархах зїйл
бардах
сагсуурах,онгирох

english: boast
deutsch: Prahlerei


хвастайтесь

маяг

english: show off
deutsch: angeben {Show von}


хвастайтесь

сайрхал
бардамнал
сайрхах
сагсуурах
бардамнах

english: vaunt
deutsch: Prahlerei {sich brüsten}


хвастливый

сагсуу
хєєргєн
онгироо

english: boastful
deutsch: prahlerisch


хвастливый

сагсуу
онгироо
хєєргєн
уруу царайлсан

english: vapourish
deutsch: (nil)


хвастовство

бардах
онгирох
хєєрєх
сагсуурах

english: brag
deutsch: Prahlerei


хвастун

сагсуу хїн

english: boaster
deutsch: Prahler {Angeber}


хвастун

сагсуу хїн
онгироо
сагсуу
ойворгон

english: braggart
deutsch: Aufschneider/Aufschneiderin {Prahler}


хватка

тас хийх дуу
олз
хонжоо
овсгоо самбаа
хазах
хурц ширїїн їг
дайрах

english: snap
deutsch: Schnappen/Knacken {Druckknopf}


хвойный

шилмїїст

english: coniferous
deutsch: zapfentragend {Nadel}


хворост

бут

english: brushwood
deutsch: Unterholz {Reisig}


хвост

сїїл
гэзэг
бєгс
бєгсєн тал
ээлж дараалал
мєрдєх

english: tail
deutsch: Schwanz


хвоя

шилмїїст мод

english: conifer
deutsch: Nadelbaum


херес

херес
дарс

english: sherry
deutsch: Sherry


хижина

овоохой
оромж
урц

english: hut
deutsch: Hütte


хилый

хэврэг
ядруу
дорой
бие муутай
эмзэг

english: frail
deutsch: zerbrechlich/schwach {gebrechlich}


химера

хоосон бодол,
дэмий хїсэл

english: chimera
deutsch: Chimäre {Schimäre}


химик

химич
эмийн санч

english: chemist
deutsch: Chemiker


химический

химийн

english: chemical
deutsch: Chemikalie {chemisch}


химия

хими

english: chemistry
deutsch: Chemie


хинин

хинин

english: quinine
deutsch: Chinin


хирург

мэс засалч
цэргийн эмч

english: surgeon
deutsch: Chirurg


хирургический

мэс заслын

english: surgical
deutsch: chirurgisch


хитрость

заль
ов мэх
ур чадвар
зальтай
овжин
башир

english: cunning
deutsch: Gerissenheit {Schläue}


хитрость

заль
мэх
атгаг санаа

english: guile
deutsch: Hinterlist {List}


хитрость

нууцаар
сэм
хулгайгаар

english: stealth
deutsch: Heimlichkeit {List}


хитрость

заль мэх
ов

english: stratagem
deutsch: Strategem {Kriegslist}


хитрость

бач
заль мэх
баширлах
урхидах

english: wile
deutsch: List


хитрый

зальтай
хорон санаатай
итгэл эвдсэн

english: guileful
deutsch: (nil) {arglistig}


хитрый

зальтай
мэхтэй
овжин
нууц
далд
нуугдмал

english: sly
deutsch: schlau/hinterhältig


хитрый

овтой
мэхтэй
зальтай

english: tricky
deutsch: heikel/knifflig {verschlagen}


хитрый взгляд

хялайсан харц
зальтай харц
хялайх
муухай харах

english: leer
deutsch: Blick {anzügliches Grinsen}


хитрый{подозрительный}

зальтай
мэхтэй

english: leery
deutsch: (nil) {mißtrauisch}


хит{удар}

цохилт
аз амжилт
шуугиан тарьсан кино

english: hit
deutsch: Erfolg/Treffer {Schlag}


хихиканье

инээд алдах

english: chuckle
deutsch: Glucksen {lachen}


хихиканье

хи хи инээд
нуг нуг инээд
хи хи инээх
хєхрєх

english: giggle
deutsch: Gekicher {Kichern}


хихикать

хи хи инээд
хи хи инээх

english: snicker
deutsch: Kichern


хихикать

хи хи инээх

english: snigger
deutsch: Kichern {kichern}


хихикать

хи-хи инээд
хи-хи инээх

english: tehee
deutsch: (nil)


хихикать

хи-хи инээд
хи хи инээх

english: titter
deutsch: Kichern {kichern}


хищение

жижиг хулгай

english: pilferage
deutsch: Dieberei


хищник

араатан
махчин амьтан

english: predator
deutsch: Raubfisch {Raubtier}


хищный

араатны
араатан

english: predacious
deutsch: räuberisch


хищный

араатны
араатан
дээрмийн
тонуулын
ховдог
шунахай

english: predatory
deutsch: räuberisch


хладнокровие

хэнэггїй байдал
тайван
уужуу
тэвчээртэй байдал

english: equanimity
deutsch: Gelassenheit {Ausgeglichenheit}


хлам

хог
хаягдал
новш

english: trash
deutsch: Abfall


хлеб

талх

english: bread
deutsch: Brot


хлеб

бїтэн талх
толгой
багц
зїгээр суух

english: loaf
deutsch: Laib


хлеб насущный

тэжээллэг чанар
хоол хїнс
тэжээл

english: sustenance
deutsch: Nahrung


хлебный злак

амуу тариа
гурил
будаа

english: cereal
deutsch: Zerealien {Getreide}


хлев

хїїхдийн ор
хуулах

english: crib
deutsch: Krippe


хлестнуть

цавчих
зад шїїмжлэх
шавхуурдах
ташуурдах
хэрчих
тас огтлох

english: slash
deutsch: Hieb/Schrägstrich


хлопкопрядильная фабрика

нэхмэлийн їйлдвэр

english: cotton mill
deutsch: Baumwollspinnerei {Baumwollmühle}


хлопнуть

тэнгэрийн дуу
алга ташилт
алга таших

english: clap
deutsch: Klatschen {Tripper}


хлопок

хєвєн
хєвєн даавуу
таарах
нийлэх
дасах

english: cotton
deutsch: Baumwolle/Watte


хлопок

чанга хаах
савах
зад шїїмжлэх

english: slam
deutsch: Knall {Zuschlagen}


хлопчатобумажная ткань

зузаан хєвєн даавуу

english: jean
deutsch: Jean


хлор

хлор

english: chlorine
deutsch: Chlor


хлористый

хлорт

english: chlorous
deutsch: (nil) {chlorig}


хлорофилл

хлорофилл

english: chlorophyll
deutsch: Chlorophyll


хлороформ

хлороформ

english: chloroform
deutsch: Chloroform


хлыст

ташуур
ташуурдах

english: horsewhip
deutsch: Gerte {Reitpeitsche}


хмурый взгляд

зангидсан хємсєг
ширїїн харц
хємсєг зангидах

english: frown
deutsch: Stirnrunzeln {finsterer Blick}


хна

хенаа будаг
улаан хїрэн

english: henna
deutsch: Hennastrauch {Henna}


хныканье

гонгинох

english: whimper
deutsch: Wimmern {Winseln}


хныкать

уйлагнах
гингэнэх

english: pule
deutsch: (nil)


хныкать

гиншигнэх
гонгинох

english: snivel
deutsch: Greinen {schniefen}


хобби

сонирхол
сонирхдог зїйл

english: hobby
deutsch: Hobby


ходатайство

гуйлт
єргєдєл
гуйх айлтгал
мєргєл
єргєдєл гаргах

english: petition
deutsch: Bitte {Antrag}


ходатайство

хєєцєлдєлгєє
шаардлага
єдєх
хоргоох явдал

english: solicitation
deutsch: Ansuchen {Bitten}


ходатайствовать

хєєцєлдєх
єргєдєл гаргах
ємєєрєх
хамгаалах

english: intercede
deutsch: verwenden {sich einsetzen}


ходатайствовать

хєєцєлдєх
заалдах
єргєдєл/хїсэлт гаргах
шаардах

english: solicit
deutsch: dringend bitten {bitten}


ходивший на лыжах

ski-г харах

english: skied
deutsch: Ski gelaufen {gelaufen Ski}


ходкий

гїйлгээтэй(бараа)
хямд
тєсєр

english: salable
deutsch: marktfähig/verkäuflich


к началу

 


политика конфиденциальности