главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

монгольский словарь

 
 

Для поиска русского слова введите его как есть
для поиска монгольского - с дефисом (-word)
для поиска английского - с плюсом (+word)
для поиска в словосочетании начните запрос со звездочки (*слово)
звездочка (*) заменяет любые буквы

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ы  Ь  Э  Ю  Я  
&  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  (en)

Страницы (по 100 слов): 1 2 3 4 5 6 7 8 9
предыдущаяследующаявсе слова на одной странице

басня

ёгт їлгэр
їлгэр ярих
домог
худлаа ярих
худал юм

english: fable
deutsch: Fabel


ткань

бєс
нэхмэл даавуу
материал
байшин
барилга

english: fabric
deutsch: Stoff


изготовить

санаасаа зохиох
дууриалган хийх
хийх
їйлдвэрлэх

english: fabricate
deutsch: fabrizieren


изготовление

дууриамал зїйл
санаасаа зохиосон зїйл
їйлдвэрлэл

english: fabrication
deutsch: Herstellung {Fabrikation}


фасад

нїїрэн тал
їзэмж
гадна тєрх

english: facade
deutsch: Fassade/Vorderseite


лицо

нїїр царай
дїр тєрх
гадар тєрх
єнгє
гадрага
єнгєлєх
нїїрлэх
засах

english: face
deutsch: Gesicht


остроумный

алиа хошин
эелдэг ялдам

english: facetious
deutsch: witzelnd {scherzhaft}


уход за лицом

нїїрний
царайны
єнгєн талын
нїїрний эллэг

english: facial
deutsch: Gesichtsbehandlung {Gesichts-}


облегчить

хєнгєвчлєх
хялбарчлах
нэмэр тус їзїїлэх

english: facilitate
deutsch: erleichtern


средство{ссуда}

авьяас чадвар
таатай нєхцєл
боломж
тоног тєхєєрємж

english: facility
deutsch: Möglichkeit {Einrichtung}


столкновение

єнгєлгєє
засвар
єнгє
гадар

english: facing
deutsch: die Einfassungen {Überzug}


факт

баримт
їйл явдал
їзэгдэл
бодит їнэн
їнэн байдал

english: fact
deutsch: Tatsache


фракция

жигїїр
бїлэг
бїлэглэл
хагарал
зєрчил
тэмцэл
зєрчилдєєн

english: faction
deutsch: Splittergruppe {Interessengruppe}


фракционный

бїлэглэсэн
зєрчилдсєн

english: factious
deutsch: streitsüchtig


поддельный

хиймэл
дууриамал
зохиомол

english: factitious
deutsch: künstlich


фактор

хїчин зїйл
нєлєєлєх зїйл
їржїїлэхїїн
коффициент
зууч
зохицуулагч этгээ

english: factor
deutsch: Faktor


фабрика

їйлдвэрийн газар
завод

english: factory
deutsch: Fabrik


фактический

бодит
жинхэнэ

english: factual
deutsch: sachlich/tatsächlich


способность{факультет}

авьяас билиг
факультет
их сур. багш нарын бїлэг

english: faculty
deutsch: Fakultät {Lehrerschaft}


причуда

адайр зан
яриг
маяг

english: fad
deutsch: Modeschrei {Marotte}


исчезнуть

хатах
гандах
онгох
алгуур їгїй болох
намдах
сулрах

english: fade
deutsch: verwelken {schwinden}


терпеть неудачу

горьдлого тасрах
бїтэлгїй болох
сїйрэх
дампуурах
сульдах

english: fail
deutsch: versagen {scheitern}


неудача

алдаа
ташаарал
дутагдал

english: failing
deutsch: der Mangel {das Scheitern}


отказ{неудача}

хомсдол
дутагдал
гарз
хохирол
сїйрэл
дампуурал
аваар осол

english: failure
deutsch: Misserfolg {Mißerfolg}


охотно

хийхэд бэлэн
бэлхэн
дуртай
дур бїхий

english: fain
deutsch: (nil)


слабый

ухаан балартах
муужрах
сул
дорой
ядруу
аймхай
доожоо муутай
їлбэгэр

english: faint
deutsch: schwach {Ohnmacht}


слабо

хариугїй
дєнгєн данган

english: faintly
deutsch: schwach


ярмарка

яармаг худалдаа
їзэсгэлэн
нартай
эелдэг
їнэнч,шудрага,цэвэр ариун

english: fair
deutsch: Messe {schön}


справедливо

їнэнч
шудрага
овоо
бузгай
зэгсэн

english: fairly
deutsch: ziemlich/ehrlich


фея

шидтэн
їлгэрийн дагина
ид шидийн
їлгэрийн
мєрєєдлийн

english: fairy
deutsch: Fee


сказка

шидэт їлгэр

english: fairy tale
deutsch: Märchen


волшебная страна

їлгэрийн орон

english: fairyland
deutsch: Märchenland


вера

итгэл
найдвар
итгэмж
сїсэг бишрэл,шашин шїтлэг
їнэнч сэтгэл
ам тангара

english: faith
deutsch: Glaube


преданный

їнэнч шудрага
итгэлтэй
їнэн
зєв
сїсэгтэн олон

english: faithful
deutsch: treu/ergeben


искренне

їнэнчээр
їнэн зєвєєр

english: faithfully
deutsch: treu/ergeben {hochachtungsvoll}


неверующий

итгэх аргагїй
найдваргїй
сїсэг бишрэлгїй

english: faithless
deutsch: treulos


фальшивка

хиймэл зїйл
башир арга
ов мэх
баширлах
мэхлэх
залилах
дууриалган хийх

english: fake
deutsch: Fälschung


факир

лалын арш
илбэч шавриачин

english: fakir
deutsch: Fakir


сокол

шонхор шувуу

english: falcon
deutsch: Falke


падение

уналт
бууралт,амь эрсдэх
хур тундас
намар
цутгалан
мал тєллєлт

english: fall
deutsch: Fall {Herbst}


ошибочный

эндїї
ташаа
алдаа мадагтай
худал хуурмаг

english: fallacious
deutsch: trügerisch {irrig}


ошибка

алдаа
эндїїрэл
ташаарал
тєєрєгдєл

english: fallacy
deutsch: Scheinbeweis {Irrtum}


паровой

боловсруулаагїй газар
хєгжєєгїй газар
хоцрогдсон

english: fallow
deutsch: brachliegend/gelbbraun {falb}


падения

боргио
хїрхрээ
цутгалан

english: falls
deutsch: Fälle {Stürze}


ложный

буруу
алдаа мадагтай
худал
хуурмаг
хиймэл
дууриамал

english: false
deutsch: falsch


неправда

худал хуурмаг зїйл

english: falsehood
deutsch: Lüge


фальсификация

булхай
гїтгэлэг
гєрдлєг
бичиг баримт засварлах
хуурамч/дууриамал юм

english: falsification
deutsch: Fälschung {Verfälschung}


фальсифицировать

мушгих
гєрдєх
гуйвуулах
хуурамчаар їйлдэх
дууриалган хийх

english: falsify
deutsch: fälschen {verfälschen}


ошибочность

худал хуурмаг юм
алдаатай юм
хуурамч зан

english: falsity
deutsch: Unehrlichkeit {Unrichtigkeit}


колеблитесь

тїгдрэх
ээрэх
бїдрэх
гуйваж дайвах
эргэлзэх
тээнгэлзэх

english: falter
deutsch: schwanken {zögern}


колебание

чичирсэн дуу хоолой
хазгай
хэлтгий
тээнгэлзсэн
эргэлзсэн

english: faltering
deutsch: das Schwanken {das Zögern}


известность

нэр алдар
алдар цуу
нэр хїнд
алдаршуулах
нэрл гарах

english: fame
deutsch: Berühmtheit {Ruhm}


знаменитый

нэрд гарсан
алдар цуутай
нэр хїндтэй

english: famed
deutsch: berühmt


знакомый

ойр дотнын
шадар
дассан
хэвшсэн
сурсан
сайн таних
эртний мэдэх

english: familiar
deutsch: vertraut/familiär


дружественные отношения

орй дотно харьцаа
хамаагїй эрээгїй байдал

english: familiarity
deutsch: Vertrautheit


ознакомить

танилцуулах
мэдїїлэх

english: familiarize
deutsch: bekannt machen {vertraut machen}


семейство

єрх гэр
ам бїл
гэр бїл
овог
удам угсаа,
тєрєл
зїйл
анги
бїлэг

english: family
deutsch: Familie


голод

єлсгєлєн
зуд турх
тарчиг байдал

english: famine
deutsch: Hungersnot


голодать

єлсєх
єлсгєх

english: famish
deutsch: verhungern


известный

нэртэй
алдар цуутай

english: famous
deutsch: berühmt


болельщик

сэнс
салхивч
дэвїїр
агаар оруулах
сонирхогч
хорхойтон

english: fan
deutsch: Anhänger/Fächer


фанатик

хэт шїтэгч
улайран бишрэгч
хэт шїтсэн

english: fanatic
deutsch: Fanatiker


фанатизм

хэт шїтэх ёс
улайран бишрэх явдал

english: fanaticism
deutsch: Fanatismus


знаток

сонирхогч
сайн мэдэх хїн

english: fancier
deutsch: Liebhaber {kunstvoller}


причудливый

этгээд
маягтай
чамин
бааштай
адармаатай
уран зєгнєлт

english: fanciful
deutsch: phantasievoll {phantasiereich}


воображение

уран зєгнєл
уран сэтгэмж
маяг
бааш
адармаа
дур сонирхол
зєгнєлт

english: fancy
deutsch: Phantasie


причудливый шар

багт наадам

english: fancy ball
deutsch: Phantasieball/Phantasiekugel


клык

соёо
шїдний ёзоор
могойн хортой шїд

english: fang
deutsch: Giftzahn


фантастический

гайхалтай
гайхамшигтай

english: fantastic
deutsch: phantastisch


фантазия

уран зєгнєл
уран сэтгэмж

english: fantasy
deutsch: Phantasie


далеко

алсын
холын
маш их
хавьгїй илїї

english: far
deutsch: weit


далеко приведенный

хиймэл
зохиомол
хїйтэн
хєндий
харийн
гадны

english: far fetched
deutsch: weit herbeigeholt {holte weit}


далеко наблюдение

алсын хараатай
холч
алсын бодолтой

english: far seeing
deutsch: das viel Sehen {das Sehen weit}


далекий

холын
алсын

english: faraway
deutsch: entfernt/verträumt {weit entfernt}


фарс

доог тохуу
тоглоом шоглоом

english: farce
deutsch: Farce


плата за проезд

зорчин явагч
тээвэр
унааны хєлс
хоол хїнс
аж тєрєх

english: fare
deutsch: Fahrgeld {Fahrpreis}


прощайте

аян замдаа сайн яваарай
салах ёс гїйцэтгэх
їдэх
гаргаж єгєх

english: farewell
deutsch: lebt wohl! {Lebewohl}


фарина

нарийн гурил
хїїхдийн будаа

english: farina
deutsch: (nil) {Grießmehl}


мучной

гурилан
гурилын

english: farinaceous
deutsch: mehlhaltig {mehlig}


ферма

аж ахуй
ферм
хот айл
газар хагалах
хєдєє аж ахуй эрхлэх

english: farm
deutsch: Farm/Bauernhof


фермер

ардын аж ахуйтан
фермийн эзэн
тїрээслэгч

english: farmer
deutsch: Bauer


сельское хозяйство

газар тарилан
хєдєє аж ахуй эрхлэлт

english: farming
deutsch: Landwirtschaft


опорос

сувай
хусран

english: farrow
deutsch: Wurf


дальше

цааш
цаана
чанагш

english: farther
deutsch: weiter


фашизм

фашизм

english: fascism
deutsch: Faschismus


мода

янз
маяг
хэлбэр
загдар
маяг

english: fashion
deutsch: Mode


фешенебельный

ганган хээнцэр
тансаг
дээдсийн ямбатны

english: fashionable
deutsch: modisch/schick {modern}


быстро

мацаг
мацаг барих
бат бєх
бахим
тогтвортой
хєдєлгєєнгїй

english: fast
deutsch: schnell {Fasten}


закрепить

уях
боох
холбох
бэхлэх
чангалах
тїгжих
оньслох

english: fasten
deutsch: schließen {sich schließen}


застежка

товч
тїгжээ
оньс
хавчаар
чимхїїр

english: fastener
deutsch: Verschluss {Befestigungsmittel}


скрупулезный

голомтгой
шилэмтгий
цамаан
хатуу шаардлагатай
чанга

english: fastidious
deutsch: anspruchsvoll


жир

єєх
тос
тосолгоо
єєхтэй
тостой
хангалуун
тарган
махлаг
мариалаг

english: fat
deutsch: Fett {dick}


фатальный

їхлийн
мєхлийн
сїйрлийн
хортой
хєнєєлтэй
гайтай

english: fatal
deutsch: tödlich


несчастье

мєхєл
сєнєх тавилан
сїйрэл
зуурдын їхэл

english: fatality
deutsch: Schicksalsschlag {Todesfall}


судьба

хувь тавилан
хувь зохиол
мєхєл
їхэл

english: fate
deutsch: Schicksal {das Schicksal}


роковой

зєн билгийн
ёрын
гайтай
хувь заяагїй

english: fateful
deutsch: schicksalhaft


отец

аав
эцэг
бий болгох
їндэслэгч
санаачлагч
лам
хувраг
санваартан

english: father
deutsch: Vater


отец в законе

хадам эцэг

english: father in law
deutsch: Schwiegervater


отцовство

эцэг болох
эцэг байх

english: fatherhood
deutsch: Vaterschaft


родина

эх орон
эх нутаг

english: fatherland
deutsch: Heimatland {Vaterland}


к началу

 


политика конфиденциальности