главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

монгольский словарь

 
 

Для поиска русского слова введите его как есть
для поиска монгольского - с дефисом (-word)
для поиска английского - с плюсом (+word)
для поиска в словосочетании начните запрос со звездочки (*слово)
звездочка (*) заменяет любые буквы

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ы  Ь  Э  Ю  Я  
&  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  (en)

Страницы (по 100 слов): 1 2 3 4 5
предыдущаяследующаявсе слова на одной странице

повязать

гэмт/х-г газарт нь барих

english: nab
deutsch: schnappen


низшая точка

оройн цэг
гїн хямралын їе

english: nadir
deutsch: Nadir


ворчание

жижиг адуу
пони
адсага
хамгийн дээд тївшин

english: nag
deutsch: Nörgler


гвоздь{ноготь}

хумс
хадаас
хадаас хадах
анхаарал татах

english: nail
deutsch: Nagel


наивный

гэнэн
гэнэхэн

english: naive
deutsch: naiv


наивность

гэнэн байдал
гэнэн зан

english: naivety
deutsch: Naivität


голый

нїцгэн
шалдан
ил
задгай

english: naked
deutsch: nackt


название{имя}

нэр
юмны нэр
їнэ тогтоох
нэр хїнд
єдєр товлох

english: name
deutsch: Name


неназванный

нэргїй

english: nameless
deutsch: namenlos


а именно

тухайлбал
чухамхїї
єєрєєр хэлбэл

english: namely
deutsch: nämlich


тезка

амьдай
нэр нэгт
хїмїїс

english: namesake
deutsch: Namensvetter


нянька

асрагч эх

english: nanny
deutsch: Kinderpflegerin {Kindermädchen}


дремота

їїрэглэх
зїїрмэглэх
нойр авах
дуг нойр
цэмбэ

english: nap
deutsch: Haar {Schläfchen}


напалм

єтгєрїїлсэн бензин

english: napalm
deutsch: Napalm


затылок

шилэн хїзїї

english: nape
deutsch: Genick {Nacken}


керосин

газрын тос
керосин
шатаах тос
дэнгийн тос

english: naphtha
deutsch: Naphtha


салфетка

амны алчуур
хоолойвч

english: napkin
deutsch: Serviette


наркоз

наркоз
мэдээ алдуулга

english: narcosis
deutsch: Narkose


наркотик

хар тамхи
хар тамхины
мансууруулах бодис
мэдээ алдуулах бодис

english: narcotic
deutsch: Droge {narkotisch}


стукач

мєрдєгч

english: nark
deutsch: Polizeispitzel


рассказать

ярих
єгїїлэх
хїїрнэх

english: narrate
deutsch: erzählen


повествование

яриа
єгїїлэл
хїїрнэл

english: narration
deutsch: Narration/Erzählung


рассказ

тууж
єгїїлэл
хїїрнэл
зохиол
єгїїлсэн
хїїрнэсэн

english: narrative
deutsch: Bericht {erzählend}


рассказчик

єгїїлэгч
хїїрнэгч

english: narrator
deutsch: Erzähler


узкий

нарийн,явцуу,уйтан,татрах
хэцїї бэрх
харамч
агших
хязгаарласан
нарийн

english: narrow
deutsch: schmal {Enge}


узкий склонный

явцуу
єчїїхэн бодолтой

english: narrow minded
deutsch: schmal gesonnen {schmal kümmerte sich}


узко

нарийн
арай чїї
бариу
давчуу
бачуу

english: narrowly
deutsch: mit knapper Not {eng}


узость

явцуу/мєчид/уйтан байдал

english: narrowness
deutsch: Enge


носовой

хамрын авиа
хамрын
гуншаа

english: nasal
deutsch: Nasen-


гнусавить

гунших
хамарших

english: nasalize
deutsch: (nil) {nasalisieren}


возникающий

бий болсон
їїссэн
тєрсєн
бїрэлдэн тогтсон

english: nascent
deutsch: werdend/naszierend


противный

зэвїїн
муухай
чийгтэй
жигшмээр бузар
бїрхэг
ёс журамгїй
догшин

english: nasty
deutsch: scheußlich


рождаемость

тєрєлт
х/амын тєрєлтийн илтгэл

english: natality
deutsch: Geburtenziffer


плавание

усанд сэлэх

english: natation
deutsch: Schwimmen


нация

їндэстэн
ард тїмэн
улс орон

english: nation
deutsch: Nation


широкая нация

бїх ард тїмний
нийт їндэстний

english: nation wide
deutsch: gesamtstaatlich


национальный

їндэсний
улсын

english: national
deutsch: national/landesweit


национализм

їндсэрхэх їзэл

english: nationalism
deutsch: Nationalismus


националист

їндсэрхэх їзэлтэн
їндсэрхэх їзлийн

english: nationalist
deutsch: Nationalist


национальность

яс їндэс
ястан
їндэсний шинж
онцлог

english: nationality
deutsch: Staatsbürgerschaft {Staatsangehörigkeit}


национализация

улсын мэдэлд болгох/авах

english: nationalization
deutsch: Nationalisierung


национализировать

улсын ємч болгох
харьят болгох

english: nationalize
deutsch: einbürgern {verstaatlichen}


абориген

нутгийн хїн
тєрєлх нутгийн
нутгийн
байгалиас заяасан

english: native
deutsch: Eingeborener {einheimisch}


рожденный абориген

уугуул
нутгийн
тэндхийн

english: native born
deutsch: geborener Eingeborener {geborener native}


аккуратный

сайхан болсон
шаламгай
дїйтэй

english: natty
deutsch: schick {adrett}


естественный

байгалиас заяасан авъяас
байгалийн
тєрєлхийн
жинхэнэ
бодит
бутач

english: natural
deutsch: natürlich


натурализм

натурализм

english: naturalism
deutsch: Naturalismus


натуралист

байгаль судлаач
натурализмыг баримтлагч

english: naturalist
deutsch: Naturforscher {Naturalist}


натурализация

нутагшуулагч

english: naturalization
deutsch: Einbürgerung


натурализовать

харъяат болох
нутагших
нутагшуулах
идээшлїїлэх

english: naturalize
deutsch: naturalisieren {sich einbürgern}


естественно

мэдээжийн хэрэг
байлгїй дээ
угийн
тєрєлхийн

english: naturally
deutsch: natürlich


характер{природа}

байгаль
мєн чанар
шинж чанар
зан ааш
тєрєлхийн чанар

english: nature
deutsch: Natur


ничто

тэг
хоосон юм
дуулгаваргїй
дэггїй
ёс журамгїй

english: naught
deutsch: Nichts {Null}


тошнота

далайн євчин
жигшил
зэвїїцэл

english: nausea
deutsch: Brechreiz {Übelkeit}


тошнить

жигших
зэвїїцэх
бєєлжис цутгах

english: nauseate
deutsch: ekeln {anekeln}


тошнотворный

зэвїїн
муухай
огиудас хїрмээр

english: nauseous
deutsch: ekelerregend/widerlich {Übelkeit verursachend}


навигационный

далайн
тэнгисийн

english: nautical
deutsch: Seefahrts- {nautisch}


военно-морской

усан цэргийн

english: naval
deutsch: Marine- {Marine}


неф

шаантаг
дугуйн бул

english: nave
deutsch: Kirchenschiff {Mittelschiff}


пуп

хїйс
хїй

english: navel
deutsch: Bauchnabel {Nabel}


судоходный

усан замын

english: navigable
deutsch: schiffbar/manövrierfähig


провести

онгоцоор нисэх
удирдах
жолоодох
явуулах (арга хэмжээ)

english: navigate
deutsch: schiffen {navigieren}


навигация

хєлєг/ жолоодох ухааан

english: navigation
deutsch: Navigation


навигатор

хєлєг онгоц жолоодогч

english: navigator
deutsch: Navigator {Navigationsoffizier}


землекоп

газар ухагч
хар ажилчин
газар малтагч машин

english: navvy
deutsch: Erdarbeiter


флот

тэнгисийн цэргийн флот

english: navy
deutsch: Marine


синий флот

хар хєх

english: navy blue
deutsch: marineblau


нет

татгалзсан хариулт
їгїй
ч
хїртэл
тэгэвч

english: nay
deutsch: nein


нацист

фашист
нацист

english: nazi
deutsch: Nazi


нацизм

нацизм
фашизм

english: nazism
deutsch: Nazismus


рядом

ойрын,ойрхон,бараг,дєхєх
ойрын їед,ойр хавьд
ойр
ойр,ойртох,дэргэд
орчи

english: near
deutsch: nahe {nah}


около шелка

хиймэл торго

english: near silk
deutsch: nahe Seide


поблизости

хєрш
зэргэлдээ
ойрхон
шадар
дотно
ойрхон
холгїй
энїїхэнд

english: nearby
deutsch: in der Nähe {nahegelegen}


почти

бараг
шахуу
орчим
ойролцоо
ойрхон

english: nearly
deutsch: fast/annähernd {beinahe}


близость

ойрхон байх
дотно байдал

english: nearness
deutsch: Nähe


опрятный

цэвэр цэмцгэр
гоё сайхан
даруу тєлєв

english: neat
deutsch: ordentlich


туманный

бїрхэг
їїлэрхэг

english: nebulous
deutsch: neblig {Nebel}


обязательно

заавал
гарцаагїй

english: necessarily
deutsch: notwendigerweise/zwangsläufig


необходимый

зайлшгїй чухал/ш-тай зїйл
бие засах газар
хэрэгтэй
шаардлагатай

english: necessary
deutsch: notwendig/lebenswichtig


требовать

хэрэг болох
шаардагдах
албадах
шахах

english: necessitate
deutsch: nötig machen {erfordern}


нуждающийся

ядуу
гачигдсан

english: necessitous
deutsch: dürftig


потребность

шаардлага
хэрэгцээ
шаардлагатай зїйл
зайлшгїй байдал

english: necessity
deutsch: Notwendigkeit


шея

хїзїї
хоолой
зах
ам
амсар

english: neck
deutsch: Hals


воротник

цамцны зах

english: neckband
deutsch: Halsband


косынка

хїзїїний алчуур

english: neckerchief
deutsch: Halstuch


ожерелье

хїзїїний зїїлт
сондор

english: necklace
deutsch: Kette/Halskette


галстук

зангиа

english: necktie
deutsch: Krawatte


галстуки

ороолт
зангиа
зах

english: neckwear
deutsch: Krawatten


нектар

цэцгийн бал

english: nectar
deutsch: Nektar


Недди

илжиг

english: neddy
deutsch: Neddy


потребность

хэрэгцээ,шаардлага,гачаал
дутагдах
гачигдах
шаардагдах
хэрэг болох

english: need
deutsch: Bedürfnis/Notwendigkeit


необходимый

хэрэгтэй
шаардлагатай
хэрэгцээтэй

english: needful
deutsch: notwendig


игла

зїї
рёх
шидэх
дайрах
нэхмэлийн зїї,дайран орох
багажны зїї
нэвтлэх

english: needle
deutsch: Nadel


случай иглы

зїїний сав

english: needle case
deutsch: Nadel-Fall/Nadel-Koffer


шнурок иглы

нэхмэл

english: needle lace
deutsch: Nadel-Schnürsenkel


бесполезный

хэрэггїй
шаардлагагїй
хэрэгцээгїй

english: needless
deutsch: unnötig {überflüssig}


швея

эмэгтэй оёдолчин/нэхмэлч

english: needlewoman
deutsch: (nil)


рукоделие

оёдол
хатгамал
їйл

english: needlework
deutsch: Näherei {Handarbeit}


потребности

шаардлагаар
заавал

english: needs
deutsch: Bedürfnisse/Notwendigkeiten


нуждающийся

гачигдсан
дутагдсан
ядуу

english: needy
deutsch: dürftig/arm {bedürftig}


к началу

 


политика конфиденциальности