главная страница
все словари сайта
услуги перевода
новости
статьи

внешние материалы:
словари
инфо об этом языке
ссылки

монгольский словарь

 
 

Для поиска русского слова введите его как есть
для поиска монгольского - с дефисом (-word)
для поиска английского - с плюсом (+word)
для поиска в словосочетании начните запрос со звездочки (*слово)
звездочка (*) заменяет любые буквы

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ы  Ь  Э  Ю  Я  
&  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  (en)

Страницы (по 100 слов): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
предыдущаяследующаявсе слова на одной странице

счет

гогцоо
тїдїїл
сэгэлдрэг
тооцоо

english: tab
deutsch: Etikett/Streifen {Lasche}


шатер

майхан

english: tabernacle
deutsch: Hütte {Tabernakel}


стол{таблица}

ширээ
хїснэгт
хуваарь
самбар
ширээн дээр тавих
дарах

english: table
deutsch: Tisch/Tabelle


таблица

зураг

english: tableau
deutsch: Gemälde {anschauliche Darstellung}


скатерть

ширээний бїтээлэг

english: tablecloth
deutsch: Tischdecke {Tischtuch}


плоскогорье

єндєр тэгш газар
бэгэлцэг

english: tableland
deutsch: Hochebene {Tafelland}


столовая ложка

хоолны халбага

english: tablespoon
deutsch: Esslöffel {Eßlöffel}


таблетка

дурсгалын самбар
їрэл
дугариг эм

english: tablet
deutsch: Block/Tablette


табу

цээр
хориг
цээртэй зїйл
хориглох
хориг тавих
цээртэй
хориотой

english: taboo
deutsch: Tabu {tabu}


тамбурин

бємбєр

english: tabor
deutsch: (nil)


табуретка

вандан сандал
исэр
мухар сандал

english: tabouret
deutsch: (nil)


табу

цээр хориг
цээртэй зїйл
хориг тавих
цээрлэх
ариун нандин

english: tabu
deutsch: Tabu


табличный

хїснэгттэй
хїснэгтэн
хавтгай

english: tabular
deutsch: tabellarisch/tafelförmig


свести в таблицу

хїснэгтлэх

english: tabulate
deutsch: blättrig {tabellarisieren}


табулирование

хїснэгт зохиох

english: tabulation
deutsch: Tabellarisierung {Auftabellierung}


молчаливый

чив чимээгїй
їг дуугїй
таг чиг
їггїйгээр ойлгох

english: tacit
deutsch: stillschweigend


молчаливый

дуугїй
дуу цєєнтэй

english: taciturn
deutsch: schweigsam/wortkarg


гвоздь{путь}

дардаг хадаас
хоол хїнс
єргєн тавтай хадаас
хаваас
ширээс
оёдол

english: tack
deutsch: Stift {Reißzwecke}


инструмент

тоног тєхєєрємж
багаж
хэрэгсэл
барих
зогсоох,їнэмшїїлэх

english: tackle
deutsch: Ausrüstung


липкий

цавуулаг
наалдамхай
зунгааралдсан

english: tacky
deutsch: klebrig/schäbig


такт

эв
ая
айзам
цохилт
хэмнэл

english: tact
deutsch: Taktgefühl {Takt}


тактичный

ая дантай

english: tactful
deutsch: taktvoll/diplomatisch


тактический

байлдааны
тактакийн
аргатай
ухаантай
самбаатай

english: tactical
deutsch: taktisch


тактика

байлдах ухаан
тактик
арга ухаан
самбаа

english: tactics
deutsch: Taktik {Taktiken}


осязательный

мэдрэгдэх
тэмтрэгдэх
мэдэгдэхїйц

english: tactile
deutsch: Tast- {greifbar}


бестактный

ёс алдсан
аягїй
эвгїй
зохимжгїй

english: tactless
deutsch: taktlos


головастик

шанаган хорхой

english: tadpole
deutsch: Kaulquappe


признак

хаяг
шошго
гогцоо
дэгээ
хаяг шошго хадах

english: tag
deutsch: Anhängsel


хвост

сїїл
гэзэг
бєгс
бєгсєн тал
ээлж дараалал
мєрдєх

english: tail
deutsch: Schwanz


попутный ветер

аясын салхи

english: tail wind
deutsch: Schwanz-Wind {Wind beschatten}


концы

їлдэгдэл
хаягдал

english: tailings
deutsch: (nil)


бесхвостый

сїїлгїй

english: tailless
deutsch: schwanzlos


портной

оёдолчин
оёдол хийх

english: tailor
deutsch: Schneider


портной сделал

эгэл загварын
захиалгаар хийсэн
їйлдвэрт хийсэн

english: tailor made
deutsch: Schneider machte {tailor machte}


инфекция

толбо
хар толбо
халдвар
халдах
муудах
эвдрэх

english: taint
deutsch: Fleck {Makel}


безупречный

єє сэвгїй
цэвэр

english: taintless
deutsch: (nil)


взять

авах
идэж уух
хасах
барих
атгах
хураах
шаардагдах
хэрэг болох

english: take
deutsch: nehmen/bringen {Aufnahme}


снять

элэглэл
шог зураг
хєєрєх

english: take off
deutsch: entfernen {Aufnahme von}


взятый{предпринятый}

авах
барих
атгах
шаардагдах
хэрэг болох
идэж
уух
хїлээж авах

english: taken
deutsch: genommen/gebracht


взятие

хєєрєл
сэтгэлийн хєдєлгєєн
дур булаасан

english: taking
deutsch: die Einnahme {das Nehmen}


тальк

тальк
танар

english: talc
deutsch: Talk


рассказ

єгїїлэл
їлгэр
хов жив

english: tale
deutsch: Märchen {Erzählung}


сплетник

хов зєєгч

english: talebearer
deutsch: Klatschmaul


талант

авьяас билиг

english: talent
deutsch: Talent


талантливый

авьяастай

english: talented
deutsch: talentiert/begabt


бездарный

авьяасгїй

english: talentless
deutsch: untalentiert


талисман

сахиус

english: talisman
deutsch: Amulett {Talisman}


разговор

яриа
хєєрєє
яриа
лекц
хэлэлцээр

english: talk
deutsch: Gespräch {Rede}


болтливый

яриа чалчаа
задгай амтай

english: talkative
deutsch: gesprächig/redselig {geschwätzig}


источник сообщений

ярилцагч
чалчаа хїн

english: talker
deutsch: Sprecher {Schwätzer}


разговор

хєєрєгч
єгїїлэгч
ярилцагч
чалчаа олон їгтэй

english: talking
deutsch: Unterhaltung/Sprechen {Reden}


говоря

аялгуу

english: talking to
deutsch: Unterhaltung/Sprechen zu {Reden zu}


высокий

єндєр

english: tall
deutsch: hoch {groß}


масло

єєх
тослох

english: tallow
deutsch: Talg


сальный

єєхтэй
тослог
тостой

english: tallowy
deutsch: (nil)


число

хаяг
шошго
хуулбар
тоолох
таарах
нийлэх

english: tally
deutsch: Aufzeichnung {Anzahl}


коготь

хумс

english: talon
deutsch: Kralle {Klaue}


укротимый

номхруулсан
сургаж болмоор

english: tamable
deutsch: (nil) {zähmbar}


барабан

тэлїїр
бємбєр
хэнгэрэг

english: tambour
deutsch: Trommel


тамбурин

хэц
тал хэнгэрэг

english: tambourine
deutsch: Tamburin {Tambourin}


ручной{скучный}

тэжээвэр
гэрийн
номхон
ноомой
уйтгартай
сонирхолгїй

english: tame
deutsch: gezähmt {zahm}


дикий

зэрлэг
хангал
ардаг
эмнэг

english: tameless
deutsch: (nil)


укротитель

амьтан сургагч
эмнэг сургагч

english: tamer
deutsch: Zähmer {Bändiger}


набить

дагтаршуулах

english: tamp
deutsch: besetzen {verstopfen}


вмешайтесь

хєндлєнгєєс оролцох
дууриалган хийх
хуурамчаар їйлдэх

english: tamper
deutsch: Stampfer {abändern}


тампон

хєвєн бєглєєс
хєвєн бєглєєс тавих

english: tampon
deutsch: Tampon


загар

модны нухсан холтос
ухаа шарга єнгє
наранд шарах

english: tan
deutsch: Lohe/Bräune {Sonnenbräune}


сильный запах

чанаг дуу чимээ
сонин амт
хурц їнэр
жингэнэсэн дуу

english: tang
deutsch: Griffzapfen/Angel {starker Geschmack}


тангенс

шїргэгч
тангенс

english: tangent
deutsch: Tangente


мандарин

бэрсїїт жїрж

english: tangerine
deutsch: Mandarine


осязаемость

тэмдээрэхїй
мэдрэгдэхїй чанар

english: tangibility
deutsch: Greifbarkeit


материальный

тэмдээрэхїйц
тэмдээтэй
бодит їнэн
мэдэгдэхїйц

english: tangible
deutsch: greifbar/spürbar


путаница

ээдрээ
ээдрээтэй
орооцолдох
ээдрэх

english: tangle
deutsch: Gewirr


запутанный

ээдрээтэй
будлиантай

english: tangly
deutsch: (nil)


резервуар{танк}

усан сан
цєєрєм
цистери
том тємєр сав
нєєцлїїр

english: tank
deutsch: Zisterne {Tank}


емкость

багтаамж
хэмжээ
нєєцлїїрт хадгалах

english: tankage
deutsch: Fassungsvermögen des Tanks


пивная кружка

том сэнжтэй аяга

english: tankard
deutsch: Bierkrug


танкер

газрын тос зєєх ус/онгоц

english: tanker
deutsch: Tankschiff {Tanker}


танкист

танкны жолооч
танкчин

english: tankman
deutsch: (nil)


крем для загара

элдїїрчин

english: tanner
deutsch: Gerber


кожевенный завод

арьс ширний їйлдвэр

english: tannery
deutsch: Lohgerberei {Gerberei}


мучьтесь

зовоох
тарчлаах
шаналах
зовох

english: tantalize
deutsch: peinigen {quälen}


эквивалентный

адил
тэнцїї чанартай
хїч тэнцїї
адил тэнцїї

english: tantamount
deutsch: gleichbedeutend


истерика

уур цухал

english: tantrum
deutsch: Trotzanfall {Wutanfall}


Танзания

танзани

english: tanzania
deutsch: Tansania


сигнал

бєглєє
гоожуур/цоргоны бєглєє
тогших дуу
цохих
тогших

english: tap
deutsch: Klaps/Hahn


лента{пленка}

тууз
соронзон хальс
наадаг тууз,

english: tape
deutsch: Band/Kassette {Tonband}


трава ленты{пленки}

цэнгэг усны ургамал

english: tape grass
deutsch: Band-Gras


мера ленты{пленки}

туузан метр

english: tape measure
deutsch: Metermaß {Bandmaß}


магнитофон

дуу хураагуур

english: tape recorder
deutsch: Tonbandgerät {Kassettenrecorder}


тонкая свеча

нарийхан лаа
бїдэг гэрэл
конус хэлбэртэй
шовгор

english: taper
deutsch: Wachskerze {Kerze}


гобелен

гобелен
уран хээтэй хивс
ханын цаас
хана доторлох

english: tapestry
deutsch: Tapisserie {Gobelin}


паразит

туузан хорхой
гуш

english: tapeworm
deutsch: Bandwurm


формалист

хїнд сурталтан

english: tapist
deutsch: (nil)


смола

барагшин
барагшин тїрхэх

english: tar
deutsch: Teer


тарантул

тэмээн аалз

english: tarantula
deutsch: Tarantel


опоздание

удаан/аажуу байх

english: tardiness
deutsch: Langsamkeit {Säumigkeit}


поздний

хожимдсон
хожуу
оройтсон
удаан
аажуу

english: tardy
deutsch: verspätet/langsam {unpünktlich}


тара

барааны хайрцаг
сав

english: tare
deutsch: Tara {Leergewicht}


цель

бай
даалгавар
тєлєвлєгєє
зорилго

english: target
deutsch: Ziel


к началу

 


политика конфиденциальности